«رها در باد» جدالها و کشمکش های پشت صحنۀ قدرت

۲ سنبله (شهریور) ۱۳۹٣

کتاب "رها درباد" اثر نویسندة شهیر، خانم توانا محترم ثریا بهاء برای سومین بار به زیور چاپ آراسته شد. این کتاب را انتشارات امیری چاپ و محمد کاظم کاظمی ویراست و صفحه آرایی نموده است.
شمارگان (رها در باد ) در چاپ سوم دو هزار نسخه است. در حالی که این کتاب در چاپ اول و دوم  به همین گونه به تیراژ بلند با کمی اشکالات تایپی  و ویراستاری نشر شده بود. از آن جایی که محتوا و سبک نگارش  این اثر با تازه گی ها و شگردهای نو همراه می باشد در بازار کتاب برای چندمین بارگل کرد و دست به دست شد. آوازهء نشر این کتاب در سراسرجهان به ویژه اروپا، امریکا ، کانادا و آسترالیا در میان خوانندگان زبان فارسی دری به سرعت پیچیده است.

من در مورد کتاب رها در باد از دوستانم چیزهایی شنیده بودم و آنان تشویقم کردند تا آن را بخوانم. اما مشاغل روزمره فرصت نمی داد تا (رها درباد ) را فراچنگ کنم و بخوانمش. طی روزهای اخیر به انتشارات  امیری رفتم تا درمورد چاپ مجموعة اشعار شاعف حرف بزنم. درکتاب‌خانة امیری چشمم به کتاب( رها در باد ) افتاد. در ابتدا طرح روی جلد مرا مجذوب کرد و با نگاه عمیق به آن خیره شدم و نوع رابطه بین خود و (رها در باد) یافتم. می خواستم این کتاب را بخرم  اما آقای امیری به من آن را هدیه کرد. راستش در چند شب گذشته خواندمش و عاشق محتوا، سبک نگارش و چاشنی های که به کار برده شده است شدم. این کتاب راستی چه را می خواهد بیان کند؟

رهادر باد بخشی از تاریخ بیشتر از سه دهة پسین افغانستان است که در قالب رمان با زبان ساده همراه با پردازش های خاص ادبی  نوشته شده است. نویسندۀ آن خانم بهاء به عنوان روایتگر توانا به زوایایی مرموز و تاریکی زندگی سیاستمداران وقت پرداخته است که تا هنوز از دید خیلی ها و اکثراً توده های بی خبرپنهان مانده است.. وی آنچه را دیده، شنیده و احساس کرده  به زبان یک محقق دو باره به روی کاغذ ریخته و تصویری از چهرهای واقعی شخصیت های حوادث ورخدادهای مهم در این اثر ارائه کرده است.این کتاب یکی از گنجینه هایی غنی است که می توان از آن به قضایای مهم و ویژه گی های  فردی رهبران خلق و پرچم پی برد.

خلاصه( رها در باد ) در واقع جدال و کشمکش های پشت صحنة قدرت رامستند تمثیل کرده است که چگونه رهبران جریان چپ با عوام فریبی با سردادن شعارهای انترناسیونال در لجنزار سکس و ودکا گیرمانده بودند. نویسنده این کتاب رازهای وحشت ناکی را از جنایت های خادیست های چون نجیب و سروری ... برملا نموده که تاهنوز خیلی ها کمتر از آن ها میدانند. جنایت های انجام شده  نه تنها منحصر به حریم افراد دیگراندیش به قول معروف "رقبای سیاسی" بوده، بلکه حریم های خانوادگی و نزدیکان خودشان را نیز درنوردیده است. خانم بهاء آنگونه که خودش روایت می کند با اتکاء به صدای وجدان و آگاهی کامل از عمق فاجعه، بدون حمایت شوهر منفعل اش یک تن در برابر دستگاه جهنمی خاد و (کی جی بی) در درون نظام مبارزه می کند و هرگز سر تعظیم به درگاه ارباب قدرت (کارمل و بعد ها نجیب) که  برادرشوهرش نیز است فرو نیاورده است. وی که چند بار مورد سوء قصد قرار می گیرد، در نهایت به جبهۀ پنجشیر پرآوازه ترین جریان مقاومت در برابر ارتش سرخ وحکومت دست نشانده پناه می برد.بهاء شخصیت منحصر به فرد مسعود و روزهای سخت جهاد، سنگرهای داغ، وضعیت اسف بار مردم و ارادۀ آهنین پابرهنه گانی را به تصویر کشیده است که  برای آزادی آماده شده بودند. وی در این کتاب شکوه و شکایت از مردی نموده است که مردم آن را به قول خودش همسرش می خواندند. مردی که عاری از عاطفه مملو از خشونت.

خواندن کتاب رها در باد را به همه پارسی زبانان و به ویژه نسل جوان توصیه می کنم تا این سوگنامهء سه تسل برباد رفته مارا چند بار بخوانند و  وارد ذهن  خود نمایند، افزون بر محتوای عمیق از شیوهء نگارش، زیبایی متن و ادبیات آن حظ خواهید برد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نظر عنایت