مبارزه بر ضد فساد به اندازه ی جنگ در برابر تروریزم ارزشمند است!

٢٢ جدی (دی) ١٣٩٠

به نام خداوند دادگر

کنفرانس مطبوعاتی اصلاح طلبان افغانستان

مبارزه بر ضد فساد به اندازه ی جنگ در برابر تروریزم ارزشمند است!

جریان اصلاح طلبان که از یک سال به این سو به صورت پی گیر، در برابر فساد سازمان یافته، بی عدالتی و خشونت مبارزه می کند، یک جریان غیر وابسته و مردمی است که روی ارزش های دموکراتیک تأکید می ورزد. اصلاح طلبان با روی دست گرفتن برنامه های "آگاهی عامه" رسالت خود را انجام می دهند زیرا بیداری عامه یگانه راه بیدارسازی دولت است.

دست آوردهای ده سال اخیر، نتیجه ی جانفشانی و فداکاری صد ها هزار هموطن ما است که در طی چند دهه جانهای ارزشمندشان را به خاطر رسیدن به آزادی، عدالت و دموکراسی فدا کرده اند.

ادامه ی فساد سازمان یافته و گسترده ی اداری در نظام موجود، بی عدالتی و عدم حسابدهی حکومت به نهادهای ناظر، مردم را نسبت به آینده ی مملکت نگران ساخته است.

بی نتیجه بودن کار نهادهای متعدد مبارزه با فساد در ساختار دولت افغانستان و تداوم فساد گسترده در نهادهای دولتی و بین المللی، این نکته را می رساند که دولت افغانستان اراده ی برای مبارزه با فساد ندارد.

ما شدیداً نگران هستیم که در صورت تداوم فساد اداری در دولت و بی توجهی دولتمردان به اصلاحات و خواست های معقول نهادهای مدنی، جامعه را به بحران جدی خواهد کشاند.

در این زمینه ما پیشنهاد می کنیم که به جای نهادهای متعدد و ناکارای موازی موجود در امر مبارزه با فساد، حکومت افغانستان باید یک نهاد واحد مستقل ملی مبارزه با فساد که از سلط ی زورمندان حکومتی به دور بوده و با گرفتن رای از مجلس نمایندگان، استقلالیت و مردمی بودنش حفظ گردد تا به درستی در امر مبارزه با فساد اداری موجود عمل نماید.

تجربه ی ده سال گذشته نشان می دهد که بزرگترین عامل نارضایتی مردم از دولت و قوت گیری مخالفان مسلح، موجودیت فساد اداری در تمام نهادهای دولتی است.

ما باور داریم که ناامنی موجود و عدم تأمین عدالت اجتماعی در افغانستان رابطه ی مستقیم با فساد گسترده ی اداری داشته و زمانی می توان به مشکل ناامنی و بی عدالتی نقطه ی پایان داد که دولت مردان افغانستان با اراده ی محکم یک اداره ی سالم را ایجاد و فساد را از میان بردارند.

با اعلام خبر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014، این نگرانی پدید آمده است که دولت افغانستان با فساد گسترده ی که دامن گیرش است، در برابر تهدید بالفعل مخالفان  توان حفاظت از دست آوردهای ده ساله و ارزش های دموکرتیک را نداشته و از هم پاشی نظام و رفتن افغانستان به هرج و مرج داخلی، نا ممکن نیست.

در این زمینه پیشنهاد می کنیم که جامعه ی جهانی، پیش از خروج نیروهای بین المللی، تضمین نمایند که افغانستان دوباره دست خوش توطئه ی کشورهای همسایه و گروه های خشونت باور نمی شود.

ما ریشه ی مشکلات افغانستان را، در عدم تمایل حکومت به اصلاحات و مبارزه ی جدی در برابر فساد می دانیم.

تأکید می کنیم، اگر دولت افغانستان گام های صادقانه در نابودی فساد و مفسدین نگذارد، فساد افغانستان را نابود خواهد کرد.

به باور ما، مبارزه بر ضد فساد به اندازه ی جنگ در برابر تروریزم ارزشمند است.

تکرار می کنیم: فساد بس است! مردم اصلاحات می خواهند!

کابل- افغانستان

12 جنوری 2012به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   اصلاح طلبان