احمد ضیا مسعود و بازی هردوسر باخت او

٤ جوزا (خُرداد) ۱۳۹٣

جناب آقای احمد ضیا مسعود،

در چند روز اخیر خبرهای درمورد پیوستن جناب شما، به اشرف غنی احمد زی شنیده می شد تا اینکه امروز اعلام حمایت رسمی شما از جریان تداوم وتحول ما را حیران و انگشت به دندان جا گذاشت. بی گمان تصمیم و انتخاب جناب شما، برای نگارنده قابل حرمت است؛ اما نکاتی را که به آنها اشاره خواهد شد چندان حایز اهمیت اند که ناچار از نگاشتنم. زیرا مساله انتخاب رهبر سیاسی مساله ایست همگانی و از اینروی پیامد تصمیم شما درحمایت از اشرف غنی نیز برهمگان اثرمند خواهد بود.

پرسش نخستین اینست که پیوستن شما، به اشرف غنی را میتوان « تعامل » سیاسی خواند؟ و آیا این تعامل با توجه به روحیات کلی دو طرف، تعامل توجیه پذیرایست؟

به باور من که چنین نیست. ایکاش جناب شما،چنین تصمیمی را قبل از پیوستن به آقای زلمی رسول، اتخاذ می کردید که درچند ماه قبل اشرف غنی احمد زی،هنوز در هاله ای از شهرت کاذب مستور بود و پَته اش چنان که امروز روی آب نیفتاده بود. از سوی هم جناب شما، از آدرس یک حزب یا تشکل و ساختار سیاسی منسجم دارای اهداف و راهبرد تعریف شده برای حل مسایل و معضل های موجود و برخوردار از پایگاه و جایگاه تثبیت شده اجتماعی به طرف مقابل نمی پیوندید که امیدوار بود داشتن آن دو امتیاز از یکسو درتعدیل برنامه های گروه تداوم و تحول، تاثیربگذارد و از دیگر سو موقف استوار و ثابت شما را در ساختار دولت به رهبری اشرف غنی تضمین نماید.
همه میدانند که اشرف غنی احمد زی، در انتخابات سال 2009 میلادی چیزی در حدود 3% درصد از آرا مردم را بدست آورده بود که این رقم او را درجدول رده بندی پس از آقای رمضان بشر دوست قرار می داد. درحالیکه امکانات مادی آقای بشردوست به هیچ روی با داشته های باد آورده و بی حساب و کتاب اشرف غنی قابل مقایسه نبود. حالا در پنج سال گذشته اشرف غنی چه کار و شهکاری برای مردم انجام داده است که به یکباره 30 % درصد به میزان محبوبیت و رای او افزوده شد؟

قرار گرفتن درکنار کسی که میخواهد با تقلب سازماندهی شده به قدرت دست یابد؛ تائید و مشروعیت بخشیدن به تقلب و برآیند آن است . همراهی شما با کسانی که آشکارا به اعتماد مردم خیانت می ورزند و رای آنها را غارت می کنند به مثابۀ بی اعتنایی و چشم بستن بروی سیاه کاری و دغا ورزی گروهی کوچک از قدرت طلبان درحق مردم است و این یعنی « پشت » کردن به مردم.

گاهی که مردم با شما نباشند و تصمیم شما برای حمایت از اشرف غنی، به انزواء شما بیانجامد بی گمان تکیه زدن برمسند قدرت نه شکوهی برای شما بار خواهد آورد و نه هم پایگاه ایرا که از دست خواهید داد. شما بخوبی میدانید که برنده شدن اشرف غنی، بدون تقلب گسترده اگر محال عقلی نباشد از نگاه عملی بسیار دشوار است .در نتیجه دولت و نظام استوار برتقلب و حق تلفی فاقد مشروعیت و حمایت مردمی لازم خواهد بود.آیا حضور شما درچنین دولتی ارزش آنرا دارد که حاصل یک عمر حضور درعرصه مبارزه سیاسی – نظامی خویشرا در برابرش به پای اشرف غنی قربان کنید؟

مدتی قبل سخنگوی جریان اعتدال و سازندگی، آقای وحید عمر، درجریان یکی از مناظره های تلویزیونی خویش گفت که تیم اشرف غنی، متشکل از دزدان،قاچاقبران، قاتلان و جنایتکاران است. درآن زمان شما هنوز یکی از چهره های اصلی جریان اعتدال و سازندگی بودید و مطمینن که وحید عمر، بخشی از دیدگاه های شما را نیز بیان می کرد. چگونه شد که شما تصمیم پیوستن به آن جریانی را گرفتید که ناباب ترین افراد را درساختار خویش جا داده است؟ چه همسانی وهم سنخی فکری میان شما و اسماعیل یون یا کسی مثل لالی، شما را به کارآمد بودن این پیوند امیدوار ساخت؟

بیاد داریم که اشرف غنی احمد زی کسیست که درغرب و به ویژه در امریکا او را بعنوان سخنگو،حامی،مشاور و لابی سرسخت طالبان می شناختند؛ و شما را از آدرس جبهه مقاومت برضد طالبان و تفکرطالبانی. تفکر طالبانی هنوز به عنوان یک تهدید بزرگ و بالقوه سلامت جامعه ما را تهدید می کند و آقای اشرف غنی فاش فریاد زد که من همانم که وعده داده بودم طالبان را از بند رها می کنم و رها کردم . به یک معنا میتوان گفت حمایت از اشرف غنی، حمایت از طالبان است. طبعن حمایت شخصیت سرشناسی چون شما از جناح متمایل به طالبان، دشمنان را شاد و دوستان را ناشاد می سازد.

به باور آنانی که رویداد های مربوط به انتخابات اخیر را پیگیری می کنند، جنرال دوستم در اثر سنجش نادرست از میزان توانایی ها و ظرفیت های هر دو طرف، تصمیم به حمایت از اشرف غنی گرفته و بدینگونه اشتباه جبران ناپذیری را مرتکب شد. ارقام ارائه شده توسط کمیسیون انتخابات، نشان می دهد که مجموع آراء که اعضا و هواداران جنبش ملی به نفع تیم تداوم و تحول ریخته اند بیشتر از 350 هزار رای نیست. حمایت جنرال دوستم از اشرف غنی، باعث افت شدید محبوبیت او حتی درحلقه نزدیکان و وفا دارانش گشته است.
مدتی قبل نوار صوتی از یک گفتگوی اشرف غنی احمد زی، از راه رسانه های اجتماعی منتشر شد که دلیل اصلی او را برای برگزیدن جنزال دوستم، به صفت معاون اول شرح می دهد. محتوای آن نوار سند آشکار عدم صداقت و نیت سوء اشرف غنی احمد زی در عرصه تعامل و بده بستان سیاسی است. اعتماد برقول و پیمان چنین فردی ریسک بزرگی است و نمی دانم با چه تضمینی جناب شما می خواهید عهد و پیمان او را بپذیرید؟ متاسفانه شاهد آنیم که شما نیز به همان راهی رفتید که جنرال دوستم رفت و برای خودش زیان و تاوان خرید.

از قول شما شنیده شده است که فرموده اید درصورت برنده شدن اشرف غنی احمد زی، در دور دوم انتخابات، زمینه مشارکت مجاهدین درقدرت بسیار محدود می شود و این امر مجاهدین را درخلاء قرار خواهد داد. شما و ما شاهدیم که اکثریت مجاهدین از کی و با چی دلایلی پشتیبانی و حمایت کردند، درحالیکه تصمیم شما جز تنی چند، مایه بهت و ناراحتی اکثریت مجاهدین و هواداران جهاد و مقاومت شده است.

چه بهتر می شد که از نامزد مورد تائید و حمایت مردم اعلام پشتیبانی می کردید زیرا به این ترتیب در واقع شما از مردم و خواست آنها پشتیبانی کرده و در شکل گیری نظام قانونمند مبتنی بر اراده آنها سهم گرفته و به وجاهت و محبوبیت خویش درمیان مردم می افزودید.

اما اکنون به راهی رفته اید که سرانجامش به ناکجا آباد قدرت می انجامد؛ در آنجا هم با کسانی سروکار خواهید داشت که کمترین اعتناء و اعتمادی نسبت به شما نداشتند و ندارند و روی آوردن شان به شما یک حرکت « تاکتیکی» سیاسی است که ریشه در همباوری و همدگر پذیری ندارد. چرا به بهای یک مقام نمایشی که تعریف درستی از آن درقانون اساسی ما موجود نیست، می خواهید آینده سیاسی خویشرا گرو بگذارید؟ از مردم می برید تا به کی بپیوندید؟

کوتاه سخن که سرانجام سیاسی اشرف غنی هرچه و هرگونه که باشد، نتیجه اش برای شما درهرصورت باخت خواهد بود. از اینروی شاید هنوز برای کنار کشیدن از بازی که درهردو سرش شما بازنده خواهید بود؛ وقت باشد که امیدوارم شما برای برون رستن از آن دامگاه فرصت را از دست ندهید.

 

برگرفته از برگۀ فیسبوک نویسندهبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

گيلگمش28.05.2014 - 16:08

  در دور اول انتخابات كه محترم ضيا مسعود با كرزي صاحب بود از پنجشير 300 راي بدست آورد اما زمانيكه كرزي با مارشال بود 12000 راي كسب كرد داكترصاحي اشرفغني هم شايد درين دور 150 راي بدست بياورد مسعود صاحب درزمان معاونيتش سخي نورزاد راكه بهترين شاروالبود به دليل صدمه نفع شخصي در غياب كرزي سبكدوش ساختند

جمیل احسان27.05.2014 - 20:12

  به عقیدۀ من آقای ضیاء مسعود(اگر آرائ کم و بیشی را به خود دارد یاندارد ) کار مناسب سیاسی کرده است. نویشته آقای چوپان رنگ نژادی و قومی را جلا داده است و کوته اندیشی را نمایش میدهـــد . ما نه باید از پیوستن آقای ضیائ مسعود به آقای اشرف غنی در وسواس باشتم. بگذارید برادران اقوام دیگر شهروندی را در پذیره های خود جا دهند و انتظار روزی را بکشیم که انگیزه های شهروندی ودانش وباورمندی به ملت شدن تقویه گردد جمیل احسان بدخشان
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   احمد بهار چوپان