وجدان بیدار باید به حال بغلان بگرید

١٨ دلو (بهمن) ۱۳۹۲

مبرهن است که ولایت بغلان یکی از ولایات شمالی افغانستان است که با درنظرداشت موقعیت ژیوپولیتکی اش برای تمام ولایات شمال و شمالشرق منحیث یک معبر و گذرگاه بوده و از اهمیت والای برخوردار است.

به همین دلیل است که تا اکنون این ولایت بتناسب سایر ولایات افغانستان بیشترین والی ها و فرمانده هان پولیس را تجربه نموده است که به تعبیر مردم این ولایت آزمایشگاه والی ها و قومندان های امنیه شده است.

دولتمردان بزرگ افغانستان از آغاز بوجود آمدن حکومت جدید تا اکنون به این ولایت چندان توجه جدی وقابل قبول نکرده اند و همواره افراد و اشخاص را در پست های مختلف دولتی بر اساس روابط تنظیمی و قبیلوی تعیین می نمایند و همین است که به این ولایت تاثیر گذار در حوزه های شمال وشمالشرق به بازسازی، نوسازی و ساختار های اجتماعی توجه صورت نمیگیرد.

این آزمایشگاه والی ها و قومندان ها به حدی دردمند و رنجدیده است که هر گاه به ابعاد مختلف حیات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن بنگریم و به تناسب سایر ولایات آنرا در مقیاس منطق قرار دهیم اشک از چشمان مان جاری میشود و بدون شک هستند کسانیکه این درد و رنج را تحمل نمیتوانند و درگوشه ی انزوا در حالت افسردگی بسر میبرند.

نصب افراد حکومتی در سطح این آزمایشگاه مسوولین، از مقام ولایت شروع تا سایر ولسوالی ها اعم از فرماندهان پولیس، ولسوالها، مدیران معارف و... همگی بر اساس روابط صورت میگیرد گویی از ظوابط چیزی را سراغ نداریم، جمعی از افراد که متعلق به یک قبیله هستند میکوشند از افراد ملوث به فساد اداری و حتی فساد اخلاقی برخلاف اصول ارزش های اسلامی و انسانی حمایت نمایند و در موارد که علیه انها یک اقدام کوچک هم صورت بگیرد این دلالان روزگار مانع آن میشوند یعنی موضوعیکه هر شهروند با احساس بغلان زمین دردمند را پریشان حال ساخته است.

و اما در مورد بغلان مرکزی به عنوان بزرگترین و پرنفوس ترین ولسوالی ولایت بغلان باید یاد آور شد که بدبختانه شرایط بر وفق مراد پیش نمیرود؛ هرج و مرج، نا امنی، دفاع از آشوبگران توسط یک حلقه خاص، گماشته نشدن انسان های شایسته در پست های مختلف دولتی و ترویج فرهنگ غیر عقلانی و غیر منطبق با فرهنگ اسلامی مان دردیست که هر شهروند بغلان را نگران ساخته و حتی دیده شده که در این اواخر آمار کشتار و اختطاف توسط افراد مسلح ناشناس که به تعبیری توسط افراد معلوم الحال حمایت میشود مردم این شهرستان را در حالت رقت باری قرار داده است و میشود گفت که بعضی از افراد شایسته و بغلان دوست ازاین وضعیت نگران کننده مایوس شده و به ترک بغلان میپردازند که بدون شک نبود شان در بغلان یک فاجعه است.

امیدواریم مسوولین رده اول این کشور به ویژه مسوولین ولایت بغلان به این نگرانی مردم توجه نمایند و نگذارند که مردم این ولایت بیشتر ازین رنج ببینند.

به عنوان یک شهروند بغلان خاطر نشان میسازیم که این زمامداران فعلی انشاء الله به زودی در جمع مسوولین قبلی خواهند پیوست و مردم بغلان در مورد کارهای مثبت و زشت شان قضاوت خواهند کرد.

بهتر است این عالی جنابان که خویش را محصور دفاتر خویش نموده اند و یک تعداد شان صرف به نفع شخصی و قبیلوی شان کار میکنند بخود بیایند و به درد مردم مظلوم بغلان بیندیشند و الا قضاوت شهروندان که وجدان بیدار دارند در قبال شان امری است که همگان به آن باور دارند. به امید افغانستان سر افراز و بغلان عاری از تعصبات سلیقوی.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بسم الله شریفی