نجفی: "کرزی را من رییس جمهور ساختم ورنه داکتر عبداله رییس جمهور می شد!"

٢٥ دلو (بهمن) ١٣٩١

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   روزنامۀ ماندگار