پیام تسلیت به مناسبت درگذشت شخصیت نستوه و مبارز آشنا ظاهر حاتم

٦ حوت (اسفند) ١٣٩١

با هزار درد واندوه لحظه ای پیش از تراژیدی جبران ناپذیر، تراژیدی که میدان مبارزه و پیکار در راه عدالت و آزادزیستن را مهار نموده است، شنیدم. تنم به لرزه آمد و اشک به چشمانم جوشید و یک بار دیگر من را به گریه واداشت و این درد و تراژیدی همانا در گذشت حاتم بزرگ است.

ظاهر "حاتم" فرزند پاک بدخشان، عیار غرورمند میهن، سرباز راه آزادی، چریک انقلابی و انسان پاک وبی آلایش بود واین خصوصیات وبرتری را نمیتوان در وجود هر انسان سراغ کرد و جز در وجود فزیکی، اندیشه انقلابی، کارنامه های ماندگار ظاهر "حاتم".

ظاهر "حاتم" قهرمان "اسطوره" امروز نیست بلکه، قهرمان زمان است و فردا به یک اسطوره همیشگی تبدیل خواهد شد.

ظاهر "حاتم" این فرزند برومند و مرد آگاه و عیار الگویی بود در راه مبارزه و مقاومت و در جهت نابودی ستم "ملی و طبقاتی".

من، این چهرۀ تابناک ومبارز بی ترس را از نزدیک میشناختم واز گفتگو وبحث پیرامون پاره مسایل حاد در کشور بهره ها جسته و خاطر وخیالم در روند مبارزه وتلاش در جهت نابودی مناسبت منحط ملی وطبقاتی چونان دریای خروشندۀ کوکچه به غریو همدم بود ومیفهمیدم که، ظاهر"حاتم" زنده و در خط سرخ پیکار به قامت کوه پامیر ایستاده و هدایت و همکاری عالمانه و عاقلانه و انقلابی داده و ما را، بسوی پیروزی رهگشایی میکند و هزار دریغ وافسوس که مرگ این پدیدۀ بدون مرز و زمان، استاد بزرگ مقاومت و مردانگی را از ما ربود و همیشه باخود برد.

روح اش شاد ویاد اش جاودان باشد.

بدین وسیله به بازماندگان این چهرۀ تابناک خورشید زمین صبر و حوصله خواسته و به مرحومی بهشت برین آرزو میکنم.

 

حبیب قویاش تالقانی از صوفیه - بلغاریابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   حبیب قویاش