فرخنده باد نودوسومین سالروز استرداد استقلال افغانستان

٣٠ اسد (مرداد) ١٣٩١

جاودان باد نام شاه امان الله غازی و سایر وطنپرستان و آ زادی خواهان


جنرال مبارکشاه نورستانی، قوماندان توپچی در جنگ استقلال کشور در 1919 درمحاذ پکتیا، به نقل قول از افغانستان در مسیر تاریخ  نوشتۀ مرحوم غبار  یگانه جبهۀ بود که بدون توقف و با سرعت مناطق تل ؛ وانه را تصرف کردند و در حالت پیشروی بودند  که فرمان شاه امان الله از پیشرفت شان مانع شد . بعد از ختم پیروزمندانۀ جنگ استقلال در حالیکه شاه امان الله مبارک شاه  را به کابل خواست تا از نزدیک ملاقات کند واز وقایع جنگ دقیقتر آگاه شوند و سپس اورا به قندهار ؛ عوض جنرال صالح محمد که از انگلیسها کوزۀ طلا گرفته و شکست خورده بود  ؛ مقررنماید ؛ بدستور جنرال نادر در مهمانی که به افتخار ختم پیروز مندانۀ جنگ در پکتیا ؛  ترتیب شده بود ؛ وی را مسموم ساخته و به شهادت رساندند. روحش شاد و یادش گرامی باد؛ از این راد مرد آزادی یک پسر به نام استاد حفیظ الله وفا نورستانی که مدت چهل سال در لیسه های استقلال و اما نی استاد نقا شی بودند که تا چند سال قبل به تعداد سه صد تابلوی نقاشی کرده بودند  و حدود بیشتر از بیست هزار بیت شعر دارد و دو کتاب داستانی آمادۀ چاپ دارد ؛ با تأسف حدود چهار سال قبل از جهان چشم پوشیدند  و سه نوا سه ها به نام های عزیزالله وفا نورستانی ؛ عنایت الله وفا نورستانی و عبدالله وفا نورستانی از ایشان  باقی است.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عبدالله وفا