زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك: «راﻫﮑﺎري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﺑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان»

٤ قوس (آذر) ١٣٩٢

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

ایرانی04.08.2017 - 10:34

  هیج دیدگاهی به این اندازه نسنجیده وناپخته ندیده ام ، اولا در قانون اساسی امده است که زبان فارسی زبان مشترک است نه زبان یاجوج و ماجوج ،زبانی که نه عربی باشد نه ترکی باشد نه بلوچی باشدنه دری باشد پش چیست. این اقا حتا نمی داند زبان پیوندی پارسی نمی تواند قواعد زبان ترکی که التصاقی است را در خود جای دهد ،،،اگر زبان فارسی از میان برود پس با ملتی بی هویت چه کنیم ملتی که نه زبان حافظ و سعدی و فردوسی و فارابی و پورسینا را می فهمد ونه سخن قران به عربی را....دلیل بی هویتی مردم ستم دیده ی ایران و افغانستان و تاجیکستان و پاکستان ،وجود دانشمندنماهایی مانند این اقاست

علی30.11.2013 - 11:30

  شگفت آورترین طرحی که تا حالا دیده ام. مگر می شود زبانی مشترک به وجود آورد؟ زبانی که نه فارسی نه عربی نه کردی نه بلوچی باشد و ضمنا همه آنها هم باشد. آیا جای دیگری از دنیا هم طرح مشابهی ارائه شده است؟
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سجاد صفری