هفته نامۀ امید - شمارۀ ۱۰۸۹

۷ جدی (دی) ۱۴۰۰

فرستنده: محمد قوی کوشان
مدیر مسئول هفته نامۀ امید

 

برای خوانش این هفته نامه به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین30.12.2021 - 19:28

  در باره پاکستان نوشتید. پاکستان کجا زبان و فرهنگ دارد و همان زبان اردو هندی است که با بیشترین واژه گان فارسی نامش را اردو گذاشتند. یعنی هندی اسلامی شده است.
اقبال لارهوری:
گرچه هندی در عذوبت شکر است.
طرز ی گفتار ی دری شیرینتر است.
چرا اردو نگفته! کشوری که زبان و فرهنگ نداشته باشد چگونه در فرهنگ کشور ما اثر خواهد داشت. اگر واژه گان فارسی را از زبانشان بکشیم ضعف می کنند.
تا هنوز فرهنگ پارسی و فرهنگ انگلیسی سرشان حکومت می کنند.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   هفته نامۀ امید