حرکت بعدی تیم اصلاحات وهمگرایی، اعلام حکومت مستقل است

۹ سرطان (تیر) ۱۳۹٣

اگر در چند روز آینده سه حادثه سیاسی اتفاق بیافتد، بحران ایجاد شده توسط حامد کرزی، به احتمال قوی غیر قابل ترمیم و یا غیر قابل برگشت خواهد شد.


1. اگر کمیسیون انتخابات نتایج را بدون حل و فصل نمودن مشکلات تقلب، اعلان نمود، برای تیم اصلاحات، حرکات مدنی دیگر ثمری نخواهد داشت. بناً، مجبور خواهند شد بروند به یکی از حرکت های نهایی واکنشی شان.


2. اگر از جمله حرکت های نهایی که در دسترس تیم اصلاحات قرار دارد، تصمیم به اعلان حکومت مستقل گرفتند، برای حکومت کرزی و تیم تداوم راهی نخواهد ماند به جز این که متوسل شوند به یکی از حرکت های نهایی خودشان.


3. اگر از جمله حرکت های نهایی که در دست رس آنها قرار دارد، تصمیم به سرکوب مسلحانه حکومت اعلان شده گرفتند (خصوصاً با توسل به قوای مسلح افغانستان)، برای اراکین و رهبری قوای مسلح افغانستان راهی نمی ماند به جز این که بین این دو حکومت یکی را مشروع پنداشته و فرمان بردارند.


4. اگر قوای مسلح افغانستان به صورت منسجم یکی از این دو حکومت را مشروع شمرد، طرف مقابل با سرکوب جدی سیاسی و نظامی مقابل خواهد شد. اما اگر قوای مسلح منقرض و یا منقسم شد، کشور عملاً میرود به تجربه نمودن سال های دهه 90.


5. اگر قوای مسلح به صورت منسجم حکومت داکتر عبدالله را مشروع دانسته به سرکوب حکومت فعلی و تیم تداوم پرداخت، احتمال این که حکومت حامد کرزی با تیم تداوم عملاً با شورای کویته بپیوندند؛ بیشتر خواهد شد، که اگر چنان شود، مشروعیت طالبان در سطح بین المللی خیلی بلند رفته، و در نهایت حکومت کابل بایک شورش تمام اعیار در جنوب مواجه شده که ممکن به سقوط نهایی نظام بپیوندند.


6. اگر قوای مسلح به صورت منسجم حکومت داکتر اشرف غنی را مشروع دانسته و به سرکوب تیم اصلاحات پرداخت، حکومت آینده عملاً با دو جنبش شورش گری از شمال و جنوب مواجه خواهد شد. اگر چنین گردد، چانس سقوط نظام توسط دو جنبش شورش گری در عین وقت خیلی بلند خواهد شد.


7. گرچه یک راه سومی هم برای قوای مسلح وجود دارد و آن این که میتوانند به صورت منسجم به یک کودتای نظامی دست بزنند، یعنی هر سه حکومت را از قدرت خلع نموده و وضعیت را اظطراری اعلام نمایند، اما با درنظر داشت واقعیت هایی درونی قوای مسلح کشور و اوضاع نظامی در جنوب کشور، احتمال اینکار خیلی کم است (اما به هیچ وجه دور از امکان نیست).


به هر حال، اگر این روند کنش و واکنش از مرحله سوم عبور کرد دیگر برگشت آن از نادرات تاریخ ما خواهد بود، الی این که قوای مسلح افغانستان به خاطر حفظ منافع علیای کشور تمام جناح های سیاسی را از میدان بیرون برانند. اگر آنها نتوانستند چنین کاری بکنند، شاهکار های حامد کرزی که به زعم خودش و خوشبینان اش یک مانور سیاسی است، بعد از مرحله سوم، هم خودش را و هم بقیه مردم افغانستان را به باد فنا خواهد داد. برای فعلاً در افغانستان کسی حاضر نیست بپذیرد که بازی از دست حامد کرزی خارج شده است و عملاً به صورت اتفاقی و به اساس حرکت های طرفین دارد اتفاق میافتد.

اگر در افغانستان هستید و افغانستان را دوست دارید، به هرشکلی میتوانید، به هر اندازه یی که در حیطه اختیار و یا امکانات تان است، از به وجود آمدن مراحل اول، دوم و سوم این پیش بینی تیوریک جلوگیری نمایید. در غیر آن وقتی به مرحله چهارم رسیدیم دیگر نه افسوس خوردن فایده خواهد داشت و نه هم ای کاش گفتن.


اگر این پیش بینی تیوریک غلط از آب در آمد، اصلاً مشکلی نداریم و غم اش را هم نخورید چون بقیه گزینه ها، احتمالاً منفعت کلی مردم و کشور را تهدید نمی کند.

 

برگرفته از کوکچه پرسبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   احمد ادریس رحمانی