ترجمۀ نامۀ رسمی دانا روراباکر به وزرای خارجه و دفاع امریکا دربارۀ اوضاع افغانستان

١٤ میزان (مهر) ١٣٩١

تاریخ نشر اصل نامه: ١٤ جون ٢٠١٢ برابر ٢٤ جوزا ١٣٩١

برگردان: خراسان زمین – این نامه چند ماه پیش ترجمه شده بود و لی به نسبت هک شدن تارنمای خراسان زمین از نشر باز ماند؛ اکنون خدمت خواننده گان گرامی پیشکش میشود.

اصل نامه: http://www.khorasanzameen.net/php/en/pdf/rohrabacher01.pdf

 

 

وزرای گرامی کلینتن و پانیتا،

در دسامبر ٢٠١١ بنگاه پترولیم ملی چین یا CNPC که یک شرکت دولتی میباشد، توسط دولت ملی افغانستان انتخاب شد تا سه منطقۀ نفت خیز را در ولایات سرپل و فاریاب انکشاف دهد که تخمینا دارای ٨٧ میلیون بشکه نفت میباشند. این انتخاب در نتیجۀ کوشش مشترک CNPC و شرکت بزرگ "وطن گروپ" صورت گرفت، و به شکل گسترده چنین ابلاغ شد که گویا یک قرارداد ٢٥ سالۀ غیر انتفاعی است. شرکت بزرگ "وطن گروپ" متعلق به برادران پوپل است که از جملۀ عموزاده گان رییس جمهور حامد کرزی میباشند. چنین گزارش شده است که قیوم کرزی، برادر رییس جمهور کرزی، بزرگترین سهمدار شرکت "وطن گروپ" است. شرکت "وطن گروپ" پیش از این هیچگاه در کار انکشاف و واکاوی معادن نفت درگیر نبوده است. افزون برآن چینی ها و شرکت خانوادۀ کرزی در این مزایده بر یک شرکت نفت خصوصی امریکایی برنده شدند.

 

نظر به گزارش یک نشست شورای امنیت ملی افغانستان، طرفداران جنرال عبدالرشید دوستم که ازبکان باشنده در ولایات یادشده در بالا میباشند، متهم به مداخله در کار مهندسان چینی شده اند. چنانیکه شما میدانید جنرال دوستم یکی از مهمترین اعضای جبهۀ متحد است که مهمترین گروه اپوزیسیون در کشور میباشد. دوستم مانند خیلی افغان های دیگر نگرانی خود را در این مورد اظهار داشته است که مفاد اینگونه انکشافات انرژی باید به مردم افغانستان برسد؛ نه به یک رهبر فاسد افغان که دولت افغاستان را تجارت خانوادگی خود میپندارد. اینکه دولت کابل هشدار احتمال دستگیری دوستم و طرفداران او را داده است، یک حرکت واضح بر ضد ازبکان ولایات یادشده میباشد که فساد اداری و شرکت چینی را که از این فساد پشتیبانی میکند به چالش کشیده اند. همچنان این عمل نمایانگر موضعگیری دیگری از جانب رییس جمهور کرزی، که تفرقه اندازی میان اقوام را شیوه ی حکومتداری خود ساخته است، در مقابل مردمان غیر پشتون میباشد. با درنظرداشت حمله ی ناکام به جان حاجی محمد محقق عضو دیگر جبهه متحد در هفته ی گذشته که محقق حکومت را متهم به این کار نمود، احتمال قوی وجود دارد که کرزی در پی جزا دادن دوستم نیز باشد.

 

این وضعیت سه سوال آزار دهنده را به وجود میآورد؛ چرا ایالات متحده به پشتیبانی خود از کرزی و رژیم آشکارا فاسد او ادامه میدهد؟ چرا به شرکت های دولتی چینی، و نه به شرکت های امریکایی، اجازه ی انکشاف منابع در افغانستان داده میشود؟ اما مهمتر از این ها، چرا دولت ما جنبش روز افزون مردم افغانستان را در مقابل کرزی و شیوه های فاسد او نادیده میگیرد؟

 

"وطن گروپ" یکی از جمله وسایلی است که خانواده ی کرزی برای ثروت اندوزی خود با استفاده از جنگ، از آن کار میگیرند. "وطن گروپ" در سال ٢٠١٢ شامل گزارش "شرکت های جنگسالار" یا "Warlord Inc." شده بود و افشا شده بود که این شرکت به طالبان رشوت داده است در حالیکه برای انتقال تجهیزات امریکایی در افغانستان قرارداد امضا کرده بود. تحمل ما در مقابل فساد سطح بالای خانواده ی کرزی از اعتبار ما میکاهد و به گونه ی بنیادی موقعیت ما را در منطقه ضعیف میسازد. همچنان CNPC نخستین شرکت دولتی چینی نیست که در افغانستان فعالیت میکند. شرکت فلزشناسی چین یا "Metallurgical Corporation of China" در مقابل یک شرکت امریکایی با شرایط غیر انتفاعی، برنده ی قرارداد استخراج کان بزرگ مس عینک شد.

 

چرا امریکایی ها میمیرند، و چرا کشور ما برای تامین منابع حزب کمونیست چین بیشتر زیر بار قرضه میرود؟

 

جنرال دوستم یکی از آن جمله رهبران قومی است که اتحاد شمال را تشکیل دادند و در اصل آنها طالبان را در سال ٢٠٠١ شکست دادند. او یقینا با به چالش کشیدن دولت فاسد کرزی و شرکت های که از این فساد پشتیبانی میکنند، کار درستی انجام میدهد. این یک تراژیدی است که ایالات متحده در این مدت دراز از دولت فاسد و نامؤثر کرزی پشتیبانی کرده است. اکنون کرزی چینی های کمونیست و بنیادگرایان ایرانی و پاکستانی را در آغوش میگیرد تا قدرت خودش را حفظ نماید.

ستراتیژی کنونی ما باید تغییر یابد تا بقای حضور نیرو های ما را در افغانستان بتواند توجیه کند. برای نجات از این حالت ایالات متحده باید دوباره اتحادی را با ازبکان، تاجیکان، هزاره ها، ترکمن ها، بلوچ ها، و همچنان با پشتون های غیر طالبان، تشکیل دهد و از فراخوان همیشگی آنها برای تشکیل یک دولت نامتمرکز و فدرال پشتیبانی نماید.

 

با احترام،

دانا روراباکر

عضو کانگرسبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دانا روراباکر