تاجیکان در منابع تاریخی

٧ اسد (مرداد) ١٣٩٠

 

برای خوانش این نبشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین24.04.2018 - 00:25

  سلام بزرگوار! ( آریک = هاریک = ثاریک = ثاشیک = ثاجیک = تاجیک ) کامیاب باشید.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد