پنجصد تن از محصلین پولیس بعنوان معاون کمیسر فارغ التحصیل گردیدند

٢٩ دلو (بهمن) ١٣٩١

درچارچوب یادداشت تفاهم نامه بین افغانستان و ترکیه در تاریخ 5 مارچ 2011  دومین دوره برنامه آموزشی نامزدان پولیس ملی افغانستان در اکادمی پولیس شهر سیواس تکمیل گردیده و  فراغت حدود پنحصد تن  از فارالتحصیلان طی محفل باشکوه برگزارگردید.

در محفل فراغت پنجصد تن از محصلین پولیس افغان که از مدت شش ماه بدینسو مصروف کسب تعلیمات مسلکی و حرفه ی پولیسی در آکادمی افسری شهر سیواس ترکیه بودند ، میرزا محمد یارمند معین وزیر امور داخله افغانستان، مصطفی بحرالدین دیمیرر معین وزارت امور داخله ترکیه ، امان الله جیحون سفیر کبیر افغانستان در انقره ،زبیر کیملک والی سیواس آکیو ساتیو نماینده آژانس همکاری جاپان ، دگروال ژی ستاندرین  نماینده ان تی ام آ  بخش ترکی و نماینده گان و مسوولین کمک کننده  اشتراک نمودند.

جلال بودور مدیر اکادمی پولیس سیواس در سخنان افتتاحیه خود اطلاعاتی در مورد آموزش پولیس ملی افغان ارایه نموده گفت ، از مجموع 24 هفته  برنامه آموزشی  15 هفته اول را به تربیه و تعلیم ابتداییه و اساسی پرداختیم و در ظرف 9 هفته اخیر آموزش تدارکات را به ایشان آموزش داده ایم، تمام برنامه آموزشهای مسلکی این اکادمی توسط کارشناسان و آموزگاران با تجربه  و طی برنامه خاص  وسازمان یافته از سوی ریاست آموزش داخل خدمت وزارت امور داخله تنظیم گردیده است  و همچنان همه مواد درسی که شامل موضوعات مختلف در باره افغانستان است ازسوی تشکیلات امنیت ما به طبع رسیده و به خدمت محصلین پولیس ملی افغان توزیع گردیده است.

مصطفی بحرالدین دیمیرر معین وزارت امور داخله ترکیه خطاب به پولیس های فارغ التحصیل شده ایشان را برادر  و دوست توصیف نموده قابل افتخار دانست که به پولیس ملی افغان میپوندند. وی از شرکت در این محفل اظهار خوشحالی نموده و گفت ، من هم چنان مانند شما خیلی هیجانی و خوشحال هستم و حفاظت از امنیت اجتماعی کشور تان وظیفه اساسی تک تک شما جوانان پولیس هست.

میرزا محمد یارمند معین وزیر امور داخله افغانستان نیز طی سخنانی یکی از اولویت های کاری و اساسی وزارت خانه را تعلیم و تربیه نیروی پولیس عنوان کرد و خاطر نشان ساخت  بنا بر همین اصل، ما به کمک جامعه جهانی و کشور دوست و تاریخی ترکیه ، 500 تن دیگر را از نخبه ترین جوانان  افغانستان را به مدت شش ماه  در دوره دوم تحت آموزش قرار دهیم. معین  وزیر داخله خطاب به پولیس های فارغ التحصیل شده از آنها به عنوان افتخار وطن یاد کرد و تصریح کرد: شما با استفاده از تجربیات و آموزه های علمی خویش میتوانید در تامین امنیت و ارتقای پولیس ملی نقش اساسی وکلیدی داشته باشید.

سخنران دیگر امان الله جیحون سفیرکبیر افغانستان در انقره از اشتراک به صفت سفیر افغانستان  در محفل باشکوه اظهار خوشحالی کرده  خطاب به فارغ التحصیلان گفت : "در این شکی نیست که ثبات سیاسی ، امنیت و صلح  پیش زمینه پیشرفت اقتصادی است ، اکنون تامین امنیت بدوش شما و همسنگران شما است. دو وظیفه مهم در امسال و سال آینده بدوش شما خواهد بود ، قرار است در اخیر بهار امسال مسوولیت های امنیتی بطور کامل بدوش نیروهای امنیتی کشور گذاشته میشود  فلهذا مردم امید شان را به شما دوخته اند و وظیفه دوم در سال آینده مساله تامین امنیت برگزاری انتخابات سالم است که دیموکراسی جوان در کشور نهادینه میشود" . 

محفل با توزیع دپلوم ها و جوایز  به ده تن از محصلان که به اساس درجه موفقیت رتبه بندی گردیده بودند و هم چنان با ادای سوگند خاتمه یافت.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

لمری حارن محمد سلیمان 14.04.2021 - 15:42

 عرض سلام و احترامات فائقه: افتخار این را دارم که از کشور دوست ترکیه فارغ گردیده ام. در دوره دوم بورس پولیس افغان در ترکیه محصل بوده و به درجه اعلی فارغ گردیده ام. قابل افتخار است که کشور دوست ترکیه همیشه لطف اموزش مسلکی را در حرصه پولیس که زمینه پیشرفت مسلکی را فراهم نموده که مایان به تعداد 500 تن فعلا در خدمت کشور و مردم عزیزمان قرار داریم و این را از خدمات کشور برادر جمهوری ترکیه میدانیم "یاشاسین ترکیه یاشین افغانستان"

ضیا03.01.2016 - 17:17

  دوران اکادمی ام را درشهر سیواس در دوره چهارم آن سپری نمودم وبعد دوباره به وطنم بازگشت نمودم ومصدر خدمت به مردم افغانستان شدم ومنحیث یک منسوب قوای پولیس به یونیفورم مقدس پولیس افتخار میکنم بااحترام ضیا"متین"
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   خلیل الرحمن سلحشور