هفته نامۀ امید - شمارۀ ۱۰۸۸

۱۳ قوس (آذر) ۱۴۰۰

فرستنده: محمد قوی کوشان
مدیر مسئول هفته نامۀ امید

 

برای خوانش این هفته نامه به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

امیر02.01.2022 - 13:16

 نمیدانم چرا همه دنبال نابودی هویت پارسی ایرانی تاجیکی خراسانی هستند می خواهند همه مشاهیر بزرگ این سرزمین اهورایی را به نام خودشان مصادره کنند یگانه شخصی که میتوانست این ارزوهای خراسان وتاجیکی را جامه عمل بپوشاند حیف که دست تروریسم نگذاشت. امیر حسین از ایران
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   هفته نامۀ امید