انتخابات ۱۶ حمل ۹۳ و آیندۀ افغانستان

٢٦ حمل (فروردین) ۱۳۹٣

سرانجام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ معینه خود یعنی شانزدهم حمل سال 1393 هجری خورشیدی برگزار گردید. ملیونها افغان از سراسر کشور با اشتیاق و علاقه فروان به پای صندوق های رای رفتند تا زعیم ملی خویش را تعین نمایند. برخلاف توقعات نا امنی که میرفت انتخابات در فضای نسبتآ امن برگزار گردید. نیروهای مسلح کشور با عزم متین و گامهای استوارشان امنیت مراکز رای دهی را در سراسرکشر تامین نموده و به  باورمندی به توانائی های شان افزودند. لازم است تا از شجاعت و دلیری ایشان ستایش و قدردانی نموده و موفقیت های بیشتر آنان را در عرصه خدمت گذاری به  وطن و تامین امنیت مردم آرزو نمائیم . طبق گزاراشات منتشره مخالفان مسلح دولت تلاشهای نهایی خود را به خرچ دادند تا در پروسه انتخابات اخلال وارد کنند اما با سد های پولادین نیروهای مسلح کشور مواجه شده توان مداخله در امور را از داست دادند. برای شهدای نیروهای امنیتی که در این امر نیک جانهای شیرین خود را قربان میهن و مردم خود نمودند از بارگاهی ایزد منان بهشت برین را آرزو نموده و به بازماندگان شان صبر جمیل خواهانیم و همچنان بر مجروحین قوای مسلح کشور شفای عاجل استدعا مینمائیم. برگزاری انتخابات در فضای امن آزمون بزرگی بود برای تثبیت توانائی  نیروهای امنیتی کشوربه منظور در دست گیری مسئولیت امنیت  کل کشور و حفظ آن بعد از خروج نیروهای خارجی در پایان سال 2014 میلادی ، که بدون شک پیروزمندانه از این امر بزرگ موفق بدر آمدند.  برگزاری موفقانه انتخابات در فضای نسبتآ امن نشان میدهد که:

- دیگر مخالفان مسلح توانائی مقابله و رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را نداشته و انگیزه مقابله با نیروهای مسلح افغانستان را از دست داده اند.  من بعد مخالفان مسلح تکتیک های جنگی خود راعوض نموده  به انتحار و انفجار ماین های کنار جاده روی خواهند آورد. این ناکامی بزرگ مخالفان مسلح دولت را به یاس و ناامیدی کشانده و روحیه جنگ و رزم در مقابل قوای مسلح افغان را از دست داده اند. از آنجائیکه مخالفین مسلح کمر را بخاطر اخلال پروسه انتخابات بسته بودند و با وجود استفاده از هر نوع توان و قدرت خویش در تطبیق اهداف و آرمان های دیرینه شان ناکام ماندند  باید  دیگر انتظار شکست و فروپاشی آنها را کشید. از طرف دیگر نیروهای امنیتی افغان با برگزاری انتخابات در فضای نسبتآ امن به توانائی های خود باورمند گردیده و روحیه ملی دفاع از مادر وطن در وجود آنها تشدید گردیده است. 

 

- مردم افغانستان دیگر از ترور ، وحشت و دهشت خسته اند و خواهان دموکراسی واقعی که ممثل اراده مردم باشد میباشند. حضور گسترده و بی سابقه مردم پای صندوق های رای نمایانگر اراده مردم برای یک آینده روشن بوده و ثابت میسازد که مردم افغانستان خواهان حکومتی هستند که پایه های آن متشکل از آرای مردم افغانستان بوده و برمبنای عدالت اجتماعی استوار باشد. از طرف دیگر میرساند که مردم افغانستان خواهان دموکراسی واقعی بوده و به هر قیمت از آن حراست و حفاظت مینمایند.

 

- از آنجائیکه حکومت آینده افغانستان بر مبنای اراده و آرای مردمی به میان خواهد آمد فاصله میان حکومت و مردم تقلیل یافته و به مشروعیت بیشتر حکومت میافزاید. در طول سالهای گذشته اکثریت مردم افغانستان حکومت را از خود ندانسته و شگاف عمیق بی باوری میان مردم و حکومت وجود داشته که باعث دوری و ایجاد فاصله میان آنها شده است. از طرف دیگر حکومت برخاسته از اراده مردم روحیه ملی را ازدیاد بخشیده و همگرائی ملی را تقویت میبخشد. 

 

- مطمئن نبودن مردم افغانستان از آینده سیاسی شان ، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در ختم سال 2014 میلادی و واگذاری مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغانستان ، نبود اراده محکم سیاسی به برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب ، عدم اراده جدی سیاسی حکومت برای تسلیم دهی قدرت به شکل مسالمت آمیز آن و تشدید گرفتن حملات هراس افگنانه در کشور باعث شده بود تا تاجران و سرمایه گذاران ملی و بین المللی برای آینده سرمایه گزاری خود در افغانستان امیدوار نبوده و پا به فرار بگذارند. با برگزاری پیروز مندانه انتخابات تقریبآ همه آن موانع و مشکلات فوق رفع گردیده و یکبار دیگر سرمایه گزاران تشویق به سرمایه گزاری شده و به ادامه فعالیت های شان در افغانستان امیدوار شده اند. رونق تجارت در کشور اقتصاد کشور را بالا برده و ما را در امر خود کفائی اقتصادی کمک میکند. 

 

- تعاملات سیاسی گذشته و اظهارات ضد و نقیص حکومت  در سالهای اخیراز یک طرف و امضا نکردن پیمان دوجانبه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا از طرف دیگر بر اعتبار جامعه جهانی بالای افغانستان صدمه جدی را وارد کرده است. سازمانهای غیر دولتی بین المللی فعالیت های شان را توقف و یا تقلیل کرده و به ادامه فعالیت های خود بی باور هستند که این خود باعث ازدیاد بیکاری در کشور گردیده است،از طرف دیگر دونر ها ادامه کمک های شان را به افغانستان به حالت تعلیق در آوردند.  برگزاری موفقانه انتخابات دست آورد بزرگی محسوب شده و اعتبار رهبری آینده دولت افغانستان را نزد جهانیان بالا خواهد برد.

 

- برگزاری انتخابات تاثیر مستقیم بر ارزش سهام داشته و در همان ساعات پایانی انتخابات ارزش دالر امریکائی که در ماهای اخیر سر به فلک نهاده بود تقلیل یافته و برعکس ارزش پول افغانی بالا رفته است. بالا رفتن ارزش پول افغانی در متوازن نگه داشتن بازار صادرات و واردات کشور کمک نموده و بر نقش بیشتر تولیدات داخلی میافزاید.

 

حال توقع مردم افغانستان از نهادهای ذیدخل انتخاباتی اعم از کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون شکایات انتخاباتی اینست تا روند باقیمانده انتخابات را که همانا رسیدگی به شکایات و اعلان نتایج است به درستی و مطابق قوانین نافذه کشور مدیریت نموده و بر مستقل بودن خود ثابت قدم باقی بمانند. از دولتمداران و رهبران حکومتی میطلبیم تا اصل بیطرفی خود را حفظ نموده  در امور انتخابات مداخله ننمایند و بگذارند اینبار مردم افغانستان خود حاکم سرنوشت خود باشند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مطیع الله جاهد