حزب دموکراتیک خلق افغانستان؛ کودتا، حاکمیت و فروپاشی – متن کامل کتاب

١٠ ثور (اردیبهشت) ١٣٩٢

برای خوانش این کتاب به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

بلال خداداد11.01.2022 - 13:02

 قبل این‌که این اثر را مطالعه نمایم؛ ممکن نیست ابرازِ نظر کنم.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند