پیشنهاد برای برون رفت عاجل از بحران موجود انتخاباتی و احتمال خلای قدرت

۱۸ سرطان (تیر) ۱۳۹٣

به منظور جلوگیری از تصادمات گروهی، قومی و فرقوی،

به خاطر ایجاد فضای اعتماد،

به مقصد جلوگری از تجزیه کشور،

به منظور چاره جویی برای برون رفت از وضع موجودو عدم موجودیت احکامی در قانون اساسی درین زمینه،

به هدف ایجاد فضای اطمینان برای همه شهروندان به شمول بازرگانان و اهل کسبه،:

1 .وزیر دفاع ملی کشور یک شورای نظامی را متشکل از چهار جنرال از چهار قوم عمده کشور (هزاره، ازبک، پشتون، تاجیک) تشکیل دهد و این شورای نظامی اداره کشور را به شمول ادارات ملکی و امنیتی بدست گرفته و در هر موضوع به اتفاق آرا تصمیم گیرند. بنابرین اردوی ملی، پولیس و بخش امنیت جا به جا میمانند و کار خود را ادامه میدهند. دیگر اداره های ملکی توسط معین ها وظایف خود را دوام دهند. ریاست این شورای نظامی برای هر دوهفته توسط یک عضو بصورت متناوب صورت بگیرد.

2.  چون حامد کرزی رئیس  جمهور برحال نیست احکام قانون اساسی در مورد حالت اضطرار از جانب وی قابل اجراء و رعایت بوده نمی تواند .حامد کرزی نمی تواند و حق ندارد ازین احکام استفاده نماید. .

3. رئیس جمهور سابق که بر طبق قانون اساسی در اول جوزا وظیفه اش به پایان رسیده؛ شورای نظامی باید وی را دیگر از اجرای صلاحیت ریاست جمهوری خلع قدرت نمایند. چون رئیس جمهور مشروعیت ندارد بنابرین این اقدام یک کودتای نظامی نیست بلکه یک وسیله سریع انتقال به مشروعیت است.

4. ازانجای که حاکمیت ملی متعلق به مردم می باشد و توسط نمایندگان ملت تمثیل می گردد. مجلس نمایندگان به حیث عالی ترین مرجع مشروعیت شورای نظامی را تا ئید نمایند و بدین ترتیب شورای نظامی مشروعیت خود را از نمایندگان میگیرد و خلای قدرت بمیان نمی آید. مجلس نمایندگان یگانه نهاد مشروع در افغانستان باقی مانده. ستره محکمه و قوه اجرائیه مشروعیت ندارند.

5. شورای نظامی کمیته یی را به منظور تحقیق از رئیس جمهور سابق و مسئولین کمیسیون های انتخاباتی در ارتباط به خیانت ملی و صدمه به پروسه انتخابات تعیین و غرض بررسی اتهام خیانت ملی و سایر جرایم آمادگی بگیرند. رئیس جمهور سابق ما نند یک شهروند عادی مورد اتهام قرار گیرد دیگر رئیس جمهور بر حال نیست تا احکام خاص قانون اساسی در مورد رئیس جمهور بر حال تطبیق شود.

6. کمیسیون های انتخاباتی جدید، بعد از مشوره های عاجل با دو ستاد انتخاباتی و نهاد های مدنی، ایجاد و طی مراحل قانونی گردند، حتی اگر لازم باشد با تعدیل عاجل قوانین انتخابات شیوه گزینش کمیسیون ها تعدیل گردد تا شفافیت بیشتر بمیان آید.

شورای نظامی در ظرف دوماه آینده در محل های مورد منازعه یعنی  یازده هزار محل، برای دور سوم انتخابات را دایر نماید و قدرت را به رئیس جمهور جدید بسپارد.

7.در صورت لزوم اولین رئیس شورای نظامی باید قرار داد امنیتی را با ایالات متحده امریکا امضاء و به مجلس نمایندگان بفرستد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

حماد از کاپیسا01.08.2014 - 15:16

 با عرض ادب اول ما یک کشور اشغال شده هستیم تمام ارکان دولت ما استقلال فکری نداشته و هم کشور ما در حال جنګ ظاهرا با طالب ها ولی حقیقتا با پاکستان و ایران و تقریبا با هشتاد چینل های جاوسوسی خارجی درګیر است به وضاحت میتوان ګفت که اردوی ما متلاشی خواهد شد این اردوی سابقه نیست که شما فکر کنید که این چهار جنرال اول از شما بعدا تمام اردو از همین جنرالان اطعت خواهد کرد یک انارشی کاملا عیار به وجود خواهد امد و دشمن بیرونی که داخل وطن ماست بهتر به هدف شوم خود خوهد رسید اداره ما اردوی ما همه نو تاسیس است به محض یک اشتباه این همه دست اورد از بین خواهد رفت مهربانی کنید در ظرف سیزده سال دولت حقیقی و با صلاحیت وجود نداشت این عمل را هم انجام کنید که این اداره فلی هم از دست خواهد رفت و اګر به مثل سابق دوره شهید استاد ربانی به سه چهار کوچه وزیر اکبر خان را هم حکومت میګفت بسم الله این احساسات را بګذارید این کار چند نفر که میګوید ما همراه تان هستیم غلط است افغانستان کابل نیست ۳۲ ولایت است منافع ملی را به منافع شخصی سمتی لسانی مذهبی ترجیع بدهید با اطمینان از صد فیصد دو فیصد ممکن نیست و اګر هدف سو دارید به زورت برکت بګذارید این ملت مظلوم چند روز نفس ارام بکشد و این کشور را دو باره به جنګ سوق ندهید جناب وزیر صاحب شما خود در ذات خود طرف هستید اګر ما وزیر دفاع بیطرف میداشتیم ممکن چند فیصد مردم خوشبین میبود و اګر شما از وزرای دفاع کشور مصر کدام خواب و یا تقلید میکنید شما همان اسنعداد را ندارید شما از سابقه اردوی مصر ندارید سوم چهارم اردو به سطح جهان هست ان اردوی ملی است و اردوی ما اردوی سمتی و لسانی ای کاش ما اردوی کاملا ملی میداشتیم اما امید هست با تشکر من صرف افغان مسلمان و کشور فقیر مګر غیور خود را دوست دارم با هیچ انسان تعصب ندارم مراد ما نصیحت بودو ګفتیم حوالت به خدا کردیم و رفتیم تشکر

M.Hafiz12.07.2014 - 17:53

 Dear excellency Dr. Abdullah:The brave and loyal people of Afghanistan who chose and elected you as their leader waiting for your decision. Please do not give up as you did the last time. It will be a historical mistake to bend and accept defeat. You have the majority of the country stand firm and determined behind you. Your decision shapes the the future of our country and shake the world politics.

Hedayat 11.07.2014 - 15:44

 the defense minister must act now should not miss this opportunity.this is Karzai conspiracy to protect his future and protect the millions and millions dollars stolen money from people government and international community also he should not allowed to leave the country. must answer to the people as a criminal as he is and will be in the court of law.

Alim MaihanGood ideaa10.07.2014 - 09:05

 Good idea

آرش10.07.2014 - 07:11

 صرف ماده 5 کمی تعدیل شود، در این شرایط به صلاح مردم نیست که کسی محکمه شود، مطباقی نظر بسیار خوب است، من هم منحیث جوان این کشور حمایت میکنم

Hedayat09.07.2014 - 17:57

 This is the only solution

ﻣﻴﺮﻭﺑﺲ 09.07.2014 - 08:44

  ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻳﻚ ﻧﻆﺮ ﻧﻴﻚاﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﻫﻤﺮاﻱ ﺗﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ

نورالدین 09.07.2014 - 08:39

 به نظر من این یک نظرنیک است . اگر به صورت درست از این طرح کار گرفته شود میتواند افغانستان را از بحران کنونی به راحتی و بدون مشکلات بیرون ببرد و در آینده میتونند قدرت رابه رئیس جمهورجدید بسپارند. در غیرآن افغانستان را به یک مشکل بزرگ و بدون حل برابر خواهند کرد...
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دوکتور نوید پارسا