شناسنامه الکترونیکی و اوغان سازی ملت

١٣ حمل (فروردین) ١٣٩١

در تلویزیون ملی دیروز چند معامله گر در پارلمان به ظاهر به خاطر دلسوزی با ملت از آوردن نام اقوام در شناسنامه به بهانه پراکندگی و چند پارچه شدن ملت ابراز تشویش کردند. در عقب این غمخواریها روشن است که نیات قبیله پرستان نهفته است. در حقیقت میخواهند در شناسنامه جدید همه در دیگ قبیله افگنده شده از آن سوی همه افغان یا اوغان بیرون آیند. کی میتواند ازین نیرنگ قبیله آگاهی نداشته باشد . سالهاست که بر اوغان سازی  ملت  میکوشند  و از حق نام و نشان دیگر باشندگان کشور چشم می پوشند. در مکاتب این سرنا را پف میکنند و در اخبار و جراید نیز به شدت پیگیری میشود . میبینیم دموکراسی از کوچه قبیله نگذشته و نمی گذرد . در کشوری که همه اوغان یا افغان (پشتون) نیستند و بخش بزرگ این ملت  غیر پشتون است چه اجبار وجود دارد که همه را به این نام مسمی کنند  . وحق دیگر شهروندان را پامال امیال برتری جویی خویش سازند.

کسی نیست که بگوید اگر آمدن  نامهای ملتها و افوام درست نیست بیایید برای احترام به سایر ملتهای کشور  همه را به نام خراسانی  بنویسند یا هم تنها واژه افغانستان را . یعنی نام کشور آورده شود .خراسانی بودن بر همه افتخار است .بر ازبک وهزاره و پشتون و تاجک همه . وحتا هویت حقیقی ملی  زنده میگردد  و از سرقت این نام توسط ایرانیها هم به گونۀ  جلوگیری میشود . اگر کابینه قبیله پرست .این را نمیتواند پیشنهاد نماید . تنها نام فعلی کشور یعنی افغانستان بیاید و بس . در همه شناسنامه های بین المللی هم که دیده میشود . تنها نام  همان کشور برده میشود و نه چیز دیگر مثلا .جمهوری ایتالیا یا پادشاهی دنمارک وغیره و در پایین  نام و مشخصات گیرنده  ، سال تولد  ، تاریخ اعتبار و غیره در ج میگردد . آوردن کلمه افغان یا اوغان برای ملت حساسیت بر انگیز  است و پا ماندن بر حقوق ملی دیگر ملتها و اقوام غیر پشتون  باشندۀ کشور .

دموکراسی تبعیض قومی را نمی پذیرد . باید کاری کرد که به مصلحت همه تمام گردد .

نویسنده محترمی چندی پیش نوشته بود: 

«بی دلیل نیست که ایشان همه چیز را می خواهند "افغانی" کنند. مانند افغانی سازی کمیسیون انتخابات، افغانی سازی کمیسیون حقوق بشر، افغانی سازی امنیت و همه سرانجام افغانی سازی معارف. آیا فاجعه یی بد ترازین؟

مشکل ما در دست حکامی که افغانیت را سرزوری و قلدری و غصب و تاراج و استبداد معنی کرده اند همین است. اینها به جای تمدن، قانونیت، عدالت، انسانیت، ادب، عرفان و شریعت، می خواهند معراج انسان این وطن "افغانیت" باشد و تعریف عملی یی که از افغانیت بدست می دهند، همان است که رییس جمهور وزرای، کابینه و سایر "د افغان بچیان"  انجام می دهند. رییس جمهورش شورای ملی را انتصابی می سازد، وزیر مالیه اش در بودجه تصویب شده شوری خلاف قانون دستکاری می کند، فرمانده قول اردویش به غصب زمینهای مردم و ادارات دیگر می پردازد، قرارداد های اقتصادی و تجارتی را رییس جمهور و معاونینش به برادران و اقوام خودش می سپارند و بدین ترتیب داد "افغانیت" می دهند.... » (سایت جاودان ).

ملت  از این همه بیداد ملی به ستوه آمده اند امید آنست که شورای ملی و کابینه آقای کرزی این بار بر (عقلانیت) متکی گردند نه ( افغانیت ) . تا اندکی هم از بحران فزاینده کشور کم گردد و ملت همه خود را در آیینه تاریخ و سیاست وشهروند بودن همطراز و  برابر ببینند و از امتیاز  دادن های قومی کاسته گردد .

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

ارمان03.05.2017 - 11:19

 جان ریچاردسون (۱۷۴۰/۱۷۴۱ – ۱۷۹۵) مولف نخستین فرهنگ فارسی-عربی-انگلیسی به سال ۱۷۸۰-۱۷۷۸ است. فرهنگ او که به فرهنگ ریچاردسون مشهور است دربردارنده ۵۰ هزار واژه فارسی همراه با برابرنهاد انگلیسی آنهاست در فرهنگ فارسی-عربی-انگلیسی جان ریچاردسون افغان ناله وفرياد زاری افسوس، شایعه آه! شکایت برگردان شده. افغان نام تباران از ساکنان بین کوه هاى قندهار و رود سند اند ، که قبلا فاتحان و حاکمان هندوستان بودند مغولها، فرزندان تیمور یا تیمور لنگ تعداد شان را کاهش دادن. آنها هنوز هم بسیار متعدد هستند و بسیاری از قبایل ادعا اصل و نسب مشترک خود را با اسرائیل دارند. سلطان قندهار یک افغان از قبیله ابدال است. هنوز هم برخی از روسای قدرتمند افغان در هندوستان، به خصوص در ستان دکن اطاعت به نظام مى کنند آنها می گویند که فرزندان یهودیان از جنگ بابل هستند. که آن نیز به عنوان پتان و روهيله ناميده مى شوند و افغان کردن فرياد کردن ناله کردن به عنوان سرباز ان خوب محترم اند "افغان" جمع فغان است و فغان جمع فغ است فریاد, شکایت, افسوس شایعه آه

مجید21.08.2014 - 04:51

  این سخنان دشمنانه را کنار بگذار همه مرد افغانستان افغان اند.اسم افغان مانندخاک افغان ناموس کشور است.من از که تبل خرسانان را به سیننه میزنند.که بروید شاهنامه فردوسی را مطالعه کنید که اوگان که بود.افغانها تنها باز ماندگان زبان اوستایی کشور افغانستان عزیز ما اند.

افغان نژاد05.01.2013 - 10:39

 در کتب قدیمی چینی ها و هندوها؛ همچو رامایانه٬ از کلمه اشوه گان٬ و اسپه گان یاد شده که به اهالی کابل٬ پروان٬ کاپیسا٬ پکتیا...خطاب میشده است. این واژه ترکیبی بوده که از لغت "اسپه" و پسوند "گان". لغت "اسپه" در زبان دری همان اسپ میباشد و پسوند "گان" همانا حالت جمع بستن زنده گان میباشد. به عبارت دیگر اسپه گان به معنای دارنده گان اسپ یا اسپ سواران است. این لغت به تابعیت از تفاوتهای آوایی میان اوستا و ویدا٬ از اسپه گان به هپه گان تبدیل شده است. مورخان عرب٬ نظر به نبود حروف "پ" و "گ"٬ در زبان عربی٬ آنرا افه غان یا افغان ثبت کرده اند. و همچنان لغت استان در زبان دری به معنای جا و مکان میباشد. پس : افغانستان به معنای سرزمین اسپ سواران میباشد. این واژه نه تنها دری میباشد٬ بلکه با کلمه پشتون يا قوم پختون اصلا سروکاری ندارد. لغات "اسپه"٬ "گان" و "استان"٬ همه آریایی و خراسانی اند. قدامت این اسپ سواران برمیگردد به دوران حتی ماقبل آریاییان. من از کم عقلی برخی از شما٬ نگرانم.

مبوند03.05.2012 - 10:42

  واقعا همین خراسانی بهترین بود

A02.04.2012 - 11:19

 بجای ملیت بایدتابعیت نوشته شود ودری هم باشدبتهرخواهدبود.

پرویزفیروزکوهی02.04.2012 - 07:52

  بلی! من بانظریات شماکاملاموافقم؛ من افغان نیستم!‏  من آریائی هستم؛ من خراسانی هستم؛ من باختری هستم_؛ من تاریخ وفرهنگ 7000ساله دارم؛هویتم معلوم است_‏ ای افغانها‏(پشتون‏)‏ بازبان 300 ساله وتاریخ 256 ساله میخواهندمارانابودکنند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عبدالقیوم فرخاری