جلادی از کابل

١٨ جدی (دی) ١٣٩٠

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.







به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

khorasanzameen10.01.2012 - 00:14

 Dear Omed, you have to have Acrobat Reader installed on your computer to be able to read PDF files. Acrobat Reader is free to to download from www.adobe.com.

Omed09.01.2012 - 23:48

 Where is the PDF sign, i could not open it.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   



حامد یوسف نظری