محمد (ص) و ایجاد تفکر رهایی بخش

۲۵ جدی (دی) ١٣٩٢

در باره زاد روز حضرت پیامبر دو دیدگاه وجود دارد، اهل سنت روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول و محدثان شعیه جمعه هفدهم همین ماه را زاد روز خجسته حضرت پیامبر اکرم، منجی بشریت حضرت محمد مصطفی (ص) دانسته اند.

سالزاد آن حضرت را (570_571 م) گفته اند، به هر رو آنچه که خیلی مهم است زاد روز این شخصیت بزرگ بشریت تنها زاد روز یک پیامبر نه بلکه زاد روز یک حادثه بزرگ در تاریخ بشریت است.

حضرت محمد از پدری به نام عبدالله و مادری بنام بی بی آمنه در خانواده بنی هاشم_قبیله قریش_مکه مکرمه_جزیرة العرب زاده شد، پا به هستی گذاشتن پیامبر اسلام برابر است به اوج جهالت اعراب و بد بختی بزرگ بشریت در تاریخ گمنام انسان ها.

به روایت تاریخ حین زاده شند پیامبر اسلام واقعات شگفت انگیزی در جهان رخ داد که خشک شدن دریاچه ساوه، شکستن چند پایه از تخت کسری و .... را بر شمرده اند، اما قصه از این کرده مهمتر است، اینکه حضرت پیامبر تغییرات بزرگی را در جهان بشری به وجود آورد و تاریخ نوینی را با بینش و کنش خویش رقم زده.

عبدالله پدر حضرت پیامبر قبل از تولدش وفات یافت و در سن 6 سالگی مادرش را نیز از دست داد، که سرپرستیشان به دست جدشان عبدالمطلب افتاد بعد از دوسال با از دست دادن جدشان با خانواده کاکایش ابوطالب زندگیش را دوام بخشید، در 25 سالگی با بی بی خدیجه یکی از بانوان تاجر و صاحب مال و دارای ازدواج کرد در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد. سر انجام بعد از 63 سال عمر دار فانی را ترک و به ابدیت پیوست.

همانگونه که تاریخ نگاران و سیره نگاران پیامبر، از چگونه به دنیا آمدنش تا ترک دنیا و آنچه که در طول عمر انجام داد سخن گفته اند و بسی هم سخن گفته اند، شما همه آگاهید.

من در این جا اشاره کوتاه دارم بر اینکه حضرت پیامبر واقعن شخصیت بزرگ است که با همدستی وحی الهی تغییرات ژرف و بزرگی را در زندگی بشریت به وجود آورد، مبعوث شدن پیامبر اسلام به رسالت پیامبری مصادف است به اوج شرارت و بد بختی اعراب در جزیرة العرب، کوتاه اینکه در آن زمان پدران دختران شان را زنده  به گور می کردند و حد خود گمرکردگی و جهل مطلق را شما با این قیاس بنسجید، دقیقن در همین روزگار است که ندای آزادی بخش الهی طنین انداز جهان انسانیت می شود و نور ایزیدی سر از گریبان مشرق زمان می کشد تا رگ بار جهل و جهالت را نابود کند و چنان کرد.

تا این زمان جامعه بشری در یک رنگی تمام زندگی می کردند و اگر اختلاف دیدگاهی بود و نزاع بر می خاست بر سر قدرت و ثروت یا مسایل جزی دیگری بود نه ایجاد تفکر رهای بخش یا دیگر اندیشی که چشم انداز نوین در زندگی بشریت بگشاید، اما پیامبر اسلام همان گلبانگ را بلند کرد که از فرازنای عرش خدا سرچشمه می گرفت و جهل و تاریکی، ظلم و وحشت را نابود می کرد، چراغ عقلانیت را روشن و انسان ها را با خودشان و انسانیت شان آشنا ساخت، او چنان فریاد برادری و برابری را بلند کرد که در مدت کوتاهی دینش عالم گیر و پیروانش فراگیر شدند، جرقۀ اندیشه اسلامیت وقتی که در مرز های کشور ها مناطق دیگر می رسد انسان ها خود جوقه جوقه به اسلام می پیوستند چون فریاد همگرای و همنوای را حمل می کرد و تقوا و پرهیزگاری را نقطه برتر انسانی میدانست نه رنگ و نژاد و قوم را. اینجا بود که پیامبر اسلام در همان خرمن یکپارچه آتش زد و دو نصفش کرد یکی مسلمان و دیگری کافر، راه حق و باطل را نشان داد و دعوت به برادری و برابری و سعادت دنیوی و اخروی را آغاز کرد.

نکته بسیار مهم در شیوه دعوت مردم به دین اسلام است، حضرت پیامبر در سه سال نخست مردم را مخفیانه به دین جدید دعوت می کرد و تا اینکه خداوند بر او وحی کرد تا پیامش را آشکارا به مردم برساند.

در پیوند به دعوت مخفی پیامبر سخنان فراوان وجود دارد که کوتا می شود به این نکات اشاره کرد: با وجودی که دست مستقیم خداوند (ج) در پشت پیامبر وجود داشت و حقانیت دین برایش معلوم بود پس ترس و هراس جهت آشکارا نکردن پیام الهی جز مهم شمردن زندگی و جان و مال یاران و خانواده اش چیزی دیگری نیست، این قسمت از زندگی دعوت گرانه پیامبر می رساند که انسان ها باید هشیار و با درایت باشند و با شناخت دقیق از اوضاع کار های شان را آغاز کنند، نه اینکه عجولانه زندگی و جان و مال شان را در معرض خطر قرار دهند.

نکته دیگر در زندگی دعوت گرانه پیامبر همانا هجرت مسلمانان به مدینه است، این حرکت با آنکه در روابط مسلمانان با اقوام و مردم های دیگر تاثیرات مثبت داشت از طرفی یک حرکت سنجیده و آگاهانه جهت حفظ منافع مسلمانان و جان  و مالشان از دست دشمنان نیز بوده است که امت مسلمه را سرمشق باید باشد.

خلاصه اینکه اقدامات خردمندانه پیامبر اسلام در مقاطع مختلف زندگی با در نظر داشت شرایط زمانی؛ بزرگ ترین شیوه مدیریت و مبارزه پیروزمندانه است. چنانکه دین جدیدش را فراگیر و جهانگیر ساخت، و پیام انسانیت را در تن و روح جامعه بشری دمید و نسل راه گمکرده را راهیاب ساخت، همان بود که بشریت تاریخ جدید را آغاز کرد و تا آنجا که شاخه های جدید علم و دانش در بین جوامع اسلامی پدید آمد، دین اسلام با تعریف شگفت انگیزی که همه کایینات در حیطه تسخیر اندیشه انسان قرار دارد، برای نسل بشر روزن بزرگ توانای و قدرت را باز کرد و دریچه یی شد به سوی یک خودآگاهی بزرگ و کامیابی فراوان و تحول و تکامل جامعه بشری.

انگار همه یی انقلاب های تحول آفرین جهان ریشه در همین حرکت پیامبر اسلام و دیگر اندیشی که ایجاد کرد و توانای که برای بشریت تعریف کرد دارد. کودک بشریت دیگر فهمید که باید بزرگ شود و تاریخ خودش را بهتر رقم بزند اما دیری نگذشت که دین اسلام دست کسانی افتاد که تنها شعارش را بر زبان جاری می کردند و پیامش را نادیده گرفتند و این کردار ننگین تا کنون هم جریان دارد.

مشکلات امروز جهان اسلام استفاده یی ابزاری اسلام از سوی کسانی است که همواره دست دینداری بر سینه کوبیده اند اما پیام دین و اخلاق دینی را نفهمیده اند اگر هم فهمیده باشند نا دیده گرفته اند و همین است که بد بختی بزرگی دامن جهان اسلام را گرفته است.

در این صورت بازهم غزالی نیاز است که از راه رسد و احیای علوم دین کند تا به دیگران بفهماند که اخلاقیات دینی را در گورستان تاریخ سر بریده اید.

به امید این که جهان اسلام یک بار دیگر بیدار شوند و در برار ظلم و استبداد که امروز پایه های کشور های اسلامی را می لرزانند بیاستند و با مقابله خردمندانه، منافقین و استفاده گران کاذب دینی را به سزای اعمال شان رسانیده پیام واقعی دین را به گوش جهانیان بشنوانند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

مجتبی آریایی نژاد17.01.2014 - 06:16

  معلومات مختصر و با ارزشی بود، بدون شک جنبش اسلامی و خیزش آن در گستره فرهنگ بشری درخشنده گی و تابناکی عظیم را به وجود آورد.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مبارز خراسانی