حمله به رسانه ها حمله مقابل دموکراسی است

٢٦ عقرب (آبان) ١٣٩٢

صبح امروز به وقت ایالت ورجینیای امریکا؛ هنگامیکه اخبار داخل و خارج کشور را مرور کردم و طبق معمول سایت ها را به خوانش گرفتم؛ سر خط اخبار پیام افتاب حاکی از حملۀ افراد امنیتی به دفتر این سایت و اذیت و آزار مدیر مسوول این سایت شده بود.

طوریکه از مضمون خبر استنباط گردید؛ جناب قنبری استاد دانشگاه تعلیم و تر بیه از طرف مقامات امنیتی در کابل به دفترش زندانی و مورد باز پرس قرار گر فته است.

در قانون رسانه های افغانستان صریحا آمده است:

ماده اول:- این قانون با در نظر داشت اصول و احکام دین مبین اسلام و به تاسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بمنظور حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور وضع گردیده است.

ماده دوم:- اهداف این قانون عبارت اند از:

1 –حمایت وتضمین حق آزادی و بیان.

2- حمایت از حقوق ژور نالیستان و تا مین شرایط فعالیت آزاد رسانه ها.

با ذکر محتویات دو ماده فوق قانون رسانه های افغانستان اکتفا نموده و ابراز میدارم که عمل افراد امنیتی و حمله شان در دفتر وبسایت پیام افتاب در کابل؛ خلاف قانون اساسی افغانستان و مخالف قانون رسانه های افغانستان و ضد ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر بمنظور حق آزادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت های رسانه یی میباشد.

رسانه ها الکترونیکی در داخل و خارج کشور فعالیت های مثمری دارند و امروز توانسته اند در تنویر بیشتر اذهان مردم و احیای فرهنگ رول بارزی را ایفا نمایند.

مقامات امنیتی افغانستان باید رسالت اول شانرا در برابر خدا؛ مردم و وطن انجام دهند که آن عبارت از تامین امنیت مردم و حفظ حقوق و نوامیس ملی وطن است.

همزمان با نشر خبر حمله به دفتر سایت وزین  پیام آفتاب در کابل؛ اخبار حمله انتحاری در شهر مزار شریف و در غرب کابل بدست نشر رسید که این خود ضعف و نا رسایی مقامات امنیتی را بر ملا میسازد.

رسانه ها بمگذاری و انتحاری را سازماندهی نمیکنند؛ بهتر است تا نظارت و حمله به رسانه ها و ژور نالیستان, در تامین امنیت کشور کوشید و جلو ترورو فساد را گرفت.

حمله به رسانه ها یعنی حمله مقابل دموکراسی است وباید خاطر نشان شود که ژورنالیستان و روشنضمیران با هر اندیشه سیاسی که باشند یا دارند هر گز به عمل ترور دست نمیزنند و انتحاری نمیکنند؛ آن هاییکه برای اعمال تخریبی داخل کشور میشوند پس از دستگیری عفو میگردند و اصلا چهر های شان نمایان نمیگردد.

مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ درین جا وظیفه  دارد تا با تفاهم همراه مقامات امنیتی جلو گیری از وقع چنین حوادث را نمایند و اقدام جدی در رهایی جناب قنبری مدیر مسوول سایت وزین پیام افتاب کنند و همچنان  رسانه ها با پشتیبانی از حقوق رسانه ها و ژورنالیستان ابراز اعتراض نمایند زیرا امروز اگر به این رسانه حمله صورت گرفت و ما مهر سکوت به لب کوبیدیم متیقن باشیم که فردا نوبت مجازات نا حق ما هم فرا میرسد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نذیر ظفر