آیا شاه شجاع درانی نویسنده بود یا جنگسالار؟

١٠ حوت (اسفند) ١٣٩٠

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

لبیب21.06.2017 - 22:28

  تحقیقی جالبی است
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   ناصر چکاوک