انتخابات و نیکپیان افغانستان

٨ حوت (اسفند) ۱۳۹۲

(حمایت از کاندیداتوری داکتر عبدالله عبدالله)

 

در حیاتِ سیاسی و اجتماعی جامعۀ افغانستان سال ۱۳۹۳ یکی از سالهای مهم و تاریخ ساز این مرز بوم خواهد بود. یک بار دیگر افغانستان، در راستای گام  نهادن در مسیر اشنایی به دموکراسی  و تأمین صلح پایدار، با استفاده از شیوه های دموکراتیک در اداره کشور و اتکا به خواستها و حقوق شهروندی، شاهد برگزاری سومین دورِ انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.

هم اکنون در آستانۀ کار زار های انتخاباتی و شکل گیری اتحادها بین احزاب و سیاسی و شوراه های اجتماعی و قومی و حمایت  و پشتبانی قومی در کشور،که اکثرا بربنیاد روابط قومی،سمتی و تنظیمی شکل میگیرند، ولی به آنچه بسیار اندک توجه پرداخته می شود، مطالبات شهروندان از سوی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری اند و در این میان مطالبات و خواستهای اقلیت ها به کلی به فراموشی و باد فنا سپرده شده است.

و به این موضوع کمتر توجه شده است که خواسته های شهروندان از رییس جمهوری آینده و نماینده گان شوراها چیست؟ رییس جمهور آینده چه برنامه های عملی، سودمند و متفاوت با گذشته برای اداره امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد؟

از دید رییس جمهور آینده، راههای دستیابی و شریک ساختن اقلیت ها در کجاست؟ آموزش های تخصصی، ایجاد اشتغال و فقر زدایی، سیستم های تأمین حمایت اجتماعی و عدالت اجتماعی در برنامه های رییس جمهور آینده و همراهانش چه جایگاهی دارند؟

و در این میان آنچه اهمیت ندارد خواست های اقلیت ها و  شهروندان عادی افغانستان است. مهاجرت و فقر گذاشته اند اما متاسفانه هیچ گاه نتوانسته اند خود را از تاریکخانه ذهن تاریک سیاستمداران بیرون بکشند.

شواهد نشان می دهد که عدۀ از دست اندکاران عرصۀ سیاست کشور،از همین اندک فضای ایجاد شده در جهت طرح حقوق انسانی اقلیت ها چنان ناراحت هستند حتی اماده نیستند به اقلیت ها حق قایل شوند و کوشش می کنند از طریق ایجاد موانع ها با سوء استفاده و به بازی گرفتن اعتماد تکه داران و حمایت سمتی و تیمی از شهروندان، این فضا را برای اقلیت ها محدود ساخته انند. امروزه انسجام و يكپارچگي ميان ما نه تنها از ضروري‌ترين مسائل روز به شمار مي‌آيد، بلكه ادامه حيات آنان به اين امر مهم بستگي پيدا كرده است. امروز حساسيت به اوج رسيده اغایان به روشنفکران از يك‌ سو و عدم احساس مسئوليت روشنفکران نسبت به همديگر از ديگر سو، و نيز فتنه ‌افكني و كينه ‌توزانه دوستان و همدلي و همسويي روشنفکران را ضروري ‌تر ميسازد و همواره اين پيام را ميدهند كه هم‌اكنون حيات و عزت روشنفکران درگرو وحدت است. معنی و مفهوم وحدت اتحاد، مفهوم يكي شدن دو چيز يا چند چيز را ميرساند. يگانگي داشتن، يگانگي كردن، يكرنگي، يكدلي و يك ‌جهتي در مفهوم اتحاد نهفته است. واژه متحد به معناي يكي شده، پيوسته و متفق است. که شورای اجتماعی مردم نیکپی میخواهد که از یک کاندید مشخص حمایت کند که خوشبختانه کردند و به امید اینکه بتوانیم یک آینده روشن به خود و مردم خود داشته باشیم.

به همین لحاظ مردم ما این بار مصمم شدند تا از استعمال رأی خود به شیوه ابزاری جلوگیری نموده و مطالبات خویش را طی راه اندازی و یک کمپاین سراسری مشروط بسازند. 

این کمپاین به منظور امتیاز گیری و معامله با ایتلاف های کنونی انتخاباتی بوجود نیآمده است،بلکه برنامه و اراده نامزدهای پست ریاست جمهوری را به بررسی گرفته و حمایت خویش را از تیم اصلاحات و همگرایی اعلان نمودند. همچنان اینبار مردم ما می خواهند تا با اشتراک وسیع خویش در انتخابات آینده سرنوشت خویش و کشور خویش را رقم بزنند و اجازه ندهند تا به نیابت آنان از رأی آنان سؤ استفاده صورت گیرد. آنان باید به فعالیت های سازمان یافته و ایجاد جنبش های اجتماعی برای پیگیری مطالبات و احقاق حقوق شان وارد صحنه عمل شوند و تیم اصلاحات و همگرایی را به جایگاه شان برسانند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نجیب الله جویا