واژه نامه سچه پارسی دری

١۵ جدی (دی) ١٣٩٢

به گونه دید سنجی این نبشه را در تارنمای شما فرستادم شما تا روز نخست ماه اسفند در تارنما پخش کنید دیدگاه تمام نویسندگان را در این باره خواهانم هرآن چیزی که اشتباه شده بود و یا واژه های آن ها سراغ دارند که در زبان ما بیگانه است برابر آن را ساخته به من بفریستند ویا اینکه می پسندند این کار را باز هم دید خود را نبشته کرده بفرستند همه این دیدگاه ها را گردهم میاوریم پس از بررسی و باز نگری دومی همین نبشته را به چاپ میرسانم از هم نویسنگان خواهشمندم بسیار با باریک بینی این نبشته را خوانده هر گونه اشتباه را که یافتند به من پیام برسانند.

باید یاد کرد در دیپاچه این نبشته استادان دانشگاه و دانشسرا ها و به ویژه ریاست نصاب تعلیمی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان اکادمی علوم کشور را نکوهش کرده ام و این گروه های یاد شده را مانع پیشرفت زبان پارسی دری در کشور دانسته ام.

یک نمونه کوچک از نصاب تعلیمی میزنم بسیار کوشیدند تا واژه های بیگانه زبان دیگر را در کتاب های درسی بیاورند و اگر واژه بخاطر شان نیامد واژه پارسی دری را با جمع عربی نوشته کردند مانند جنگلها را جنگلات ده ها را دهات نوشته ها را نوشتجات سبزیها را سبزیجات نمونه های بیشماری را  در کتاب های درسی دبستان میابید.

سپاسگزارم از خوانندگان بزرگوار و کارکنان این تارنما.

صفی الله راستین: rasteen100@gmail.com

 

برای خوانش دنبالۀ این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.

 
به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

Abdul Elahi 27.05.2020 - 05:17

 همین لفظ سچه کجا فارسی است؟

ازاد04.08.2017 - 08:29

  خواهش مندیم از واژه های عربی بیشتر پرهیزکنید وبا ایرانیان فرهیخته ای که دلباخته ی زبان دری هستند برای واژه گزینی همکاری کنید واز همه ی فرهیختگان اریایی افغان خواهش دارم که تلاش کنند که در افغانستان فرهنگستان زبان و ادبیات دری را بنیان گذاری کنند چون که به فرهنگستان کندکار زبان فارسی دری در ایران امیدی نیست

بکتاش07.09.2014 - 06:17

 مرحمت صفی الله بسیار زیباست

shamsullah31.05.2014 - 15:14

 بسیارعالی جناب راسیتین باامیدموفقیت وتلاش بیشترتان درمورد
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   صفی الله راستین