چگونگی ایجاد کشوری بنام افغانستان - ١

٢٠ حمل (فروردین) ١٣٨٦

 

برای خوانش این نبشته به شکل پی. دی. اف. به این جا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

امید (( میرزائی))19.08.2020 - 09:25

 راجع بتاریخ خراسان زمین باید بیشتر بیآموزام و یک جهان سپاس که این زمینه را برای مایان فراهم نمودید ممنونم

هیربد بستامی26.04.2015 - 16:58

  جناب آقای دکتر آیا ما کشوری بنام ایران یا پارس در همسایگی افغانستان یا خراسان بزرگ داشته ایم ? ایا ممکن است که ایران یا پارس یکی از شهرهای خراسان بوده است?
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد