تاریخ افغان ها - متن کامل کتاب

٢٨ قوس (آذر) ١٣٨٨

 

برای خوانش این کتاب به شکل پی. دی. اف. به این جا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

فهیم 19.10.2016 - 08:04

  سلام برسد بعد از سلام بنده از قوم کوشانی ها میباشم میتوانم ترجمه کتیبه رباتک را با ما در میان بگذاری

amhad murad14.08.2015 - 13:24

 محترم تیمورانگ کجا بود کتیبه رباتک کجا الهی شما دقیق مطالعه کنید کتیبه رباتک زبان باختری هزاره گی است و در ضمن در مویم کابل موجود است

سیف الله فضل18.07.2014 - 07:16

 1- کشف کتیبه های رباطک٬ همه این چرندیات را لغو کرد. یکی از آنها٬ فرمان کنشکای کبیر به زبان "آری" میباشد قسمیکه خود در کتیبه ذکر است. اما زبان این کتیبه٬ مخلوطی است از دری و پشتو.
باستان شناسان و مورخین٬ این زبان را همین زبان "دری" امروز گفته اند که زبان پشتو هنوز ازآن انشعاب نکرده بود.
2- یکی از دانشگاه های اروپا درین اواخر "دی-ان-ای" اقوام افغانستان را تجزیه نموده به این نتیجه رسیده است که: در تمام اقوام ساکن افغانستان٬ تنها پشتون ها و تاجیک ها٬ باهم ازیک نسل و "نژاد" مشترک اند. (این راپور در بی بی سی٬ هنوزهم موجود است)
3- اگر تیوری یهود بودن آنها را هم فرض کنیم٬ لااقل 4000 هزار سال به آنها قدامت و اصالت میدهیم که شاید هیچ قوم دیگری در افغانستان٬ نتواند به پایه این قدامت و ثبات برسد.

ناصح 27.06.2013 - 10:18

 درود سلام خدمت ادمین محترم و سپاس از وبسایت زیبای شما واقعا عالیست

الهي23.01.2013 - 04:44

  سلام براي شما راجع به تاريخ افغانستان خيلي چيزهاي گفته شده اما من دراين رابطه نظريات خودرا دارم راجع به قوم افغان ميشه شما اول بارتاريخ تيمورلنگ را مطالعه كنيد(زمان كه به خراسان رسيدم درمنطقه بنام لندي كوتل بامردماني روبروشدم كه به زبان خاصي صحبت ميكنند ازدلماج سوال كردم كه اينها به چي زبان صحبت ميكنند برايم گفت اينها قوم پتان هستن اما من ازاين زبان درديگرجاي خراسان نه شنيده بودم اين مردم باقامت بلند واكثراًباچشمان ميشي وسبزموي هاي زردبود درميان اين قوم براي اولين بارديدم كه زنان كارميكنند اما مردان خواب هستن)متن كتاب تيموراست اين حرف بيان گران است كه قوم افغان درزمانه هاي نزديك به خراسان آن زمان ن مهاجرت كرده بودن.چنانكه داكتر صادق يك تاريخ نويس ايراني دررابطه به افغانها ميگويد اينها قوم يهودي خيراستن زمان كه باپاميرخداعدخودرا ميشكنند خيررا مسلمانان تخريب ميكنند واين قوم عدشكن را جلاي وطن ميكنند.اين قوم راه مهاجرت را درپيش ميگيرند بايك دره زيبا وسرسبز ميرسند كه ازانيكه شادبي اش خيلي شباهت به دره خيرداشت نام اورا خيبرميگذارند كه امروزهم بنام خيبريادميشود.هم چنان به تاريخ خراسان نظركنم الي زمان مرگ نادرافشاركدام اثري ازاين قوم دريافت نمي كنم اين بيان خوبي بريهودي بودن وساكنان جديد اين سرزمين ميكند اميد است كه دراين باره تحقيقات خوبتري صورت گيرد......تشكرميكنم ازحوصله مندي شما
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سهیل سبزواری