اشرف غنی درچاه جنون افتاد

١۵ جدی (دی) ١٣٩٢

همسویی کامل با طالبان، جنرال مشرف؛ فراخوان صریح به جنگ داخلی

من کلیپ اخیر دکتر اشرف غنی احمدزی را دیدم وشنیدم. کژنگری آشکار در اظهارات وی غیرقابل توجیه است. باید بحث دانش علمی وموضع گیری سیاسی ایشان را از هم جدا کرد. دردستگاه حکومت هیتلر دانشمندان ورزیده ای هم اجیر شده بودند که گاه تخصص خود را دراختراع فن کشتار دسته جمعی به کار میبردند و تحت نام حل مشکلات آلمان به هیتلر ارایه می دادند. مثلاً برای نجات ازبحران تورم اسیران قومی، طرح های کشتار بزرگ دریک زمان کم را آماده می کردند و گویا فضا برای این گونه دانشمندان رقابتی هم می شد! اختراع کوره های آدم سوزی برخاسته از همین رقابت بود.

کرزی درباره آقای اشرف غنی گفته است: اشرف غنی، آدم خوب؛ اما بد گذاره است!

 حالا در «خوب» بودن هم باید تأمل کرد. وی برای چه کسانی «خوب» است؟ آدم باور می کند که دانشمندی آقای غنی ازنظر کارشیوه و تفکر، هیچ تفاوتی با گرایشات فاشیستی درصربستان و زمان حاکمیت ناسیونال- سوسیالیست های آلمان ندارد.

دیدگاهی که آقای غنی درکلیپ ارایه کرده بسیارخطرناک وتفرفه افکنانه وطالبی است. من این را نمی پذیرم که وی علیل جسمی و روانی است. اگربرفرض چنین است، برود صحنه را خالی کند وخود را به خاطر گناه کبیره، هیزم دوزخ نسازد. فقط یک راه میانه برای آقای غنی وجود دارد که با همان صراحت، گفتارش را اصلاح واز مردم پوزش بخواهد. این سخنان همسویی کامل با طالبان وجنرال پرویز مشرف است.

اشرف‌غنی احمدزی درکلیپ می گوید: 98 درصد ـ حداقل ـ کسانی که در بگرام بندی بودند، گویندۀ یک زبان هستند. این متعادل است یا نی؟ چند فیصد حملات شبانه متمرکز سر ِ گوینده‌گای ِ یک زبان بود... این غیرمتعادل است.

من گنده ترازین سخن، نشنیده ام. منظور آقای غنی آن است که وقتی پای مجازات به میان می آید؛ باید بار گناهان یک اقلیت افراطی را که حرفۀ شان ماین گذاری، سربریدن، سنگسار خود سرانه وقتل عام غیرنظامیان است؛ به دیگرواحد های تباری ازجمله تاجک، هزاره، ازبک، ایماق وبلوچ...به طورمساوی تقسیم و یا سهمیه بندی کرد. یعنی درین امر نیز «افغانیزه کردن» صورت گیرد.  باید دیگران نیزازمجازات بی بهره نمانند.

این اظهارات سخیفانه به حکومت ها ومجریان جنون قومی فراخوان میدهد که باید سایر جریان های قومی درکیفربینی، تلفات جانی ومالی، زندانی شدن های برخاسته از جنگ و ترور وعصبیت سهم مشترک داشته باشند تا «تعادل!» به وجود آید. ورنه هرآن چه تا کنون به چشم میخورد، به دور از«تعادل» است. این سخنان، سرنوشت وحقوق کسانی را که دخالتی درذبح کردن آدم ها وانفجارات وترور ها ندارند، درگرو یک گروه خاصی قرار میدهد که آرمان زنده گی خویش را برمحور خشونت و جنگ دایمی تعریف کرده اند. فرمایشات آقای غنی، فراخوان صریح به جنگ داخلی است وهیچ توجیه دیگری ندارد. ایشان بهتر است به حیث یک «شیخ فانی» گوشه آبرومندانۀ عزلت اختیار کند ودرآوردگاه سیاست ورقابت، بیش ازین، به طور غیرمسئولانه دهان به گفتن ترهات وطرح عقاید اکسپایر شده باز نکند.

به نظرمیرسد که اشرف غنی نیز درغرقاب یک گمراهی روانی، حامل یک «جعبه سیاه» ضد همزیستی است و بنده انگاشته بودم که ممکن است از سلف سیاسی خویش درس ها گرفته وسروکله زدن با مدیریت جهانی، درشتی های خوی قرون وسطایی ایشان را اهلی ساخته است. اشرف غنی براساس کدام موازین دینی، کشوری وبین المللی خیال دارد برای تنبیه وتوجیه دسته های خون آشام (درین جا بحث قومیت هیچ مطرح نیست؛ بحث قتل نفس وجنایت بشری است.) ازبیگناهان اقوام دیگر، باج مجازات میطبد؟ حتی ملاعمر که سرقافله ایلغاری بود که بوی چنگیزیان می داد؛ چنین باج گیری «ملی! » را اعلام نکرده بود.

ایشان، حافظۀ خشونتی را که کم کم باید درفراموشی رسوب کند؛ درمغز اقوام به هم میزند. همان چیزی را به یاد نسل حاضر می آورد که یکی از بخاراییان درزمان چنگیز که پس از کشتارعظیم دربخارا جان به در برده وبه خراسان گریخته بود؛ برزبان آورده بود. گویند چون حال بخارا از او پرسیدند جواب داد: «آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند».

مگر چهارده پانزده سال پیش، شبیحه های تاریخ، درشمالی وتخار ویکاولنگ همان کاری را درحق خلایق انجام ندادند که عمله های عذاب، دربخارا، چنین کرده بودند؟

 

برگرفته از وبلاگ نویسنده







به دیگران بفرستید



دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

احمد ولی پیکار11.01.2014 - 13:42

  تشکر اقای مامون ازسخنان که نوشته کرده یید واقعآآقایی اشرف غنی سخنان بهوده استعمال کرده است بخاطر سخنان بهوده مغزدوهم در جهان شناخته شده است واگر در انتخابات برنده شود باز تباهی چند ساله تکرارمیگردد

چکاوک11.01.2014 - 13:32

  با دومين مغز انديشمند کوچی آشنا شويد: https://www.youtube.com/watch?v=6upzhQDt4l0&list=UUSBn0GRI9ET7TMh1e-HXWDQ

وحید08.01.2014 - 16:00

  اقای مامون و دنباله روان شما در تاریکی مشت میزنید حرف شما حرف حساب نیست بدون تحلیل عمیق وعلمی به قضاوت مینیشینید هیچکس بدون عیب و نقص نیست از جمله اشرف غنی اما اشرف غنی از جمله کاندیدان یګانه کسی است که برنامه دارد بحران کنونی کشور را نتنها تشخیص بلکه مانند یک طبیب حاذق برای رفع بحران راه های حل پیشنهاد مینکند اینکه شما از سخنرانی ها ایشان سوه برداشت کینید مشکل خودتان است باید واقع بین باشیم نتنها امرور بلکه از زمان اغاز تجاوز شوروری یعنی بیشتر از سی سال است که مناطق جنوب ، غرب و شرق افغانستان مورد بمباردمان خارجی های و عوامل داخلی ان قرار دارد دیګر کفایت میکند باید کسی از منافع همه مردم و از جمله پشتون ها دفاع کنند درین حرف دوستم که با یکجا شدن همرای اشرف غنی از تجزیه افغانستان جلوګیری کردم حکمت بزرګ نهفته است به نظر من اشرف غنی ر ا باید حمایت کرد تا ریس جمهور شود و افغاسنتان واحد باقی بمان

عاصم07.01.2014 - 20:34

  بسیاردقیق و درست است امروز یکی ازدوستانم که از شهر شبرغان آمده بود گفت درین روز ها جنرال دوستم در قرا وقصبات جوزجان اسلحه توزیع میکند ،شاید این جز برنامه متفکر به برای جنگ داخلی باشد.

بهزاد آریا06.01.2014 - 14:36

  بسیار ارزیابی درست و بجای. آقای احمدزی اصلا شایستگی سروری کشور را ندارند گذشته از این سخنان بی مایه شان در گذشته هم کاری خوب به یاد ماندیی نکرده بودند. بسیار سپاس از توضیحات خوب تان آقای مامون ولی در قسمت املای واژه ی تاجیک دچار مشکل شدید یا شاید اشتباه املایی بوده باشد در غیر آن تاجک نوشتن تاجیک کاملا دور از خرد است. سپاس

akbar06.01.2014 - 20:23

 New America Strategic Study Groups Ads not by this site Thursday, 2 January 2014 Afghanistan’s Next First Lady Could be a Christian. Afghanistan’s Next First Lady Could be a Christian. In The Last Weeks Poll Former Karzai\'s Cabinet Minister Ashraf Ghani Tops the Poll with average of 29% Percents. currently has a 4-point lead over his nearest rival Doctor Abdullah Abdullah (29% compared to 25%, respectively). In the Past Ashraf Ghani ran against Karzai in 2009 yet finished fourth; he hired James Carville as a campaign consultant then. also supports negotiating with the Taliban if the terrorists agree to a ceasefire first. Perhaps one of the most remarkable things about Ghani is his wife, Rula, whom he met while attending the American University of Beirut during the late 1970s. She come from a religious Christian family and it could be new Christian first lady ever in a religious extreme Country Afghanistan. “For her public presence and stylish European dress, Rula Ghani stands out as the most Westernized woman in America. He attend a local Church in Sunday Ceremony with his son Terak. And, as a bio of Ghani’s U.S.-born son Tarek notes, Rula is a Lebanese Christian. In a interview with CBS News Rula said \" Whenever Dr. Ashraf Ghani travels to United States of America to see his family once or twice month, I cook his favorite Lebanon dish. One of the most concern and dangerous which really concern his family is that Finance Minister Ashraf Ghani is battling his life. His wife Rula said, I think in a way he feels he doesn\'t know how much time he has to live and that he has to do this very quickly.\" Ghani is not in perfect health. He lost part of his stomach to cancer several years ago. His immune system is weak. He rarely sleeps more than four hours a night. Dr. Ashraf Ghani often attends their local Church for worship with his wife, Rula. in the left Back in 2009 Ashraf Ghani with Priest Steven in Christian Gathered in Church Ceremony in Beirut. As Mrs Rula said his Husband Mr Ashraf Ghani, not seems to be more religious but he often find himself to be more Christian then islam or whatever you name it, for a person that came from Muslim family and settled in a Christian family. He considers the work, though, well worth the tax on his health. cabinet colleagues, indifferent global donors and stomach cancer as he struggles to salvage Afghanistan\'s ravaged economy. If he fails, the world could pay an enormous price. Death haunts Ashraf Ghani. A gaunt 55 year old who constantly fingers his prayer beads, the Finance minister of Afghanistan consumes three meals in as many hours during a recent visit, to provide constant sustenance to his cancer ravaged body. \"I only have about 2 percent of my stomach left,\" he explains matter of factly as he devours a breakfast of rice and bananas while his chef prepares another helping. Nearby, four bodyguards carrying Kalashnikovs scan the grounds of Ghani\'s modestvilla in the leafy Wazir Akbar Khan district, where Kabul\'s elite live and work,barricaded against car bombs. From overhead comes the nonstop buzz of NATO helicopter gunships. Barely a week goes by without at least one senior Afghan official being assassinated \"This job is one of the worst on the face of the earth,\" sighs Ghani, whose cancer, atleast, is in remission. Posted by Policy Maker at 15:52 Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Newer Post Home Blog Archive 2014 (2) January (2) Ashraf Ghani Could bring a new Religion to Afghani... Afghanistan’s Next First Lady Could be a Christian...
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   



رزاق مامون