اشرف غنی احمدزی یا "متفکر بزرگ" جهان، پیشآهنگ امپراتوری امریکا در افغانستان

١٤ میزان (مهر) ١٣٩٢

نویسنده: دکتور جمیل حنیفی1

برگردان: دکتور لعل زاد

لندن، اکتوبر 2013

 

"فصل ناتمام تاریخ افغانستان" عنوان مقالۀ است که بتاریخ 6 سنبلۀ 1392 در روزنامۀ 8 صبح بنام "اشرف غنی احمدزی" و در وبسایت ایشان بنام "اشرف غنی" به نشر رسیده است.

 

دراین مقاله و سایر مقالات اشرف غنی احمدزی در بارۀ تبارشناسی و تاریخ افغانستان بطور مطلق هیچ چیز نوی وجود ندارد. بخش عمدۀ این متن ها قطعات انتزاعی تصدیق نشده (و اکثرا دست نخورده) از منابع سیاسی و علمی زبان انگلیسی اروپائی- امریکائی است. گواهینامۀ علمی او از نهاد های غربی شامل بعضی ویژگیهای مرموزی است. پایان نامۀ دکترای او توسط دانشگاه کولمبیا در دهۀ 1980 اولا برای نشر پذیرفته شده و بعدا از نشرات کشیده میشود. او بهنگام حضور در دانشگاه امریکائی بیروت در اواخر دهۀ 1970 کمک های گستردۀ از یک دانشمند مارکسیست لبنانی بنام فواد سعد دریافت میکند که برادر همسرش (رولا) میباشد (رولا غنی بخاطر حضور عمومی و لباس شیک اروپائی به عنوان غربی ترین زن در میان نخبگان کابلی شناخته میشد). موضوع و بخش بزرگ محتوای پایان نامۀ ماستری اشرف غنی (علوم سیاسی، ای یو بی، 1977 - در وبسایت ایشان گذاشته نشده) بنام "اشرف غنی احمدزی" و پایان نامۀ دکترای او (انسان شناسی، دانشگاه کولمبیا، 1982 {یا 1984؟ پوش آن دیده شود} - در وبسایت ایشان وجود دارد) بنام "اشرف غنی"، کاملا شباهت دارند. پایان نامۀ دکترای او "به خاطرۀ فواد سعد" اهدا شده است. هر دو سند در لیست او سی ایل سی ثبت است.

 

در مقالۀ زیر عنوان "ستایش از اشرف غنی احمدزی به "عنوان متفکر بزرگ جهان" (8 صبح، 11 جوزا 1302) گفته شده که اشرف غنی در یک خانوادۀ کوچی در ولایت لوگر به دنیا آمده است. چنین ادعائی هیچگونه اعتبار تاریخی یا فرهنگی ندارد. این خود- ساز "چهره قهوۀ با ماسک سفید" شهروند ایالات متحده و پیشآهنگ نیروهای اشغالگر امریکائی و من در عین محلۀ کابل قدیم بنام "گذر فورمولی ها" در شمال کوههای بالاکوه زندگی میکردیم. اشرف غنی در این محله زاده و بزرگ شده است. او برخلاف ادعاهای مصرانۀ رسمی اش، نه در ولایت لوگر زاده شده و نه زندگی اولیۀ خود را در آنجا گذرانیده است. پدر او (شاه پسند که بنام شاه جان و شیرآغا ملقب بود) هیچگونه رابطۀ قبیلوی معلومدار و فعال (قابل اثبات) به پشتون های کوچی یا مسکون افغانستان ندارد. شاه پسند هرگز در حکومت افغانستان کار نکرده است. او ایام اولیۀ جوانی خویش را به حیث کارمند در یک شرکت (خصوصی- حکومتی) بنام "ریاست نقلیات" در کابل گذرانیده است. حکومت کابل سهمی دراین شرکت داشت، اما آنرا اداره و رهبری نمیکرد. شاه پسند در دهۀ 1980 به پاکستانن مهاجرت کرده و یک شرکت بزرگ موترهای باربری را به راه میاندازد. این کامیونها مصروف انتقالات در سراسر خط دیورند بود.

 

ادعای تعلق اشرف غنی به هویت "احمدزی" صرفا اقراری است که نمیتواند ثابت گردد. عضویت معتبر یا موثق به یک اصل و نسب پشتونی نیاز به اقرار و سند (ثبوت) دارد. نسب پدری اشرف غنی (پیش از پدر بزرگش) شاید به یکی از دهقانان در سرخاب لوگر مرتبط باشد. پدر پدربزرگ او بهرام (یک نام باستانی پارسی) و یکتعداد زمینداران پشتون در این ساحه، از جملۀ همکاران، میزبانان و پیش آهنگان نیروهای اشغالگر برتانوی در جریان جنگ دوم افغان- انگلیس (1878- 1880) بودند. شواهد این موضوع در گزارشات وسیع نشرشده در بارۀ این جنگ وجود دارد. بعلاوه، پدربزرگ پدری اشرف غنی بنام عبدالغنی یکی از همکاران نیروهای مزدور برتانیه (به رهبری محمد نادر) در جریان سال های 1929- 1930 در سرنگونی حبیب الله کلکانی است. عبدالغنی به پاس این خدمات توسط نادرشاه با لقب نظامی اعزازی، لباس ارتشی اروپائی بشمول موزه های سیاه پاشنه- بلند، چندین جوره چوکی های پوش- چرمی، پول تقاعد و خانۀ رایگان در محلۀ قدیمی کابل مفتخر میشود. این خانه یکی از تعداد زیاد خانه های ضبط شده توسط حکومت کابل از مخالفین قبلی بود. شایعات وسیعی وجود داشت که در جریان دهه های 1930 و 1940 عبدالغنی نفوذ فوق العادۀ بالای گروهی از دزدانی داشت که در دشت سقاوه ولایت لوگر فعالیت داشتند. یک آدم وحشی صفت بنام "بلاّی" که اکثرا به خانۀ غنی رفت و آمد داشت، گفته میشد که رهبر این دزدان بود. بلای، برادر کوچک زن دوم عبدالغنی (مادر بزرگ اشرف) بود.  

 

مادر اشرف غنی (کوکبه ملقب به ضیاگل) دختر احمد علی لودین، پارسیوانی از منطقۀ کوهدامن بود. احمد علی شاید شیعه بوده باشد. قسمت فوقانی صورت اشرف غنی شباهت زیادی به احمد علی لودین دارد. عکس های لودین در مجلۀ سالنامۀ کابل در دهه های 1930 و 1940 وجود دارد (به اساس چهرۀ ظاهری و وضع عمومی، میتوان مشابهت زیادی بین اشرف غنی و مایک تایسن و گروچو مارکس دو رگه پیدا کرد). خانوادۀ که من درآن بزرگ شدم، گهگاهی با خانوادۀ که اشرف غنی در کابل  تولد و بزرگ شده بود، مراوده داشت. نام اشرف غنی بهنگام تولد "اشرف" بود، به افتخار شاه اشرف هوتکی، یکی از حاکمان پشتون در اصفهان ایران در سدۀ هجدهم. برادر بزرگ اشرف، به افتخار احمد شاه درانی، "احمدشاه" نام داشت؛ کاکای جوان او "میرویس" نام داشت، به افتخار میرویس هوتک، حاکم پشتون کندهار در جریان اوایل سدۀ هجدهم. اشرف برخلاف ادعاهای او در وبسایت خودش و سایر جاهای دیگر، مکتب ابتدائی را در کابل خوانده است، نه در لوگر. پسوند "غنی" در جریان مکتب عالی (لیسه) به اشرف علاوه میشود. او در دهۀ 1970 بنام "اشرف غنی احمدزی" شامل دانشگاه امریکائی بیروت میشود. او از آن ببعد در ادعای این سه هویت شخصی خود در نوسان بوده است. این نوسانات بخصوص پس از 2001 بسیار تند میشود که او بطور رسمی پیشآهنگی ماشین جنگی امپراتوری امریکا در افغانستان را به عهده میگیرد. 

 

پارسی، زبان خانوادگی خانواده غنی بوده است. پدر، پدربزرگ و اکثریت اقارب پدری و مادری او در کابل زندگی و وفات کرده و در گورستان شهدای صالحین در جنوب شهر کابل مدفون اند. من بصورت واضح متن و محتوای تولد و پرورش اشرف غنی در کابل را در اواخر دهۀ 1940 و اوایل دهۀ 1950 به خاطر دارم. اشرف غنی مکتب ابتدائیه را در کابل و در لیسه حبیبه کابل به پایان رسانیده است. اشرف غنی در دهۀ سالهای 1970 بحیث ترجمان در پروژه های مختلف تحقیقاتی اروپائی- امریکائی در کابل کار میکرد. دسترسی به این شبکه های علمی غربی به اشرف غنی کمک میکند تا به دانشگاه های بیروت و کولمیبا راه یابد. اشرف غنی از سال 2001 بدینسو بحیث مشاور عمدۀ "بومی" به رهبران مداخله گر استعماری امریکائی در افغانستان خدمت میکند. در ماهیت، آنچه اشرف غنی برای نیروهای اشغالگر امریکائی در افغانستان انجام میدهد، همان چیزهای است که اسلاف احمدزی در جریان جنگ اول افغان- انگلیس برای برتانوی ها و در جریان سالهای 1929- 1930 انجام داده بودند. ظاهرا همدستی با خارجی ها در نسب پدری اشرف غنی جریان دارد که در اصطلاح فارسی کابلی ها به آن "وطن فروشی" و... میگویند.   

 

رابطۀ فرهنگی اشرف غنی با جامعه و فرهنگ قبیلوی پشتون، حد اقل برای سه نسل قطع شده است (احتمالا از اواخر سدۀ نزدهم). هویت پشتونی متشکل از داشتن مثلث، خون پشتون (پشتو لرل - ادعا و نشان داده شود)، صحبت پشتو (پشتو ویل) بحیث زبان اولی (مادری) و کار پشتو (پشتو کول) می باشد. بر اساس سوابق تاریخی و ویژگی های اجتماعی و عامۀ اشرف غنی، ادعای او برای هویت پشتونی فقط  توانائی او در صحبت بازاری پشتو میباشد و بس. اشرف غنی یک "بومی" واقعی کابل است - او یک کابلی اصلی است. او و برادر کوچکش (حشمت غنی) بصورت هشیارانه از سال 2001 بدینسو یک هویت کوچی پشتونی را برای خود اختراع کرده اند. حشمت غنی که هیچگونه تحصیلات رسمی ندارد، قسمت اعظم جوانی خود در جریان دهه های سالهای 1980 و 1990 را بحیث رانندۀ تکسی در ورجینیا گذرانیده است. من بطور تصادفی حشمت غنی را در سال 1996 در آپارتمان پدرش در ویرجینیا ملاقات کردم. او به سختی به پشتو صحبت میکرد. حشمت با وسیله سازی آشکار برادر بزرگ خویش، راه خود را در پارلمان افغانستان بحیث نماینده کوچی ها باز میکند.

 

رئیس دانشگاه براون در کنفرانسی در بارۀ افغانستان در ماه می 2011، در معرفی اشرف غنی اعلام کرد، غنی برایش گفته (ظاهرا با افتخار!) که تاریخ تولد او را پدرش (شاه پسند) در دایره المعارف (دانشنامه) نوشته است! مفکورۀ "دایره المعارف" در خانوادۀ اشرف غنی و (اکثریت وسیع خانوادۀ کابلی ها) در جریان دهۀ سالهای 1940 با واقعیت های فرهنگی زندگی محلی در کابل و بخصوص کابل قدیم ناسازگار است. درحقیقت، این یک تضاد عمیق است که بتوان نام دایره المعارف را در فرهنگ های بیسواد جوامع کوچی افغانستان پیدا کرد. غنی در کنفرانس دانشگاه براون، بخاطر اختراع و در واقعیت جعل عمق تاریخی برای گمراه سازی و درهم سازی سیاسی تفصیلات خویش، بیان کرد که در معرفت شناسی بغداد نوشته بود...

 

تصویر های زیادی از اشرف غنی وجود دارد که او را (تقریبا کاملا برهنه) در محضرعام (برای وضو!) در یک جوی آب در شرق افغانستان در سال 2009 نشان میدهد! چنین یک نمایش بی حرمتی از بدن، جائی در فرهنگ اسلامی افغانستان ندارد. در تصویر دیگری دیده میشود که در یک مراسم رسمی نظامی، روی خود را با بیرق پاک میکند! برای کسانیکه علاقمند فیشن و مود لباس اند، حضور عمومی اشرف غنی نمایشگر الماری لباس از طعم بلند و تنوع زیاد است: از پیشا-عصری تا عصری، از عصری تا پسا-عصری، از دریشی های زیبای اروپائی با نکتائی های گرهدار تا جوره های شلوارکمیس چیندار (گیبی) روستائی. در افغانستان هیچکسی بجز از اشرف غنی چنین کالا های متنوع، دریشی های اروپائی، لنگی های افغانی و سایر لباس های ظریفانه را نمی پوشد. به باور من هیچکسی نمیتواند تنوع لنگی های را دریابد که جمجمۀ اشرف غنی را تزئین میکند. دیده نشده که اشرف غنی چپن بپوشد (جیلک های سبز راهدار آستین دراز که حامد کرزی میپوشد). من تصویرهای غنی را در دریشی های پاریسی اش ندیده ام. همچنان هرگز ندیده ام که اشرف غنی لباس های "افغانی" را که در افغانستان میپوشد، در اروپا یا امریکا بر تن کند. دلایل این اختلاف سبک ها در عرصۀ سیاسی و فرهنگی فقط میتواند برای رولا، جنرال دیوید پتریوس و توماس گویتیر معلوم باشد. بهار گذشته اشرف غنی یک ریش نسبتا دراز هنرمندانه را با بروت خود به نمایش گذاشت. اما در جولای تمام چهره اش تراشیده بود!! چنین تغییرات (میل به بی ثباتی کامل) در "ارایۀ خود در زندگی روزمرۀ" اشرف غنی را میتوان بسادگی به "طعم" یا دینامیک سیاست های افغانی و جهانی یا موقعیت متغیر جایگاه اشرف غنی در این دینامیک ها و یا پیچیدگی های فزیولوژیکی عمیق در درون اشرف غنی ربط داد که فقط میتوان حدس و گمان زد.

 

اشرف غنی و کلیر لکهارت (یک سرمایه گذار اروپائی با بنیاد مرموز علمی و وابستگی های نهادی) کتابی نوشته اند بنام "ترمیم/تعمیر دولت های ناکام" که تا حدی به افغانستان پرداخته اند. برای رد اصولی محتوای این کتاب، به فصل 19 کتاب "اقتصاد سیاسی جنگ" توسط سی تی کاینی و آر لی مادرز 2011 انستتیوت کاتو مراجعه کنید. اشرف غنی عضو شورای اتلانتیک است؛ لکهارت همکار شورای اسپین است. غنی و لکهارت روسای مشترک موسسه موثریت دولتی است که مقر آن در واشنگتنی دی سی میباشد. این دو متخصص خود- ساز در دولت سازی و ترمیم دولت، اخیرا "آمادگی برای سوریۀ جدید" را ابداع کرده اند. اشرف غنی نمونۀ حیوان خانگی عجیب و دوست داشتنی "افغان" غرب (شاید فراتر از "تازی افغانی") است. او در این اواخر توسط "مجلۀ چشم انداز" برتانوی بنام "متفکر عالی" درجه دوم در جهان در سال 2013 اعلام شده است. نیویارک تایمز (2009) اشرف غنی را بحیث "تعلیم یافته ترین و غربی شده ترین نامزدان افغانستان" اعلان کرده است. در سال 2006 رولا نادر، انسان شناس برجستۀ شرق میانه برایم گفت که اشرف غنی بخاطری در بین دانشمندان اروپائی و امریکائی و نخبگان سیاسی مشهور است که "انگلیسی بسیار خوب" صحبت میکند! مایکل کنیدی یک جامعه شناس امریکائی و شرکت حامی پروژۀ "مشغولیت افغانستان" در کنفرانس افغانستان در دانشگاه براون در سال 2009 محزونانه اشرف غنی را چنین خطاب کرد، "آرزو داشتم تعداد زیادی مثل تو وجود میداشت". چقدر زیبا!! ببینید او چگونه دست ها، چشم ها و انگشت های کبوتری و درخورستایش خود را حرکت میدهد!!

 

وقتی اشرف غنی وزیر مالیه افغانستان بود، درجریان مجالس وزرای کرزی مشهور به بدخلقی و تند مزاجی بود. او در جریان ریاست دانشگاه کابل بخاطر عدم برخورد مناسب با استادان محلی دانشگاه مشهور بود. اما در ملاقات ها و گفتگو ها با مهمانان اروپائی- امریکائی اش در آنزمان کاملا آرام و ساده معلوم میشود. این اثرات اجتماعی متغیر، در برخورد های زبانی اشرف غنی و حرکات بدنی او در عرصۀ اجتماعی نیز دیده می شود.

 

در کنفرانس 2008 در انستیتوت بروکینگز (در محضر اشرف غنی) لخدر براهیمی مشاور خاص منشی عمومی ملل متحد در بارۀ افغانستان، در مورد کارائی اشرف غنی (وقتیکه بحیث معاون براهیمی خدمت میکرد) چنین نظر داد: "این واقعا یک تجربۀ بود که با او در افغانستان برای دو سال بسیار بسیار طولانی و کامل کار کردم. قبل از اینکه وظیفه را ترک کنم، یک قصه در موردش گفتم. من گفتم شما میدانید، یک بادیه نشین کوشش میکرد شتر خود را بار کند. او تمام انواع اشیای خود را یکی پس از دیگری در پشت شتر می گذاشت. بعدا با یک کیسۀ بزرگ آمده و گفت، نمیدانم اینرا هم علاوه کنم یا نه. شتر بر گشت و برایش گفت، شما راست بروید (آنرا هم بگذارید)، من در هیچ حالتی برخاسته نمیتوانم. اشرف مانند همان آدم در افغانستان بود و هنوز هم مثل او است. یگانه تفاوت اینستکه او میخواهد برخیزد". جیمز کارویل ستراتژیست معروف سیاسی امریکائی بصورت آشکار بحیث مشاور و رایزن در مبازرات انتخاباتی اشرف غنی برای ریاست جمهوری افغانستان در 2009 خدمت میکرد. غنی در یک بیانیۀ عمومی در رابطه به کارویل چنین گفت، "این پسر لوزیانا است که درک میکند (آنرا میشناسد). اگر شما نیواورلیان را بشناسید، افغانستان را هم می شناسید". نیواورلیان شهر (خانۀ) کارویل است. تعجبی ندارد که حالا اشرف غنی رئیس منصوب امریکا در "کمیسیون همآهنگی گذار افغانستان" است!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. http://zeroanthropology.net/2013/09/05/ashraf-ghani-ahmadzai-or-the-top-thinker-in-the-world-scouting-for-the-empire-in-afghanistan/

Or

http://www.khorasanzameen.net/php/en/read.php?&id=1995به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

محمد 21.08.2021 - 07:27

 کجارفت اشرف عنی وطنفروش لافوک

محمدشعیب امرخیل06.06.2020 - 10:51

 زنده بادا شرف غنی بابا

رحیمی 25.12.2018 - 09:23

  از الله بی نیاز تمنادارم تا اینکه این چنین اشخاص را که طرف داران آن آنرا متفکر جهان خطاب می کند توفیق عنایت فرماید. تا بالای ملت خویش رحم کند

هادی عسگری01.06.2018 - 11:22

  سلام ب همه دوستای گلم خوبی و بدی داکتر بجا انسان از عملش شناخته میشود نه از گفتارش که متاسفانه الان افغانستان در بغرنج ترین حالت ممکن به سر میبرد از بیکاری تا ناامنی از فساد تا مهاجرت و امثال اینها

Abdulghfar stanikzai26.04.2018 - 13:12

  ما از اشرف غنی کده بهتر نداریم و اگر او توانست افغانستان را از این حالت بیرون بیاورد که خوب اگه نتوانست هیچ افغان دیگری هم نمیتواند.....

علی ضیالرحمن04.04.2018 - 12:58

  از نظر خودم اشرف غنی در جمله کسان است که به تنهایی افغانستان را جور کرده و میتانه اما کسانی کهاشرف غنی را توهین میکند او انسان نیست بخاطر که کسی عقل داره شعور دارد او هیچ گاه اشرف غنی را توهین نمیکند بلکی از او حمایت میکند . اگر کسی میخواهد انتقاد کند بالای گفهایم بفرمایین!!!!

سعادت26.02.2018 - 00:57

  به نظر من بیایید باهم متحد شویم وما وظیفه خود را در مقابل این کشور ادا کنیم ما افغانها یک عادت بد داریم همیشه منفی های یک شخص را میبینیم و فقط انتقاد میکنیم بیایید ببینیم ما برای این کشور چی کردیم همیشه انتقاد از ریس جمهر میکنیم ما چی کردیم درست است ریس جمهور هم باید زیاد کار کند ام حداقل ما وظیفه حود را که همان پاکاری چهار اطراف است وننداختن کثافات در سرک،جاده،کوچه است را انجام دهیم به نظر من هر انسان به تشویق وهمکاری ضرورت دارد بیایید باوجود تمام کارهای که اشرف غنی کرده را پشت سر بگذاریم و متحد شویم هر کس جزای خود خودش در آخرت خواهد دید

احمدجان بهاوی02.10.2017 - 18:27

  سلام وعرض ادب خدمت تمام دوستان که این متن رامطالعه نموده ونظریات خودرا ابرازکرده اند.امروز درکشوریگانه مرض که وجود دارد این است که همیشه هرکس وهمه چیزرا ازدیدمنفی مینگریم،امام مسجدخودرا که عقب آن نماز ادامی کنیم آنراهم بی داغ نمانده ایم،باقی مردم را جای خودش ، وقت این موضوعات نیست ، کسانیکه در بیراهه روان هستند ذهنیت مثبت به ایشان بدهیم ، نه اینکه من کی هستم وآن کیست بگذارید بدبینی هارا ، وطن درحال غرق شدن است ،به اتحاد یک پارچگی نیازاست نه توهین وتحقیر یگدیگر.وسلام احمدجان بهاوی

کبیری09.07.2017 - 08:24

  داکترصاحب اشرف غنی یک شخص متفکر دنیا بوده ازگپ های بیجا بگذرند بیاید وطن خویشرا ابادکنیم

فردین صلاح الدین19.02.2017 - 10:29

  دومین احمق جهان!!!!!

گل احمداکبری..هرات..شیندند..کاریزسفید15.09.2016 - 05:17

  به نظرمن آقای اشرف غنی احمدزی درقدم اول دست بیگانگان رادرافغانستان قطع کندیک دفتررسمی شورای صلح برای برادران ناراضی ایجادوبرگذارکندباطالبان وشبکه های مختلف درافغانستان بخواهندتاباپروسه ی صلح بپیوندندومانع جنگ داخلی درافغانستان شوند...برادران افغانی درهرجایی که هستی شمارابه اشکهای یتیمان ومادران وخواهران که پسرهایشان شوهرانشان ازدست دادن قسم میدم بسه دیگه ..بیاییدباملت خودبادولت خودبامردم خودیکجاشوییم خانه های ویران خود دوباره آبادکنیم....گل احمداکبری ازولایت هرات ولسوالی شیندندقریه کاریزسفید.اکنون مقیم ایران..

شريعت جوان20.03.2016 - 03:23

  نظريات را خواندم خوب بودمن در سال گذشته بدبختي و مهاجرت را البته در داخل كشور سپري نمودم و امروز اولين روز سال ١٣٩٥ ميباشد فقط ميگويم نميدانم امسال چي نوع بدبختي ها را متقبل ميشويم اين را در آخر سال مينويسم در حال كه ريس جمهور ما دومين شخص متفكر جهان است در حال كه ملت اش در بد بختي غرق است

محمد رضا گوهری 10.03.2016 - 12:53

 اآن جاییکه به همگان معلوم است بلاخره هدر ملتی اتکابه قانونی نیازدارد وهر قانونی هم بای اجرای خود به دولتی ضرورت دارد ز

عزيزنسيمي19.12.2015 - 11:55

 از رئيس جمهور ميخواهم كه هنرمندان را تشويق بكنند تا كه اينها از هنر دل سرد نشوند ،

محمد ضیا فرهمند02.12.2015 - 07:43

  اول تشکر می کنیم از جناب حنیفی که معلومات همه جانبه در این مقاله ای تحقیقی برای خوانندگانش جمع آوری و به تحلیل گرفته است ، براستی امید وآرمان مردم افغانستان با رئیس جمهور شدن غنی گره خورده بود اما پس از یکسال از عمر حکومت اشرف غنی حالا تقریبا امید ها به یاس تبدیل شده است ، از زمان دور دقیق پس از به قدرت رسیدن این متفکر جهان واشتباهات حکومت داری وضعف تصمیمات شان ، گهگاهی به این فکر می افتادم که چرا متفکر دوم جهانی و مبتکر دولت داری مدرن در کشورهای کمتر انکشاف یافته ، در مسایل دولت داری و حکومت می لنگد، برداشت لخضرابراهیمی و تجربه دوساله ای کار او با اشرف غنی تقریبا همه سوالات ذهن ما را پاسخ داد که اوعلاقه دارد بیشترین بار را برخود حمل نماید ، بدون اینکه به توانایی هایش برای برخواستن فکر کند .

شريعت جوان15.11.2015 - 12:21

 ابر اگر از قبله خيزد سخت باران ميشود. پادشه گر عادل نباشد ملك ويران ميشود. فقط هركي باشد عدالت را تطبيق كند تا وطن آباد شود.

mohammad mohmand08.11.2015 - 05:50

  به نظر من شمايي دانشمند. بسيار زحمت كشيديد.تا توهين به انسان هارا ياد بگیرید .متاسفم به جناب شما.

داکتر مجمد مجتبی 25.08.2015 - 11:52

 سلام خدمت همه دوستان و هموطنان عزیزم امیداورم که از صحت کامل برخوردار بود و در پناه وعصت الله متعال باشید در ارتباط به اقای داکتر صاحب اشراف غنی خدمت تان به عرض برسانم که جناب ایشان از شخضیت های برجسته وعالی کشور عزیز ما هسستن ومن شخصاً ازجناب شان حمایت میکنم و دوست شان دارم اگر ما درک عمیق از سیاست کشور خود داشته باشیم درمیبابم که افغانستان کشوری هست که همواره از طرف کشور های بیرون خصوصاً امریکا مورد استفاده وسوقرار گرفته بنا یگانه نیروی که ما میتوانیم ذریعه ان امریکا را درلرزه بیندازیم فقط بسیج شدن و متحد شدن خود مان برای فردا بهتر هست من معتقد ام که اقای اشرف غنی برنامه های وسیع برای پیشرفت کشور عزیز مان دارد اما مداخلات امریکا سبب شده که ایشان نتوانند به تعدات خویش به وجه حس عمل کنند.

گل احمداکبری ازشیندندهرات قریه کاریزسفید22.05.2015 - 12:24

  سلام برتمام مردم شهادت پرورافغانستان هموطنانی گرامی مردم افغانستان 35یا40ساله درجنگ وخونریزی بسرمیبردسبب این خونریزیهاتمام بی اتفاقی ماوشمااست به خاطرخون های پاک فرزندانی این ملت دیگه بس است بیایدکنارهم بمانیم ازرئیس جمهورخودازمردم خودازملت خودحمایت کنیم ***گل احمداکبری مهاجردرایران

محمد08.05.2015 - 16:32

 بنام خدا .سلام برای رییس جمهور اقای اشرف غنی و تمام اهل و اعضای کابینه واقعا خسته نباشید با زحمات فراوانی که کشیده اید بنده شیرمحمد نظری یکی از اتباع افغانستان از ولایت لوگر فعلا مهاجر در ایران مدت 18سال است که به حیث مهاجر افغانی در ایران زندگی میکنم تمام چشم به راه بوده ام که از این زنگی فلاکت بار نجات پیدا کنم ولی انگار هیچ خبری نیست خیلی خوشحال بودم که اقای محقق به ایران سفر کرد بابت مهاجرین صحبتی بکند هیچ خبری نشد سال های اولی که من درایران امدم افغانستان رهبری نداشت ولی ایران از ما بابت کارت شناسایی پول دریافت نمیکرد وهمچنین بیمارستان ها و مدرسه ها و...از ما پول نمیگرفتن حالا شکر دولت ما بهترین رهبر متفکر را دارد ومن هم خیلی خوشحال هستم که حداقل سراغی از ما مهاجران و بازخواست از ماهان خواهد شد ولی خیر!به خاطر امدن اقای اشرف غنی بابت هرکارت شناسایی 1میلیون تومان ایرانی دستور داده اند تاما ظرف مدت چند روز این مبلغ را پرداخت نموده وکارت شناسایی دریافت کنیم درغیر اینصورت کارت شناسایی ما ابطال و خودمان خارج از مرزخواهی شد بنده خانواده 4 نفره هستم پسر ودخترم دانشجو هستند من یک نفر در روز چقدر درامد دارمبااین کار که به جز از بیل و فرغون چیز دیگری نیست؟خرچ مدرسه از کجا بیاورم پول هایی به نام شهر از ما میگیرند که ما نمیتوانم پرداخت کنیم خلاصه پرداخت پول بابت کارت شناسایی ومدرسه بالا تر از درامدهر شخص اتباع در ایران میباشد به نمایندگی از هزاران مهاجر افغان در ایران خدا کند مورد توجه شما قرارگیرد و بهجواب بنده پاسخ دهید؟شیرمحمد نظری مهاجر افغان در ایران.ومن الله واتوفیق.پایان

محمد01.05.2015 - 16:11

 من به عنوان یک ایرانی ساکن تهران میگویم افغانستان نسبت به قبل بسیار پیشرفت کرده است منتها ملت افغانستان باید باهم متحد و یکصدا شوند تا دست بیگانگان از سرزمینشان قطع شود و گروهای تروریستی نظیر طالبان و القاعده را ریشه کن کنند

سوچی 11.04.2015 - 11:08

 انسان های اهل شرف دارای شخیت ووقار خاندانی وباشدهمیشه باحرف خودعمل وتعهد خود وفادارمیماند ولوکه به زیان آن باشدولی بعدازبه قدرت رسیدن اشرف غنی معلوم شد که یک انسان متعصب خودخواه زور گووتفرقه خواه میباشد برعلاوه اینکه جندان عقیده اسلامی ندارد.این جناب زیادترحرکتهای طفلانه میداشته باشد تواگربسیارمیدانی دیگرکس نمیدانند کوشش کن که ازراه خدمت به مردم خودرا درافغانستان مستحکم کن ورنه جایگاهی توهم ماننددیگران خواهد بود که به گنده گی سرنگون شدند

عصمت الله مددی24.12.2014 - 09:50

  بحران افغانستان را تنها اشرف غنی حل کرده می تواند و بس و امیدوار هستم تا افغانستان بسوی پیشرفت و ترقی نایل شود

هاشم یوسف زهی ازایران15.12.2014 - 07:23

  امید وارم کسی که به عنوان رییس جمهور برگزیده شده یاباپول یاباقدر ت یا رای مردم واقعا اهل شعار نباشد دلش حداقل برای یتیمان حاصل ازجنگ بسوزد مردم رازبردگی پاکستان ایران هند وامریکا خلاص کند.واقعا ازجنگ خسته شده ایم. نه فقط حرف بلکه خواسته همه ی افغان هاست

داوود07.12.2014 - 21:58

 از اشرف غنی التماس میکنیم به فکر مردم باشید حلا چی کار میشه کرد موفق باشید

ووو27.11.2014 - 06:05

  بهترين است

زبیر حکیمی از رفسنجان11.11.2014 - 19:28

  چرا آقای غنی به مهاجران توجه چندانی ندارد به گفته هایتان عمل کنید

نعیم رضایی از رفسنجان10.11.2014 - 18:58

  به نظر من تنها کسی که میتواند افغانستان را آباد کند آقای غنی است.بیایید متحد باشیم تا نشکنیم زیر ظلم بیگانه ها.

mm07.11.2014 - 10:29

  قیافه درستی هم ندارد صداش هم گوش خراشه اما امید وارم که سطح سوادشان همان قدر که می گویند باشد کشور ما واقآ به یک اقتصاد دان بزرگ نیازمند است

Mustafa Noorzad25.10.2014 - 10:29

  اففانستان سه صد سال است که آدم های بی مسلک مثل اشرف غنی به قدرت رسیده و افغانستان را به کام مرگ برده است. وقتی از خرابی افغانستان سخن به میان می اید همه اش می گوید تقصر خارجی هاست وقتی از انحصار قدرت سخن به میان بیاید. پشتون ها اکثریت می شود. کرزی هم به تقلب رئیس جمهور شد اشرف غنی هم. اشرف غنی هم یک وطن فروش است که توسط جان کیری به قدرت رسیده است. در تاریخ ثبت خواهد شد که چطور به قدرت رسیده است. تا وقتی قدرت در انحصار پشتون ها باشد افغانستان جور نمی شود هر روز انتحاری، هر روز خیانت. کسیکه برای رسیدن به قدرت از اول اش خیانت کند هیج امیدی از او نیست که بتواند افغانستان راجور کند. « خشت اول گر گذشت معمار کج... تا ثریا می رود دیوار کج» از اشرف غنی همین قسم است. اگر دومین متفکر جهان است کدام اثر اش را نشان بدهید. چون نوکر امریکایی هاست به همان خاطر دومین متفکر جهان است.

mohsen23.10.2014 - 17:52

 من به عنوان یک افغانی ساکن در ایران از اشرف غنی احمد زی حمایت می کنم خیلی دوست دارم که برادران آمریکایی در افغانستان هستند از دکتر می خواهم که از تمام برادرانمان در دنیا دعوت کنند به افغانستان تشریف بیاورند آن های هم که فکر جهنم و بهشت هستند از کشورمان افغانستان بروند بیرون

رحمت الله اسحق زی21.10.2014 - 04:03

  اینها نظر شخصی بود، ایا فقط پشتونها افغانی هستند شماها فارس پشتون هزاره تاجیک مهم نیست مهم تحصیلات و خدمات هست، افغانستان از تعصب نادانها میسوزد ) جانم فدای افغانستان (

انجنير روح الله وردگ20.10.2014 - 14:07

  اول بايد از جناب كرزي صاحب تشكري كنيم كه زمينه خدمت را براي محترم اشرف غني احمدزي مساعد ساخت .اشرف غني واقعا كه شخصيت متفكر جهان است ..

ﺷﻤﺲ ﺳﻜﻨﺪﺭﻱ18.10.2014 - 03:24

  ﺧﺪاﻛﻨﺪﺟﻨﺎﺏ اﺷﺮﻑ ﻏﻨﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﻳﻛﻪ ﺩﺭﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻠﻴﻒ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪﺗﺎاﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﺭااﺯﻋﺬاﺏ ﻓﻘﺮﻭﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﮔﻲ ﺑﻂﺮﻑ ﺗﺮﻗﻲ ﻭﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﻮﻕ ﺑﺪﻫﺪ

احمدولی 16.10.2014 - 02:37

 من در اوایل فکر میکردم که اقای اشرف عنی ازدردملت افغانستان اکاه نیست ونمتواند ریس جمهور کشور شود چونکه ازافکار وخدمت های وی اگاهی نداشتم که اینقدر در کارهایش جدی میباشد وفعلا" بسیار خوش حال هستم که چنین ریس جمهور با احساس نصیب ملت افغانستان شده است امید وارم که خداوند درامور کاری ایشان موفق بداردش .

سحر16.10.2014 - 09:41

  ما از اشرف غنی کده بهتر نداریم و اگر او توانست افغانستان را از این حالت بیرون بیاورد که خوب اگه نتوانست هیچ افغان دیگری هم نمیتواند.....

مهربان15.10.2014 - 09:12

  اشرف غنی بعدازسقوط رژیم داکترنجیب مرحوم شایدهم اولین کسی باشدکه دلسوزانه درنیمه شب هابخاطربررسی امورات بعضی دوایردولتی به آنجاها رفته ازمشکلات آنهاجویامیشود.اینهم نماینگرمردم دوستی ووطندوستی ایشان میباشد.هنوزدرمرحله آغازین حکومت موصوف فرارداریم خداوندطول عمربرایش نصیب کندتابیشتر ازین درمقابل نابسامانی هاجدی تربپاخیزد

احمد09.10.2014 - 20:02

  اگر داکتر صاحب وطن را به کفار و امریکا بفروشد اقای متفکر فکر فردای قبر و قیامت خود را بنمایند

محمدرضارحمانی ازرفسنجان04.10.2014 - 08:42

  تاکی شمامردم افغان دست ازاین کاراتون برمی داریدکه گذشته اشرف غنی رابیان می کنید حالادیگر ریس جمهور کشور ماست دست ازاین کاراتون بردارید وفکر ابادانی کشورخودباشیم

علی29.09.2014 - 14:15

 دکتر هنوز نیومده دشمن پیدا کرده اگه به خودتون رحم نمی کنید به این کشور و ملت خودتون که همش تو جنگ بوده رحم کنید

بشیر احمد 25.09.2014 - 09:33

  بسیار جالب است که داکتر جمیل حنیفی بخاطر عقده های که از لحاظ دانش خویش از آقای اشرف غنی کمتر است و خودرا بلند فکر میکرد در حالیکه دانش اشرف غنی احمد زی سبب شکست داکتر جمیل حنیفی شد بنا عقده های خودرا از طریق انترنت کمتر میسازد و از طرف دیگر مردم افغانستان شمارا منیحیث شخص جنگ انداز چیزی دیگر نمیشناسد امیدوارم که در یک میز مدور با داکتر صاحب اشرف غنی احمدزی بنشینید و با هم صحبت کنید که چقدر شما ضعیف جلوه خواهید کرد زیرا جرئت رویارویی با اشرف غنی را ندارید

سعیدد02.08.2014 - 13:19

  ماباید به خود ببالیم که انسان شریفی وفهمیده همچون اشرف غنی را داریم وازیک داکترصاحب مردم توقع ندارندکه بافکرهای مردم بازی کنن

محمد زكى03.08.2014 - 18:58

  جاى بسيار تاسف است كه شما انسان بى خِرَدى مانند اشرف غنى را, متفكر مى ناميد.

شاه ولي 26.07.2014 - 11:44

  نویسنده محترم نه میدانم چه دشمني با داکتراشرف غني دارید ،شما حتی برشخصیت اوتعرض کردید خصوصا درمورد عکس های اشرف غني درحال عضو کردن ،باتوجه به این نوشته تان صرف حیثیت خودرا متضرر ساختین وخودرا بیسار کوچک جلوه دادند ، اګر به ګوش شما بد میخورد معذرت مرا بپذیر احترام فراوان به تمام شما

همبر08.07.2014 - 06:25

  کوه هرفدر بلند باشد راه دارد. خداوند انسان هارا اشرف المخلوقات آفریده است اگر ازخردواخلاق اسلامی استفاده شودخار ها گلزارمیشوددرغیرآن مسولیت بدوش انکسانیکه تشنه قدرت هستند میباشد

حمید سیفی زاده06.07.2014 - 21:26

 دانشمند خیلی برات متاسم زحمت کشید برو استراحت کن؟

محمد بشیر04.07.2014 - 17:26

 به نظر من واقعیت ها را باید گفت چنانچه نویسنده محترم آقای حینفی اشاره کردند.

مسعود03.07.2014 - 03:22

 برای نویسنده و مترجم این مقاله همه جانبه و مدلل از خداوند ج هدایت میخواهم! متاسفم!

مسعود فیضی19.06.2014 - 10:33

 برای نویسنده این صفحه متاسفم.... توهین هم تا حدی...

محمد25.05.2014 - 05:56

  دراین نوشته متاسفانه فقط برخورد منفی به شخص آقای اشرف غنی شده است، ما میگویم که اشرف غنی یگانه مرد است که میتواند کشور عزیز همه اقوام ما را از این بحران بیرون کند و همه اقوام پشتون و غیر پشتو باید با وی فخر کنند. تشکر

هوشمند كوهپايه24.05.2014 - 22:38

  سپاسگزارم اذ داكتر لعلزاد كه مارا از نا شنيده هاي در مورد اشرف غني(مجهول الهويت) آشنا ساختند كه اشرف غني از پدر و پدر كلان پيشگامان أشغال گران انگليس و أمريكا در اوغانستان است، لازم است كه مردم اوغانستان اين فتنه عصر را از سر زمين پر افتخار خود بيرون سأزند و حق فعاليت سياسي اش را در سرزمين مان، از او بگيرند.

bazo02.05.2014 - 01:35

  show that he has mental problem. Ashraf Ghani is an American Agent. That is all. His dress

محمد24.04.2014 - 19:50

  سلام. فرقی نمیکنه چه قومی هستیم مهم اینست که با هم برادریم من به عنوان یک هزاره همیشه ارزو دارم که صلح و ارامش نصیب کشورمان افغانستان شود فرقی نمیند چه هزاره چه ازبک چه پشتو و تاجیک ما همه وطنمان را دوست داریم

حامدحسین12.04.2014 - 14:00

  من فکرمیکنم اقای اشرف غنی با متفکرنشان دادن خودافکارواذهان مردم را اغفال مینماید جون فراست وتواناییش پایینترازوغده های پوجش است چون وی میخواهد تعصبش راازاین طریق پنهان نماید احمدزی به هیج عنوان شایسته ای رهبری درافغانستان نیست جرا که احمدزی شخص متعصب است

علی12.04.2014 - 09:52

  من سوای از هر برنامه تبلیغاتی و غیره نظر شخصی من این است که اشرف غنی یک آدم ثابت قدم معلوم نمی شود چرا که پیش از ظهر یک گپ می زند و بعد از ظهر او را باطل می کند. از این آدم من یک شخصیت خیلی ضعیف بدست اوردم که برای دل خوشی هرکس طبق سلیقه او سخن می گوید مثلا در قندهار برای دل خوشی پشتون ها گفت من بودم که زندانی های بگرام را آزاد کردم باز این کار را می کنم!!! در جای دیگر می گوید که چرا زندانی ها از یک قوم باشد!!! این گفته ها را که کنار هم بگذاریم به یک نتیجه می رسیم که این آدم لیاقت رئیس جمهوری افغانستان را ندارد مگر رای دیگر شود!

ثریا03.04.2014 - 17:32

  سلام ممنون از توضیحات شمادر مورد اقای اشرف غنی .درست است اقای داکتر صاحب تحصیل کرده هستن و فهمیده ولی به قیافه شان نمیخورد که متفکر باشن تمام این ریاست جمهوری ما و کابینه شان از وزرا گرفته تا وکلا و بقیه حتی صحبت کردن صحیح ندارن بجز اقای کرزی یک ریس جمهور باید یک پرستژ خاص داشته باشه ولی متاسفانه تمام کاندیدای ما واقعا صحبت کردنای بی مزه ای دارند

سعید پروانی30.03.2014 - 09:28

 تفکر و تدبر و تدبر داکتر صاحب حنفی، قابل ستایش است؛ به خاطر اینکه، اسیر تونل تنگ قومیت نیست و به گفته کانت از این "نابالغی" عبور کرده و انسان روشنفکر است. هم از آن جهت که داوری های محققانه دارد و به خاطر خشنودی این یا آن سخن نمی گوید و این نیز چیز جز داشتن یک شخصیت عالی و فکر ملی اوست. اشرف غنی شاید یکی از پرتناقض ترین آدم هایی است که تاکنون دیده ام! دیروز دوستم قاتل شناخته شده، امروز معاول اول اوست، دیروز، می گفت که او در پاکستان درس دینی خواند و تعلیمات دینی برایش ارزشمند بوده است، بعدا معلوم میشه که او یک مسیحی است و همیشه کلیسا می رفته و زن او مسیحی است و .... همین چند هفته پیش "تعادل قومیتی در زندان بگرام" را مطرح کرد و مدعی شد که این عدالت نیست اما امروز از تطبیق قانون برهمه سخن می گوید. اساساً آدم های منافق راز آمیزند و به دلیل داشتن ویژگی نفاق میان سخن و عمل و گفته های دیروز و امروزش نمی توان ارتباط برقرار کرد. این است که فهم فکر و رفتار و حال او دشوار است، و فهم آینده او محال است.

زلمی02.03.2014 - 06:04

  آیا او اهل افغانستان است یا نه چگونه آقای بکتش نویسنده این مقاله را دانشمند میخواند کسی که به صورت واضح به پارسی زبانان توهین میکند واقعا خجالت آور است ما همه اهل افغانستانیم تاجیک پارس ازبک هزاره نداریم

غزیز الله06.02.2014 - 10:21

  تمام دوستان اشرف غنی احمدزی را دومین متفکر جهان دانستند به نظر بنده نه متفکر است و نه دانشمند و نه فیلسوف فقد یک باسواد و یک شخصی عادی کشور ما است بخاطر تبلغات کاندید ریاست جمهوری و گرفتن قدرت دوستان شان از آن مرد قهرمان و افسانه یی ساختن وبابغه و متفکر جهان ساختن قبلآ این متفکر کجا بود این اگر متفکر میبود بخاطر به قدرت رسیدن با جنرال دوستم هم پیمان نمیشد امروز به خاطر قدرت پول و راهی گرفتن با دشمن خود هم پیمام میشند باز انسان خود را متفکر یا نابغه ها معرفی میکند خالی از قومگیرایی معرفی میکند اما اصل ریشه و اساس قومگیرایی در دست یک تعداد انسان های متفکر ما است

حمید بغلا05.02.2014 - 22:00

  جناب نویسنده : شاید شما برای کدام کاندید .یا کدام گروه .یا کدام .کشور خاص کار میکنید .که افتخارات بزرگ کشور به تمسخر میگیرید. .داکتر صاحب اشرف غنی یک متفکر واقعی جهان و با رای بشتر 130 کشور انتخاب شده.همچنین داکتر صاحب یک عالم بزرگ جهان اسلام میباشد تجربه کاری در بانک جهانی دارد استاد در دانشگاهای بزرک امریکا و لبنان ..از تفکر داکتر صاحب در بشتر از 100 استفاده میشود

بکتاش16.01.2014 - 15:44

 آقای حمید بغلانی، من کاری به علاقۀ شما به آقای اشرف غنی ندارم، ولی این را میخواهم بگویم که نویسندۀ این مقاله آقای داکتر حنیفی خود از دانشمندان پشتون تبار غلزایی کشور ما استند، و معلوم میشود که مانند اشرف غنی آدم قومگرا نیستند ورنه هرگز این مقاله را نمی نوشتند. پس این که میگویید «برادران دری زبان» با اشرف غنی تعصب دارند حد اقل در این مورد صدق نمیکند.

حمید بغلانی16.01.2014 - 00:47

 اشرف غنی دوم متفکر جهان شناخته شد .او یک دانش مند و عالم بزرگ جهان است و این افتخار بزرگ برای افغانستان میباشد .من نمیدانم برادران دری زبان چرا اینقدر با داکتر صاحب تعصب داره .اما به یاد داشته باشد که افغانستان به همچون دانشمند ضرورت داره و تنها کسی است که میتواند کشور را ازین وضیعت نجاد دهد

علی احمد عبدالرحیمزی10.12.2013 - 06:20

  به نظرمن این کدورت شخصی است وبس وبه یک دکتر این گونه نوشته جای تاسف است .

Ahmed Danish 26.10.2013 - 10:02

  نویسنده این متن آشکارا است که انسان متعصب و قضاوت یکطرفه نموده است .انسان با سواد و با دانش و آن هم کسی که دکتورا دارد اینطور به شخصیت و فامیل کسی دیکری تجاوز نمیکند.شما چند جایی ذکر از قوایی اشغالکر امریکا و انکلیس نمودید ولی اینرا نمدانید اکر این قوایی اشغالکر از افغانستان خارج شوند این کشور باز به خون و خرابه تبطیل میکردد. اشخاصی با علم و فرهنک هیچ وقتی اینطور کورکورانه قضاوت نمیکند

M. Jamil Hanifi07.10.2013 - 23:12

 Part 2 - Shah Pesand as the “rais-e naqliyat” of Afghanistan is a myth. Someone should access the original official record of Ashraf Ghani’s tazkera issued in Kabul by the ministry of interior during 1949/1950. On some other points raised by the distinguished readers of this article, I suggest a close to text reading of the English version the link for which is provided on this blog. Transferring cultural constructs from one linguistic medium to another invariably produces gaps of various degrees of significance.

M. Jamil Hanifi07.10.2013 - 23:11

 Part 1 - I have absolutely no interest in who is or will become the “president” of Afghanistan. Given the depth and scope of the destructive fragmentation that has been violently imposed on our poor and helpless pre-industrial country by outsiders—especially the United States—it is politically futile to speculate about who the next CEO of Afghanistan will be. Whoever succeeds Hamid Karzai, he or she will be chosen by the American imperial machinery. My essay is not about Ashraf Ghani/Ahmadzai as a private individual. If it rings ad hominem it is because the bearer of these proper names is the local political and ideological anchor for the atrocious imperial presence in Afghanistan. The article is about the public and political life of a collaborator who has been vending himself in the garb of a fabricated cultural, ethnic, and academic identity as an “expert” scout for the fascist zionized American imperial venture into Afghanistan. Every minute of the defiling American imperial presence in Afghanistan is soaked in the blood of crimes against humanity. Ashraf Ghani and his ilk (e. g. Hamid Karzai, Hedayatullah Aminarsala, Anwar Ahadi, Zal Khalilzad, Rashid Dostum, and thousands of others—of all ethnic, sectarian, and regional groups) who have served as guides, scouts and hosts for this criminal killing machine are just as guilty (as their imperial master) of crimes against humanity—crimes against the people of Afghanistan. Sooner than later these criminals will be dragged to a court of justice—hopefully organized and operated by the people of Afghanistan. Steps toward the establishment of such an apparatus are already underway. However, and no matter what happens to Afghanistan as a political and territorial entity, history will smear the face of the fascist American empire and its local Afghan scouts with dishonor and shame.

رشیدالدین پروانه - کابل 07.10.2013 - 13:55

  با کاندید شدن اقای غنی حالا معلوم شد که نبشتۀ بالا ناشی از رقابت های انتخاباتی در سیاست است و این طرزیک رقابت یا چلنج مناسب هم نیست . به نظر من در جملۀ تمام کاندیدشدگان آقای اشرف غنی گزینه بهتر برای ریاست جمهوری است.اگر بعد از کسب ریاست تغییر منفی کنــد موضوع غیب است. ولی اوصاف که فعلآ در او جمع است اطمنان میدهد که چنان نه شود. اگر آقای دوستم را معاون معرفی کرده یک ضرورت عینی به خاطر کسب آرای قوم ازبک است و این نامشروع نیست .امید است جنرال صاحب دوستم هـــم آن انسان قبلی نه بوده در سایۀ رهنمود ها مصدر اجراآت نیکو گردد. بسیارنگران مـــم نه باید بود. تغییر از مؤلفه های تکوین و تکامل است و مهمتر ازان تحت رهبری رئیس جمهور واقع است. خدا کــند اکثریت آرا را در پرتو سیستم صحیح و شفاف انتخاباتی نصیب شوند.

نادر نورزائی07.10.2013 - 14:26

  دراین نوشته متاسفانه فقط برخورد شخصی به آقای اشرف غنی شده است.تاکید به این که پدرش چه کسی بوده وچکار می کرده چه ارتباطی به خود آقای اشرف غنی دارد؟ مگر اگر اطفال زمانی نمی توانستند از پدران بالاتر بروند جهان امروزی ممکن می شد؟ مهمتر اینکه این نوع "استدلال"یا بهتر بگویم مغلطه درمنطق مدرن اسمی دارد که به نام لاتینی Argumentum ad Hominem معروف است. این مغلطه زمانی صورت می گیرد که ما به استدلال کسی ویادانش کسی تکیه نکینم وارتباطات شخصی وفامیلی وقومی اش را مبنای تاویل خود قرار دهیم. مثلا بگویم حرف فلان کس درست نیست به خاطر اینکه رفیق اش دزد است. من آقای اشرف غنی را نه دیده ام ونه می شناسم ولی از حرف هایش معلوم می شود که آدم باسوادی است وزحمت کشیده است. امرور اگر درکشور دوستم و سیاف به خود اجازه می دهند به مقام ریاست ومعاونیت دست یابند، من فکر می کنم که اشرف غنی یقینن از آنها کم نیست.

م . ش . فـــرروغ06.10.2013 - 12:27

  ازهدف اصلی نوشتارپرزحمت آقای نویسنده ندانستم که اینقدر(برسوره یوسف چرا پیچیده است؟ ) من بااقای اشرف غنی هیچ شناسائی ندارم که گمان شود از کدام لحاظ خاص علاقه گرفته ام. او اگر از لوگر است یا کابل یک پشتون است یا تاجک از افغانستان است.افرین به او که خود رابه درجات از تحصیل و کار آیی اجتماعی رسانده.اینکه او را متفکربزرگ نوشته اند نظر نویسنده است ولی اصطلاح متفکربزرگ به مفهوم فیلسوف بزرگ است که این را قطعآ اغراق و مبالغه میدانــیم .اگر به ریاست جمهوری کاندید کرده حق شهروندی اوست سالهای که او به خارج رفته سالهای بسیار دشوار بودباز هـــم تحسین بر او که به کسب درجات علمی پرداخته. یادم آمد که در دهۀ سی وچهل خورشیدی به نام شاه جان و گاه شاه جان احمــدزی رءیس ترانسپورت و خوش نام و نشان بود و رفقایش که اشخاص مشهور و از نخبه گان بودند می گفتند از لوگر است. که این گفتار آقای غنی را در مورد بیوگرافی اش تایید می کــند.باز هــم تآکید می کــنم که هرکه از هر آدرس افغانستان قد می افــرازد یک افغانستانی است. شرف انسان به دانش و جود است و کرامت به سجود محمد شریف فــروغ بدخشان افغانستان

قربان حقپال06.10.2013 - 19:31

  درین نبشته غیر از انگیزۀشخصی و کدورت برخواسته ازان چیز دیگر بیافتــــم .
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر جمیل حنیفی