برای نجات مردم در داخل، حمایت موثر روشنفکران در خارج لازم است

٩ جدی (دی) ١٣٩١

هممیهنان گرامی،

آرزومندم سال 2013 را با شعار: "برای نجات مردم در داخل ، حمایت موثر روشنفکران در خارج لازم است" آغاز نماییم. اجازه دهید پیش از اینکه پیشنهاداتی خود را خدمت شما ارایه نمایم مروری فشرده ی به واقعیات تلخ چند سال اخیر نمایم:

با وجودی حضور فعال جامعه جهانی و تخصیص ملیارد ها دالر عنوانی مردم ازجانب ناتو متاسفانه  وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشور نه تنها بهبود نیافته است بلکه کشور را به بحران بسیار جدی روبرو ساخته است که احتمال فاجعه بیشتری انسانی را در قبال خواهد داشت.

در 12 سال دیده شد که ملیون ها کودک در کشوراز نعمت سواد قصدآ محروم نگهداشته داشته شده اند، هزار ها دختران دانش آموز در مدارس مسموم گردیدند، منابع سرشار زیرزمینی در کشوردارد چور و چپاول میشود ، غریب غریبتر شده میرود و دزدان ثروتمند تر، از اهمیت خاص موقعیت جغرافیوی ما پاکستان ، هند ، ترکیه و کشور های پرقدرت بیشترین سود را میبرند، بیکاری و بیماری دامنگیر ملیون ها انسان شده است، طالب های تروریست توسط دولت کرزی مورد عفو قرار میگیرد، طالب های تروریست باعث نا امنی های بیشتر در کشور شده است، زنان و دختران توسط طالبان تیرباران میشوند، انتخابات غیر دموکراتیک جامعه را به یک کشور فاسد تبدیل کرده است، فرهنگ ستیزی به یک معضله جدی مبدل شده است، افراطیزم به اوج رسیده است، خدمات اجتماعی وجود ندارد، ملیون ها انسان به مواد مخدر محتاط شده اند، و ملیون ها دالر به برنامه های بیش از 55 شبکه های تلویزیونی به مصرف میرسد، مریض ها برای تداوی هنوز هم به پشاور میروند، جای شایسته سالاری را زور سالاری گرفته است ، مسله حذف هویت مردم در کارت هویت جدید بحران دیگری است که هر لحظه میشود به یک فاجعه تبدیل شود. انحصار قدرت و فساد  اداری کشور را فلج ساخته است، قوه قضائیه وجود ندارد، قوه مقننیه وجود ندارد، قوه اجرائیه وجود ندارد، تنها کسی که تمام  قدرت را انحصار کرده است یک فرد است آنهم ریس جمهور تحمیلی.

 

هموطنان ارجمند!

 

مصیبت ها در کشور به اندازه زیاد است که با اشاره به بعضی از آنها اکتفا میورزم و قابل یادآوری میدانم که سرزمین خورشید سرزمینی نیست که سزاور این همه مصیبت ها باشد. این سرزمین در گذشته های نه چندان دور برای جامعه بشری علوم گوناگون را هدیه داده است.

 

بنآ لازم میدانم پیشنهادات خود را برای سال 2013 در این جا یادآور شوم:

 

- عملکرد های فردی یا انفرادی باید به حرکت های فدراسیونی یا شورا ها و یا اتحادیه ها تبدیل شود.

- مسولیت پذیری ، صداقت و پیگیری باید به عادت تبدیل شود.

- برای رسیدن به تفاهم باید نشست های کاری هفته وار آغاز گردد.

- از نزاکت های سلیقوی بین روشنفکران که بدون شک قربانی این نزاکت ها بازهم مردم میگردد جلوگیری شود .

- از پرهیز در مجالس جدآ جلوگیری گردد. این به نفع ما نیست.

- باید مرکز نظارت در خارج بر برنامه های بازسازی در داخل ایجاد گردد تا از فعالیت های پی آر تی ها در داخل نظارت بعمل آید. بطور مثال مسئول پی آر تی پروان کوریای جنوبی است این در حالیست که در پروان نشانه از بازسازی را نمی  یابید.

- مناسبات کاری با سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی در کشور های خارج باید تامین گردد.

- کمیسیون های امداد رسانی برای کمک به آسیب دیده گان ایجاد گردد و از سازمان های مردم نهاد در کشور های خارج دعوت گردد تا عضو این کمیسیون ها شوند.

- فعالیت های نخبگان سیاسی در خارج طوری شکل بگیرد که در تصمیم گیری های دولت در داخل تاثیرگذار باشد.

- مقامات کشور های میزبان باید از ظلم ها و بی عدالتی ها در داخل آگاه شوند.

- باید مرکز ارزیابی و تحقیقاتی را در خارج ایجاد کرد تا بر دروغ گویی ها و عوامفریبی های حکومت پایان داده شود.  

- تماس های تحریری از طریق سازمان های رسمی با ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی باید آغاز گردد.

 

دوستان فرهیخته !

من خیلی متاثرم و حالت جاری در وطن را فاجعه بار میخوانم. حاضرم با شما دوستان تا اندازه که امکان دارد همکارباشم.

من همچنان متاثرم اگر این حالت ادامه یابد قاطعیت ، پیگیری و توجه جدی به این همه نگرانی ها صورت نگیرد مقصر، ما روشنفکران خواهیم بود چون در افغانستان کشوریست که نه حکومت دارد و نه قانون.

 

1.You +1'd this publicly. Undo

 فرا رسیدن سال نو را صمیمانه تبریک عرض نموده و سالی نیک، همراه با سلامتی و موفقیت برای شما و خانواده محترم از درگاه ایزد متعال میخواهم.

 

Tel: 02072776242, 02073580222.

Mob: 07414993450

info@afghanistan-asian.org.uk,

www.afghanistan-central-asian.org.uk,به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر نورالحق نسیمی