رئیس کمیسیون شکایات انتخابات کیست؟

٢٥ حمل (فروردین) ۱۳۹٣

طور مقدمه عرض شود که چون آقای ستار سعادت، رئیس کمیسیون شکایات انتخابات، در برنامۀ "تَودِی خبری" تلویزیون طلوع، همۀ اقوام غیرپشتون افغانستان را خارجی و وارد شده قلمداد کرد، وقوم شریف هزارۀ مان را نسل چنگیز یاد نموده است، لهذا بحیث هموطن افغان، ما نیز حق داریم بفهمیم که ستار سعادت از کجا وارد بغلان شده؟ زمین های نامحدودشانرا از کجا بدست آورده؟ و سوم اینکه چطور دراین موقع حساس تاریخ افغانستان، رئیس کمسیون شکایات انتخابات سال ۱۳۹۳ انتخاب شده است؟

چون خودش حاضر به جواب نیست، در قریۀ شان رفته پرسان کردم. شنیدم که در زمان محمدگل مهمند بیست خانوار مردم بارۀ پشاور پاکستان، که اساساً کوچی اند، به نام "ناقلین" در اطراف "نهرجان غارق" مرکز بغلان جابجا شده اند. این نهرجان غارق قدامت چندین هزار ساله دارد، و در همین قریه مردم زندگی میکرده اند. حکومت وقت، مردم اصلی این قریه را از کشت و شالی کاری منع کرده و امر نموده تا لبلبو بکارند، بعداً مردم بیچارۀ این قریه را مجبور ساخت که از زمین های خویش استعفا بدهند، بعد که مردم از زمین های خود صرفنظر نموده اند، این زمینهای شالی کاری را به همین بیست خانوار توزیع نموده و مزیداً سه هزار جریب زمین للمی را نیز به این قوم داده است. بعد از غصب زمینها، مثل طالبان، براین قریۀ مظلوم ظلم، قتل،  تجاوز و سرقت شبانه را شروع نموده اند، البته به تشویق محمدگل مهمند!

مردم این قریه علاوه بر این فشار، تحت فشار دیگر حکومت قرار گرفته در خدمت اجباری و شاقه و بیگاری حکومتی، سرک سازی و تعمیرات دولتی مأمور گردیدند. مردم مجبور شده به کوههای هزار قاق، تپه های کرکر و چِم قلعه و دهنۀ غوری و بای ثقال فرارنموده اند، که هنوزهم اولادهای شان در للم های بدون آب سرگردان اند.  قریه با تمام خانه های مردمان اصلی و مسجد که هنوز درختهای دوصد ساله درآن موجود است، توسط این قوم اشغال و غصب و نام این قریه (باره زی) گذاشته شده است .

بعداً در زمان اسماعیل خان مایار، در برخورد با مردم بیچارۀ پشه ای کوهستان، این قوم با تعدادی زخمی شدند، زیرا مردم پشه ای که جز خانه، زمینی نداشتند، مورد ظلم قرارگرفتند از طرف باره زی ها که از خانه های تان کوچ کنید، زمین ها از ماست!

اسماعیل مایار بعد از این جنگ مغلوبه فیصلۀ عنعنوی جرگۀ راصادر کرده و سیزده دختر مردم پشه ای را بطور بد به باره زی ها داد، که هنوز هم اولادهای شان زنده اند .

بالاخره در زمان طالبان، ستار سعادت و قومش عسکر طالبان شدند و پیش از رسیدن طالبان بغلان را به آنان تسلیم و بیرق شان رابلند نمودند.

ستار سعادت عضو فعال افغان ملت و نطاق این حزب میباشد، که تعدادی از اقارب شان با کریم خرم رئیس دفتر کرزی در فرانسه هم کاسه وهم خانه شدند. به اساس همان آشنایی، دفعتاً این عضو افغان ملت، ارگ نشین و نفر خاص حلقۀ کرزی و افغان ملت، در کمسیون بررسی شکایات انتخابات بحیث رئیس نصب شد، که به نفع اشرف غنی احمدزی فعال است.

نتیجه اینکه هرکس اقوام افغانستان را توهین و تحقیر کرده است، بدون زحمت به پول، خانه، زمین و عزت در افغانستان رسیده، و صاحب چوکی های کلان دولتی شده است. چنان معلوم میشود که ستار سعادت، این نابغه از تاریخدان هایی چون بیهقی، هرودوت، هوانتسنگ سیاح چینی وابن خلدون عرب، بیشتر تاریخ و جغرافیای افغانستان را می داند!

من حیران هستم که آقای شفیع عیار در کدام خواب غفلت است که این نابغۀ چهارم را فراموش کرده، زیرا ستار سعادت کشف نموده است که ولسوالیهای چاه آب و درواز، هردو در تاجکستان میباشد! ضرور است تا شفیع عیار به معرفی این نابغۀ چهارمی نیز بپردازد.

 

با احترام

خلیل الله نیک پی

پل خمری ـ بغلانبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

بهرام14.08.2015 - 22:57

 جاهلتر و ستم کارتر از اوغان خدا خلق نکرده است

تمنا13.08.2014 - 22:27

 روزی رسد که ، خانه کرزی خراب شود زین آتش نفاق، میرویس جان کباب شود شرح فساد ، رشوه وقاچاق دفترش تاریخ اگر رقم زند، چندین کتاب شود. لعنت به شما تخم انتحار انفجار

ابوالطاسین06.05.2014 - 21:45

  اگر واقعا همه تان اینقدر مرد هستید که علیه استبدادگران و منافقان و مفسدان کاری کنید؛ این گز و این میدان انتخابات دور دوم و شما نر میدانم آنهای را که راه خود را پیداه کرده باشند و خود شان از تفرقه و منافقت دوری جسته به یک صندوق رای خود را بریزند. آنگاه حرف مفت و خط خشک گفتن و نوشتن هیچ بدرد نمی خورد. هرکی ناموخت از گذشت روز گارد هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

گيلگمش16.04.2014 - 09:20

 اصلا نام افغانستان مربوط به محدوده از نواحي كوه سليمان در پاكستان كنوني بوده است زمانيكه آن ساكنان بعضا تغير موقعيت داده و بمرور مرزهارا طي نموده در ساحات جنوبي اين وطن جابجا شدند نام اوغانستان يا افغانستان هم در سال هاي حكومت امير عبدالرحمن بر اين خطه گذاشته شد كه قبل ها مردمش خودرا اهل خراسان ميدانستند وقتي نقشه هاي جغرافيائي سال هاي مثلا 1860 يا پيش ازان ديده شود همين نام فعلي دران نقشه ها در دامنه كوه سليمان نوشته شده

افغان16.04.2014 - 06:12

 اینجا افغانستان است ، نی خراسان . از نام ، نان و نمک افغان استفاده میکنی و باز هم .......؟ فکر میکنم که قضاوت جنرال صاحب طاقت واقعیت دارد یعنی که به واقعا ...........هستیند ، ........................؟

وحید وطنیار15.04.2014 - 15:14

 نمیدونم از کجا آغاز کنم... زیرا همه سو درد آمیز است. چون از لابلای خطوط یک تعداد جوانها بوی وحشی یانه ای دارد پخش میشود. فقط میخواهم بیگم که، به تبصره یا تحلیل علمی لازمیت را نه میبینم. چون دیدگاه علمی بعضی ها محدود است. اما احساس وطن دوستی و وطندار دوستی ام مایل به اینست که چیزی بگویم....... و آن اینکه: وقتی جوانهای این قوم خود را فدای وطن و وطندار میساخت، فکر نمیکردند که همچون حروف در موردیشان نویسیده شود. وقتی آنها زندگی پر لزت کابل یا غرب را ترک گفته بسوی مقامت از میهن مقدس میورزیدند، این ترت و فرت در اذهانیشان نبود... بیش از ۲ جریب زمین شاهید وزیدن پرچم پر افتخار سبز است. بارها گلوله های سرخ پیکر شان را آسیب نمودند، اما همت آنها شکسته نا پزیر بود.... خوب... من کاستی خلاقیت و انسانیت را شاید سرزنش کنم نه همچون متن های به مفهوم و سر کوچه ای را.... وقتی علمیت و فرهنگ در ژرفنای سیاهی قرار داشته باشد، و خلاقیت در اعمال انسانی محدود باشد، پس من مایوسم، چون وی هم هم وطن من است...... سپاس.

خراسان پور 15.04.2014 - 13:50

 این آدم زن فروشان نان ما را می خورند و غوغا برای پاکستانی ها می کنند. این فرد خبیث به حدی نمک به حرام است که در هنگام مرگ پدرش اوغانس ، فردی برگه های اعلان فاتحه را به زبان فارسی به چاپ رسانیده بودولی وقتی که او خبر یافت همه را آتش زد و به زبان پشتو نوشت. کسی ازش پرسید که چرا این کار را می کند همه مردم این جا فارسی می دانند نه پشتو، در جواب گفته بود که فارسی زبان بزرگ است به همین خاطر نباید زبانی با زبان اوغان ها همسری کند و جرم فارسی نیز این است. اگر یک فرد در زندگی فردی اش تا این حد می تواند آتش تعصب در او زبانه کشیده باشد، چگونه می تواند یک انسان باشد؟

عبدالکبیر ملکذاده15.04.2014 - 11:34

  با عرض احترام به همه بزگانیکه این صفحه را رهبری میکندباید یاد آور شد که توحین به هر شخص و یا قوم بزرگ که برادر مان اشاره کرده به هر عنوان که باشد قابل قبول نیست و این برادر مان که در مورد قوم بارزیی یاد کرده اند و معلومات غلط دور از حقیقت را بیان کرده کاملا به عنوان یک جوان افسوس است به حالی شما من نمی دانم که خودی محترم چی وظیفه دارد بخاطر اینکه تا حال نمی داند که هر گب که نشر میشود باید یک منبع داشته باشد لیکن برادر مان تاریخ نویسی را شروع کرده ولی منبع درک ندارد. برادر باید اینرا بدانی بیش از باده خاک باد کردن نادانی است و حق نام خداوند است که به حق دار میرسد اگر خاین باشین بس باید تشویش کنید و اگر نباشید او گب مشهور است که دز نباشی از بادشاه نترس که شاید عقل شما کار نکرده باشد. ما در حالت قرار نداریم که همچو مفکوره های بوچ مانند شما درد مارا دوا کند ما ضرورت به اتحاد داریم که متاسفانه شما تا حال درک نکردین. بغلان سرزمین مجاهد برور است و از قوم که شما غلط و دروغ تعبیر کرده اید باید بدانید که اینها از باکستان نیامده اینها کسانی هستند که از کابیسا به اینجا امده و بزرگان شان همیشه افتخار آفرین به این سرزمین بوده شاید علم شما کم بوده و تاریخ دروغ را بیان کردین. اگر میخواهید در مورد جهاد این قوم بدانید باید گفت که بیشتر از ۱۰۰ قمندانان که همه اینها عضوی همین قوم بودند شهید شدند در برابر قشون سرخ و هیچ گاه آتش بس نکرده مانند بعضی از رهبر صفتان و تکه داران جهاد مردم افغانستان. و قابل ذکر میدانم که این قوم نخستین وکیل منتخب خود را به رای درست در دوره ۱۳ به بارلمان تقدیم نمود که رایه همه مردم بغلانها شامل بود نه ماننه وکلای امروزی که از ولایات دیگر آورده و در بغلان صندوق برایش بر میکند. مه به صفت عضو این قوم به تمام اقوام این کشور احترام دارم وهمه را برادر خود میدانم و برای شما توسعه میکنم اگر موخواهید که در مورد اقوام این کشور چیزی بنویسی که به نظر من بدون شک گل های این سرزمین هستند لطفا لطفا اول تاریخ و ستح دانش خود را بیان کو بعد منبع درست و معلوم را بیدا کن در غیر آن هر نوع توحین به هر قوم قابل قبول هیچ جوان به خصوص افغان نیست.

Salim kohistani 15.04.2014 - 06:03

 بسیار خوب کار کدی مه هم حیران بودم که ای کی است ده ای موقع اساس ازکجا شده زیر کاسه اینا همیشه نیم کاسه است

شفیق الله جهش15.04.2014 - 03:18

 افسوس بر حال نویسینده این متن، چرا وقت خود را صرف دامن زدن به نفاق و قوم ګرایی میکنید. این که در ګذشته چه رخ داده است باید از انها دیګر بګزریم و فکر اینده را داشته باشیم. وقت شما میګوید که انهایی که اقوام افغانستان را تحقیر کرده به چوکی و پول رسیده پس باید قبول کنید که در کابنیه کرزی بیشتر پول را برادران تاجک ما بدسته اورده پس معلوم میشود که انها بیشتر از همه اقوام دیګر در افغانستان به قوم پشتون تحقیر کرده و بیشتر به نفاق و قوم ګرایی دامن میزنند یک مثال بزرګ انها خود شما هستید. پس لطفا اګر دیګر موضوع نداشتید که در باره ان چیزې بنویسید چپ بشینید و قلم خود را در جیب خود بانید و کوشش نکنید که بیشتر از این نفاق و قوم ګرایی را در افغانستان زیاد بسازید. من فکر نه میکنم که شما یک نویسینده باشید بل باید بګویم که یک شخص شیطان هستید که خود نیز به استخبارات کشورهای همسایه کار میکنید.

ملنگ15.04.2014 - 02:10

  ستا د انتخا با تی استا د سیا ف هم ا د عای مشا به د ر طلو ع نیو ز د ا شت گر چه و ا ضح نگفت و لی فهمید ه میشد که عین اد عا است من به سه نکته ا شا ر ه می کنم : 1- ستا ر سعا د ت ر ا چه کسی به این پست گما شته د را ن و قت کمی سر و صد ا شد بعد هیچ تصو ر کنید این کر ز ی چقد ر خا ین بو ده ولی به یا د د اشته با شید که اگر ستا ر سعا د ت ها اشر ف غنی ر ا به قد رت ر سا نید ند بد و ن شک کر زی را فر ا مو ش می کنید. 2-محمد گل خا ن مو مند مطا بق هد ا یت حکو مت و قت تمر کز د ر و لا یا ت شما ل د اشت و تار یخ بی ما نند ستم اش گا هی هم ا ز سو ی مر دما ن همی ن محلا ت نو شته شد ه چند سا ل قبل من شنید ه بو د م یکی ا ز ین قلم بد ستان آتشین مز ا ج نو شته ها یش ر ا مستقیما نزد د و ستم بر ده بر ا یش تو ضیحا ت د ا ده بو د آ یا این ها از مر گ حتمی خو د و ملت خو د نمی تر سند که د ست به کا ر شو ند ؟ 3-من د رپا کستا ن مد تی زند گی کر ده ام من خبر د ار م این شخص مطلق پا کستا نی است و مرد م اکثر ا آ د م کش و قا چا ق بر با رهو عضو یت سا ز مان استخبا ر ا تی آ ن جا ر ا بد و ن شک د ا ر ا ست امید است ملت بیدا ر با شد.

نجیب الله صدیقی 14.04.2014 - 17:12

 محترم خلیل الله نیک پی ! شما واقعیت می گوئید. افسوس صد افسوس که همین گونه اشخاص تبعیض را در بین مردم کشت می نمایند و زمیه رشد و رسیدن به یک پست را برای خود مهیا میسازند . من در روز اول بالای ستار سعادت صحبت داشته ام امید وار هستم که شما مطالعه و در جریان قرار داشته باشید . بااحترام نجیب الله صدیقی

نجی الله14.04.2014 - 16:43

 اندیشه قبیله همین قدراست .

احمد14.04.2014 - 16:30

 باعرض سلام در مورد هزاره ها اخصن در بامیان از ظاهر آثاربامیان به روشنی هویدا میگردد که این مردم قبل از حملات چنگیزخان مغلی مردم بومی این سرزمین میباشند نه میشود آفتاب را با دو انگشت پنهان نمود .

ګله مند یار14.04.2014 - 15:58

 به جز توطعه ،دروغ وفتنه کاری چیزی دیګر یاد ندارید!! هرروز عقب انسانها بنام افغان ملت، کوچی و پشتون ،زی و........ هویت های افغانهای این وطن را زیر سایه زهر اندیشه های ناپاک ستمی خویش پاره وپاره میکنید . شما برحسب قوانین جهانی بشر ، اخلاق نمیشود برای تان نام انسان های نیک ، ستوده این سرزمین و جهان خطاب کرد !! زیرا شما غده های سرطانی بشری هستید که برای قیچی کردن زندګی انسانها ، ایجاد وګسترش نفاق وشقاق ، فتنه ونامسلمانی و شرر مصروف ومشغول هستید. شما راحتی خداوند نمیتواند هدایت کند زیرا شما فتنه وشیطان هستید و شما خودمیدانید که شیطان کدام صفات بد و شریر را دارد که شما نیز دارید!!!

حبیب قویاش تالقانی14.04.2014 - 12:59

 درود برشما آگاهان و دانشمندان رسالتمند: این بار نخست نیست که یک اوغان تاریخ حقیقی کشور را با میل دلش خواسته تحریف نموده و در برابر فرهنگ و دستآورد و دستآویز خلق های بومی این کشور باستانی چرند و یاوه سرایی نموده "بلکه این دید شیطانی و کارنامه های اهریمنی برخی از مغز گندیده ها و عاقلان بدون اصالت تاریخی و فرهنگی فبیله ها دوصد واند سال است" ادامه داشته و دارند. کار نامه های شیرخان و نظام الدین تهذیب در ولایت کندوز و نابغه ای دیگری از این قماش ها سلیمان لایق در ولایت زیبای بغلان که خود مستقیمآ در تدوین کتاب سقاوی دومه که هوطنان ما از محتوای پست و فاشیستی اش آگاهی دارند-داستان دور ودرازی دارد را به چالش کشید که نسل امروز درک کنند که این همه توهین و تحقیر ریشه در بیشه تاریخ غنوده و مردم را هر زمان که خواسته به اغوا کشانده و لاجرم اوغانستان رامال خداداد اوغان خطاب و دیگران مهاجر!

نشاط14.04.2014 - 12:25

 نزدى اينها پشاور و بغلان يكى هست اما پشاورى ها به نخود سياه هم ارزش شان نميدهند اينها مانندى .... ميمانند كه به هيچ سمت جهت ندارند

خسرو پارسا سروری14.04.2014 - 09:33

 بنده همچنان باشمابزرگوار موافقم،از ین فاشیست متنفرم لعنت به کسی که این نشنلیست رادراین پوست مقرر کرده،رئیس کمیسیون شکایات بودن این شخص به مثلی این است که ضرب المثل معروف که( همه چیزرانمک زدن که نگنددوای از روزی که نمک خود بگندد)واضح آشکار خبراست که نوکر ( آی اس آی) به هیج وجه به نفع فارسی زبان کاری نمیکند. نه تنهاکاری انجام نمیدهد. بل بالای حقایق هم پرده می اندازد...

الیاس14.04.2014 - 08:54

 به وجود شما افتخار میکنیم، تشکر از این افشاگری. موفق باشید انشا الله مردم ما کم کم متوجه میشوند.

محمدهاشم14.04.2014 - 08:12

 بدکرده همرای کرزی و مهمند لعین اینها حتی باخداهم بحث میکنند چون همان بنی اسرایل است که چهل هزار پیغمبر از قوم شان برگزیده شد باانهم درلجاجت خودغرق هستند اینها به نام مسلمان درذات خود مشرک هستند. نباید به اینها اعتماد کرد حکمتیار درخانه کعبه عهدوپیمان کرد ولی درکابل دوباره به بی رحمی وشرارت پرداخت نباید هیچ گاه خودرا به نام یک ملت با اینها نسبت بدهیم

هدایت الله هاشمی14.04.2014 - 07:51

 تشکر بسیار زیاد که در مورد این افغان پاکستانی اصل معلومات اراییه نمودید جهانی سپاس

مسعود 14.04.2014 - 05:04

 در اين مورد بپردازم كه ستار سيرت را تشريح دادي تنها اين اتفاق در بغلان نبوده در تمام ولايت هاي افغانستان خصوصاً در شمال در ان زمان شده وفعلاً شرائط نيست كه اين قسم حرف ها را بزني تا فعلا هيچ كانديد دست داشتن اين شخص را با يكي از كانديد ها خصوصاً اشرف غني به زبان نياورده بايد صبر كرد تا نتائج اعلان شود حتمي نيست شخصی پشتون بود به اشرف غني همكار است خودت كمك از يك يهود خدا ناشناس شفيع عيار خواستي چرا اين كار را در كشور از طريق تلويزون ها نمي كني بيشتر از ٣٠ چينل است شفيع أيار با گرفتن چند دالر از مردم هاي ديگر سروصدا مي كند گفتار شفيع عيار قبول مردم افغانستان نيست
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   خلیل الله نیک پی