بزرگداشت از دوازدهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود و هفته‌ی شهدا در لندن

١١ سنبله (شهریور) ١٣٩٢

مسعود و تفکرملی

ستادبرگزاری سالروز شهادت احمدشاه مسعود در لندن در‌همکاری با نهاد‌ها و شخصیت‌های مقیم بریتانیا روزیکشنبه 8 سپتامبر 2013 با تدویر مجلس‌شکوهمندی تحت عنوان "مسعود و تفکرملی" در شهر لندن از دوازدهمین سالروز شهادت اسطوره‌ی جهاد و مقاومت، قهرمان‌ملی‌کشور شهید احمد شاه مسعود، و هفته‌ی‌ شهداء تجلیل به‌عمل می‌آورد.

از هموطنان محترم مقیم بریتانیا دعوت می‌کنیم با حضورگرم و صمیمی خویش به شکوهمندی مجلس افزوده وروح شهدای راه آزادی و عدالت را شاد نمایند.

زمان:

یکشنبه 08 سپتامبر 2013
از ساعت 1400 بعد از ظهر الی 2200 شب

محل:

 

Ealing Town Hall

New Broadway

Ealing London UK W5 2BY

 

شماره های تماس:

07838819144/07904501765

ستادبزرگداشت از دوازدهمین‌سالگرد شهادت احمدشاه مسعود- لندنبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

کیوان از اصفهان08.09.2013 - 07:05

  خدا رحمت کند شیر دره ی پنج شیر را
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مجیب الرحمن رحیمی