تداوی مریضان در شفاخانه 400 بستر رنگ قومی گرفته است

٢٧ عقرب (آبان) ١٣٩٢

در پالیسی تداوی مستحقین منسوبین اردوی ملی افغانستان سرباز تنها خودش و بریدمل و افسران با فامیل (خانم و اولاد های مجرد زیر سن) شامل تداوی رایگان میباشد. جوانان فقیر و بیکار که از تنگدستی و بیچاره گی به اصطلاح داوطلبانه شامل خدمت سربازی در صفوف اردوی ملی میشوند.

در فورم قرارداد تمام شرایط تذکر رفته که یک ماده آن هم تداوی مجانی است ولی  باکمال تاسف وقتیکه مجروح و یا مریض میشوند در شفاخانه نظامی 400 بستر (شفاخانه سردار داودخان) وضع طوری است که با مریض به اساس سمت و لسان رتبه و صلاحیت وظیفوی رنگ سلیقه وی را بخود گرفته سرباز که بخاطر دفاع از چوکی و مقامات رده های بالایی دولت جراحت برداشته و خون خود را ریختانده است به جرم اینکه به کدام زبان صحبت کرده تداوی آن خوب تر صورت نگرفته تدریجا محکوم به مرگ باید گردد. برعکس با مجروح دیگر نحوه تداوی رنگ دیگری را بخود میگیرد. بارها و با مراتب دیده شده مجروحین که از قول اردوهای اطراف به 400 بستر تخلیه گردیده اولتر از همه به تداوی آن برادر سرباز ما توجه عاجل صورت گرفته که  به زبان پشتو ناله و فریاد میکرد و آن برادر هم وطن ماکه به زبان غیر آن فریاد و ناله کرده تداوی او به تاخیر انداحته شده و اکثرا قبل از رسیدن نوبت جان را به حق سپرده که ما مثال های زیادی از جوانان بدخشانی، تخاری و دیگر ولایات سمت شمال را دیده ایم که در سرویس عاجل جان سپرده نوبت نرسیده که به عملیات خانه انتقال شود. و اگر زنده مانده به عملیات چانسش یاری کرده یک تعداد ادویه جات عاجل و مهم را نسخه مینویسند که پایواز و یا هم اقاربش اگر موجود باشد از بازار باید خریداری کند. بدبختانه که اقارب و اعضای فامیلش  نسبت دوری از موضوع آگاهی نداشته کسی این دوا را نمی آورد جز مرگ دیگر راهی برای این سرباز بیچاره وجود ندارد.

  اما پول ادویه عاجل برای وابستگان غیر مستحق (اولاد های متاهل و بالای سن) رؤسا و جنرالان قرارگاه وزارت دفاع نقدا توزیع و حاتم بخشی میگردد تا آنها تطمیع و خوش شوند جلوی خیانت های شان را نگرفته و مورد باز پرسی شدید قرار نگیرند و راه اختلاس باز باشد.

صرف به دو موضوع  بیعدالتی بگونه مثال  اشاره میشود: در تابستان امسال در ساعات 5 عصر همزمان از یک قول اردوی اطراف دو سرباز مجروح به شفاخانه 400 بستر تخلیه شد یکی آن به زبان دری فریاد میکشید و دیگرش که به عین وضعیت وخیم قرار داشت به زبان پشتو ناله داشت داکتر جراح اول کسیرا که پشتو میگفت  طور عاجل به عملیات خانه انتقال و تحت تداوی قرار گرفت.

این سرباز که از ولایت تخار بود به دری صحبت داشت تا آخرین رمق حیات میگفت: "مادر آب بده مادر آب بده" تقریبا 45 دقیقه بعد که نوبتش میرسید فوت شد.

یک سرباز دیگر که به دری صحبت دارد غلام نبی ولد غلام حضرت سکونت اصلی سمنگان سربا زکندک اول لوای چهارم قول اردوی 201 سیلاب نسبت جرحه صدری و خونریزی شش ها داشته فعلا در اتاق مراقبت های عاجل (آی سی یو) بستر است دوای مهم آنرا نسخه نوشته اند که پدر پیرمرد وی که از نظر اقتصادی و فزیکی ناتوان است از بازار خریداری کند اما این پیر مرد یک روپیه هم به جیب ندارد چطور دوای عاجل را خریداری کرده میتواند پس سرباز مجروح محکوم به مرگ شود؟

به سر بازان دیگر که ... مهربان بوده ادویه عاجل از شفاخانه حتما تهیه میشود.

پول ادویه عاجل بیجا به قدرتمندان داده میشود بطور مثال دختر جنرال ظریف خان رییس مالی وزارت دفاع ملی نسبت ولادت نورمال به کشور هندوستان از پول همین ادویه مریضان عاجل اعزام میگردد که از نظر پالیسی شامل مستحقین تداوی نمیباشد.

این درد آور نیست که اخلاق طبابت و پالیسی تداوی را پامال میکنند چرا مقامات دولت مافیایی و فسادپرور به حیات سر باز بیچاره هیچ توجه نکرده پول آنها را به غیر مستحق میدهند همین حالا سرباز  بستر است پدرش پول نسخه دوا را ندارد بیایید پرسان کنید ولیکن موسی وردک  همه را بافته است و بسم الله محمدی  از وی دفاع کرده است علت آن چیست؟به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

آریاناAfg03.02.2015 - 17:45

  سلام میشه بپرسم که دروسط بیرق افغانستان چرا این نماد ره گذاشتن؟

ahmad31.08.2014 - 09:51

  bugzared bekhurand khordan javab dadan darad

سیدمرزا محمد.22.11.2013 - 14:56

  اگر حقیقت را پرسان کنید از شروع در وازه دخولی(قراول)برخورد سرباز عادی تعصب آمیز بوده تا قوماندان تولی(خصوصا وردکی ها)تا معاون قوماندان گارنیزیون رسول محمد صافی الی داکتر سید عباس منکل عوماندان شفاخانه فاشیست متعصب سابقه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار .کریم جرءت وابسته به شهنواز تنی که در کودتای نافرجام به آی اس آی پاکستان پناه برده بود امروز با زور گویی در صددد انتفام خکیی اند که مستحق واقعی ووارث باالاستحقاق صرف قوم پشتون را دانسته دیگران را دشمن خطاب میکنند همه چوکی های شفاخانه و ریاستصحیه را به خود وف=قوم های خود اختصاص داده اند .درقوماندانی اکادمی علوم طبی (پروفیسور احمدی صاحب قرار دارد ولی هرچه موسی وردک وچها کلاه های فاشیست وی(عبیاس منگل.کریم جرءت.شیرزوی.احمد زی .نور زی..جمالزوی..حکیمزی..) تعینات کنند احدی صرف ناخوانده ونا تحلیل کرده امصا میکند ودر همین خوش است که ده بجه قبل از ظهر به وظیفه ملبس به دریشی ملکی به دغتر آمده ساعت 11:35 جهت صرف عذا به خانه تشریف ببرد(نان شفاخانه را صرف نمینماید) وقوماندانی حمایه صحی جنرال کبار پنجشیری بوده خودرا از نردیکان مارشال صاحب معرفی کرده از وظایب سلاحیت ها ومسءولیت های خود خبرندارد همه کارهارا رسول محمد فاسشیست اجرا میکند هرچه کردند ردند وخوردند بردند میتوانند جنرال کبار در موتر سواری وبادیگارد گشتاندن (آنهم در داخل شفاخانه)خوش است.سید عباس منگل گفته است اگر سلاحیت بیشتر پیدا کنم هر کس که دری صحبت کرد از در وازه شفاخانه به عقب گشتانده شود واجازه دخول برایش داده نشود افسوس که ....نمیشود.وهم سید عباس منگل بار ها وبه مراتب گفته ومیگوید" که بسم الله محمدی وزیر دفاع بی سواد است " درحالیکه همین بسم الله محمدی بست ورتبه جنرالی بالاتر از اهلیت ولیاقتش برایش اعطا کرد ودر حق دیگران جفانمود.درفرجام باید ابراز نظر نمود که در شفاخانه 400 بستر تداوی. توزیع بست ها .توزیع برس های تحصیلی خارج کشور .تبدیلی های پرسونل صحی.همه رن گقومی .زبانی.سمتی.راگرفته است این ین واقعیت انکار ناپذیر است بطور مثال بست های جنرالی ودگروالی وقرار گاه ریاست به ترتیب از منزل هفتم الی منزل اول 77فیصد پشتون وردک اگر وردک پیدا نه شد پشتون ها دیگر مناطق جابجاشده اند کتا به خاطر اشخاص وافراد بست ها را بلند میببرتد ودر راس این اهرم قومگراکر

احدالله اسحاق زی22.11.2013 - 15:36

  همه حقیقت دارند چه بگویم وزیر صاحب دفاع با ایشان دست را یکی کرده در خورد وبورد منافع شان یکی است.

شامیانه کاپیسایی19.11.2013 - 16:28

  درفشاخانه 400 بستر جای افسوس این است که داکتران کهقشر تحصیل یافته ترین جامعه اند بالای مسایل بسیار کوچک لسانی یا سمتی ویاملیتی را دررشته ومسلک مقدس طبابت دامن میزنند این کقکوره کهنه قرون وسطایی مخالف سوکند نامه هیپوکرات وهک برضد وحدت ملی است نزد داکتر باید تمام انسانهای سراسر دنیا بدون در نظر داشت رنگ. لسان.ملت.مزهب.حزب سیاسی.دین وعقیده یک سان باشد فقط بنام انسان باید تداوی شود.وداکتران همه این موضوع را در سوکندنامه هیپوکرات خواندوتحلیف بجا آورده اند ولی جای تاءسف است که در عمل درین شفاخانه نطامی رویه وبرخورد داکتر متفاوت بوده ورن گقومی برایش داده شده است که این عمل خجالت آور با آمدن طالب معلومالحال ( پروفیسور اکادمیسین دوکتور عالی طب پوهاند تورنجنرال الحاج محمد موسی وردک) داکتر ملاعمر ووابسته به آی اس آی پاکستان به اوج خود رسید.باوجود رسوایی های زیاد واستحضای بسم الله خان (وزیر دفاع) به مجلس سنا و آمدن زابلی رییس کمیسیود سمع شکایات به 400 بسترآمد وتحقیق تمود بسم الله خان از این شخص متعصب وخون آشام قصاب وپهلوان جمع آوری پول واختلاس گر حق سرباز وافسر مجروح دفاع نموده برطرفش نکرد. حتما در چپاول دارایی عامه وپول ادویه منافع مشترکه وشریک وهمنوای همدیگر اند. در خریداری ادویه تمام طرفداران شخصی خودرا موسی وردک انتصاب نمود ادویه که کمترین تاریخ داشت به قیمت نازل خریداری ودر فورم به قیمت گزاف محاسبه گردیده است .مفاد آن بین چهار کلاها تقسیم شده است اما اسناد آن در روی کاغذ بصورت درست انشاء ومصرف آن به خوبی تیر میشود هیچ کسی پرسان نکرده فکر شان باین وضیعت نمیرسد.والسلام

ککوخان بصری20.11.2013 - 09:24

  راتی که همینطوراست. داکتر سید عباس منگل با موسی وردک برضد دیگران خلاف اخبلاق طبابت عمل میکنند تعصب دارند.بصری.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مژگان صدفی