دولت بی ملت ـ نقدی بر ساختار نظام سیاسی در افغانستان

۸ سنبله (شهریور) ۱۳۹٣

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

خورشیدآفرین ایشانی08.11.2021 - 10:03

 باتوجه به ارجاعات که در منابع مختلف به کتاب دولت بی‌ملت رفته است قطعا کتاب عالی و با محتوای باید باشد. بنده پایان نامه‌ای تحت عنوان »چالش‌های سیاسی-فرهنگی دولت-ملت در افغانستان روی کار دارم، دزمینه این کتاب کمک شایانی برای متن حاضر خواهد کرد.ممنون خواهم شد که پی‌دی‌اف کتاب در دست رس من قرار گیرد. واتساپ:۰۰۹۳۷۴۷۷۷۷۴۴۲

رحیم الله نورزاد27.03.2021 - 17:45

 دانشجوی سال اول رشته ژورنالیزم استم ودر خصوص نظام سیاسی کشور مقاله ی می نویسم لطفا کتاب را لطف بفرمایید.

صبغت الله 22.01.2020 - 20:49

 بخاطر نوشتن یک مقاله کتاب دولت بی ملت را ضرورت دارم
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   غفران بدخشانی