شعرغلام حیدر یگانهغفران بدخشانیعبدالغنی فکرتعبدالغفور امینیعبدالله وفاعلی احمد زرگرپورضیا باری بهاریشادروان سید شربت باقریشمس الدین مقیمسافوسید نورالحق صباسید محمد میرزاییرسول پویانرحمت الله روندراشد رستمیراحله یاررویین رهنوشرفعت حسینیدستگیر نایلداکتر عزیز فاریابیداکتر رازق رویینداکتر جلیله سلیمیداکتر احد معصومی وفادکتور شهیر نثاریخراسان زمینخجسته الهامخلیل احمد سربازحمیرا نکهت دستگیرزادهجاوید فرهادجلیل مستمندتهمینه دانشجوبهار سعیداستاد واصف باختریاحمد رشاد زریراحمد دانشاحمد محمود امپراطورایمان میرزاییآصفه صباپرتو نادریپریان پارشهریپيمان امانپورکریمه شبرنگکاظم کاظمیکاوه جبرانیوسف کهزادیلدا صبوروحید ادیبنذیر ظفرنجیب باروَرنگین بدخشنورالله وثوقمطهرشاه اخگرمحمد ظاهر فایزمحمد اسماعیل خراسان پورمحمد اقبال اثیرمحمد یعقوب یسنامحمد نادر ظهیرمجیب مهردادمیر عابد سیدای نسفیمیر مظهر کاویانیمهران زنگنهمهدی اخوان ثالثمهندس خلیل الله رؤوفیلالۀ آزادلینا روزبه حیدریفضل الله زرکوبفرشته بارانفریده فره بدخشفريدون مشيریفروغ برسامفروغ فرخزادفدا بختیارفتح الله باحث