فراخوان - از هفت سال گفتگوي آرمان شهر تا صد هزار جلد کتاب

٩ سرطان (تیر) ١٣٩٢

فراخوان - از هفت سال گفتگوي آرمان شهر تا صد هزار جلد کتاب

صد و هجده جلسه گفتگو و بيش از صد هزار جلد کتاب حاصل استمرار يک ابتکار فرهنگي است و اين اقدام در سرزميني آکنده از تاريکي به جنگ سياهي رفتن است.

چراغي به دستم، چراغي در برابرم من به جنگ سياهي مي روم

صد و هژدهمين گفتگوي آرمان شهر با همراهي انستيتوت فرهنگي فرانسه در افغانستان به مناسبت جشن هفت سال پافشاري و استمرار براي نهادينه کردن فرهنگ گفتگو و کتاب خواني ميزبان شماست.

همراه با کنسرت ويژه آقاي فريد رستگار و آقاي رفيع بهروزيان

بررسي يک سياست فرهنگي

از هفت سال گفتگوي آرمان شهر تا صد هزار جلد کتاب

سخنران ها: خانم گيلدا شهروردي (رييس انستيتيوت فرهنگي فرانسه در افغانستان)، آقاي ضيا مبلغ (فعال مدني)، خانم حميرا قادري (نويسنده و فعال زنان)، آقاي سيد عبدالله احمدي (فعال مدني و مسوول مرکز تعاون افغانستان)

گفتگو گردان: روح الامين اميني

زمان: روز چهارشنبه 12 سرطان 1382 برابر با 3 جولاي 2013 ساعت 2 بعد از چاشت

نشاني: روبروي شهرداري کابل، ليسه استقلال، انستيتيوت فرانسه در افغانستان

شماره تماس: 0787195212

آدرس الکترونيک:armanshahrfoundation.openasia@gmail.com

تارنما: http://openasia.org

توجه، توجه! لطفا از شرکت در اين برنامه اطمينان دهيد. انستيتيوت فرانسه از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسايط به داخل محوطه معذور است.

لطفاً هنگام ورود کارت و يا کاپي آن را با خود داشته باشيد.

اين برنامه با حمايت مالي اتحاديه اروپا و بنياد هاينريش بل برگزار مي شود اما به هيچ وجه بازتاب مواضع اين نهادها به شمار نمي‏رود.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بنیاد آرمان شهر