فراخوان نهاد های خیریه

۲۹ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹٣

راقم فوندیشن - حمیرا فوندیشن - اطفال جنگ زده - پیوند آریانا (کمیته امداد) - آریانا دانش

مردم شریف ارگو! قلب ما مالامال درد و رنج عزیزان و دلبند تان است. فاجعه دهشتناک و غیر قابل تصور بود عمق فاجعه و پهنای آن به حدی بود که حتا گدایان محتاج ، یک روزه  مزد گدایی شان را اهدا کردند. از سراسر  کشور فریاد همبستگی و غمشریکی با شما بلند شد. جهانیان فریاد شما را شنیدند. وعده کمک دادند ،  کمک ها ادامه دارد اما مهم رسیدن کمک ها به نفع شما مظلومان حادثه در التیام زخم های شما باز سازی همه عرصه های حیات مادی و معنوی شماست  . وجوه گرد آوری شده باید فقط صرف باز سازی شهرک سازی با همه نیاز مند ی باشد از هر پول جمع شده صادقانه  صیانت شود از ذره ذره کمک ها ، حساب بگیرید.نگذارید دزدان مفتخوار،  از تباهی و بی خانمانی و خون ها و اشک های ریخته شما بهره مند شوند زیرا گرکان باران دیده این تجارت کثیف بسیار ماهر و پر رو و پر  زور اند رشوت ، خیانت و دزدی و ازین طریق پول در آوردن با دریغ اجزای  فرهنگ پو لدار شدن به هر قیمت مد روز و امر  عامگیر شده ،  بایست مردانه به پا خواست جنبش ضد فساد را گسنرش مردمی داد که این امر با کار مشترک ، در چوکات نهاد ها با شیوه رهبری جمعی ، حسابدهی و شفافیت خواهی میسر است .   بنده از دو سال بدین سو در برنامه های تلویزیونی خود (نگین هویت )  ، ضرورت نهاد های خود جوش متکی بر اساسات مدیریتی و سیستم حسابدهی به مردم و شفافیت در همه امور با  گزارشدهی و مشوره گیری را توصیه و آرزومند تحرک بودم.فاجعه فاجعه بود به هیچ وجه قابل جبران نیست اما باید روک وپوستکنده بگوی مظلومیت در گذشته گان و محرومیت بازمنده گان پیآمدی داشت . پیام ، همدردی و تحریک احساسات بشر دوستی و نوع پروری بود ، دوستان عزیز که در فراخوان دیروز از ایشان نام بردم با کمال صداقت و حسن نیت  با جدیت توانستند با همکار ی راقم فوندیشن حسابی را برای کمک به پروژه های مورد ضرورت در چس بانک امریکا به نام بدخشان رلیف در جنب ان فوندیشن باز کنند.  البته کمک ها جمع آوری شده زیر نظر نماینده گان نهاد ها و نماینده های مردم و مقامات محلی ثبت و رجستر خواهد بود. (اعضای هیات داوطلب کمیته امداد) به شرح زیر ثبت نام اند :  عبدالقدیر فطرت سابق ریس  افغانستان بانک – غلام فاروق اچکزاد ریس راقم فوندیشن - عبدالولی ولی نواده شاه محمد ولی خان دروازی شخصیت ملی کشور  - داود نظر - یوسف داود نظر باز مانده گان شغنان شاهان - داکتر امین بگرامیان نویسنده و فعال سیاسی - ضیاالحق حافظی گرداننده برنامه نگین هویت - کامبیز حافظی دانشجو - فرید نظر  - قیام جان رستاقی - مونسه جان دانش -  فایزه جان صدیق - صالحه جان واصل  از سندیا گو همچنان پروفیسور نظیف شهرانی - پروفیسور عنایت الله شهرانی از اندیانا - استاد جیلانی خان یفتلی از اریزونا  حمایت شان را اعلام نمودند.  شمار داوطلبان ادامه دارد.به این پروسه خود جوش و ابتکاری بپیوندید تا به ختم سوء استفاده ها از هر نوع آن ، یک نه جانانه بگویم و جنبش همگرایی و همیاری  را گسترش دهیم به امید یک کشور آباد و سر بلند متحد و یک پارچه ، اعضای کمیته از هموطنان عزیز تمنا دارد به این آدرس کمک های شان را واریز نماییند.

Raqim Foundation , Badakhshan Disaster Relief

Chase Bank Account # 590637919

Routing #021000021

Bank Address: 3104 Crow Canyon Place Suite

C A 94583 San Ramon

تلفون های تماس: ضیاالحق حافظی  7606137076، داود نظر 8587754349،  عبدالولی ولی  6197433000به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   ضیا حافظی