تناقضهای کتابهای آسمانی با همدیگر

۶ دلو (بهمن) ۱۳۹۹

کدام موجود باعث شده که بابای آدم و بی بی حوا از بهشت خارج شوند؟ مار یا شیطان؟

ما میدانیم که بسیاری داستان های که در قرآن آمده است در تورات و انجیل هم هست. هم تورات، هم انجیل و هم قرآن کتابهای آسمانی شمرده می شوند و به سخن همین کتاب ها و عقیدۀ باورمندان این دین ها، محتوای آنان از کتاب مادر یعنی لوح محفوظ برای پیامبران فروفرستاده شده است.

پس در آن خلافی نیست و نباید هم باشد. آن ها چون از یک مرجع اند نباید باهم در تضاد باشند.

ما قبول می کنیم.

اما می نگریم که واقعن چنین است؟

 

از آنجاییکه خدا یکی است و کتاب لوح محفوظ هم یکی است، پس آن پیامی که الله برای پیامبران آورده است باید یک پیام باشد. کم از کم، در موضوع های اساسی و مهم درونمایۀ پیام ها، دوگونه و متفاوت نباشد و محتوای پیام ها نیز یکسان باشند. دوگونگی و تفاوت، نه تنها تضاد و جنگ و ستیز را در میان انسانهای پیرو کتاب های الله باعث می شود بلکه هر بندۀ حقیر حق دارد به توانایی و دانایی گوینده این سخنان شک و تردید کند و بپرسد که نباشد که این کتاب ها را ما انسانها نوشته ایم.

تفاوت مار یا شیطان؟

تفاوت مار با شیطان تفاوتی جدی است و نمی توان از آن چشم پوشید. مار را هروقتی که خواسته باشیم میبینیم. شیطان ناپیداست. بویژه به این سبب هم که این داستان سرنوشت بشریت را رقم زده است و یکی از موضوعات بنیادین در امر آفرینش است از دیدگاه دینی است. باید این را جدی دانست.

پرسش:

آیا شیطان باعث رانده شدن آدم و همسرش از بهشت شده است یا مار؟

 

اکنون میخوانیم.

الله به یکی از کتابهای آسمانی اش تورات، اول چنین میگوید:

و خداوند آدم‌ را امر فرموده‌، گفت‌: «از همۀ درختان‌ باغ‌ بی‌ممانعت‌بخور. اما از درخت‌ معرفت‌ نیك‌ و بد زنهار نخوری‌، زیرا روزی‌ كه‌ از آن‌ خوردی‌، هرآینه‌ خواهی‌ مرد.»

و خداوند، خوابی‌ گران‌ بر آدم‌ مستولی‌ گردانید تا بخفت‌، و یكی‌ از دنده‌هایش‌ را گرفت‌ و گوشت‌ در جایش‌ پر كرد. و خداوند آن‌ دنده‌ را كه‌ از آدم‌ گرفته‌ بود، زنی‌ بنا كرد و وی‌ را به‌ نزد آدم‌ آورد. و آدم‌ و زنش‌ هر دو برهنه‌ بودند و خجلت‌ نداشتند.

تا اینجا گفته ای قرآن و تورات کم وبیش یکی است.

 

اما بعد:

مار آدم را فریفت.

تورات می گویند: مار از همۀ حیوانات‌ صحرا كه‌ خداوند ساخته‌ بود، هُشیارتر بود. و به‌ زن‌ گفت‌: «آیا خدا حقیقتاً گفته‌ است‌ كه‌ از همۀ درختان‌ باغ‌ نخورید؟». زن‌ به‌ مار گفت‌: «از میوۀ درختان‌ باغ‌ می‌خوریم‌. لكن‌ از میوۀ درختی‌ كه‌در وسط باغ‌ است‌، خدا گفت‌ از آن‌ مخورید و آن‌ را لمس‌ مكنید، مبادا بمیرید.»

مار به‌ زن‌ گفت‌: «هر آینه‌ نخواهید مرد. بلكه‌ خدا می‌داند در روزی‌ كه‌ از آن‌ بخورید، چشمان‌ شما باز شود و مانند خدا عارف‌ نیك‌ و بد خواهید بود.»

بنگرید: داستان پیدایش؛ آیه های ١٦، ١٧، ٢١، ٢٢ و ٢٣ فصل اول، آیه های ١، ٢، ٣ ، ٤ و ٥ فصل سوم.حالا می رویم به سراغ آیات قرآن کتاب دیگری اسمانی که در آن چه میگوید:

شیطان آدم را فریفت.

و گفتیم: «ای آدم ، خود و همسرت در این باغ سکونت گیر [ ید ] و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید و [ لی ] به این درخت نزدیک نشوید ، که از ستمکاران خواهید بود.». پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و فرمودیم: «فرود آیید ، شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه ، و تا چندی برخورداری خواهد بود.». بنگرید: قرآن سورۀ بقره، آیه ٣٥و آیه ٣٦

 

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا.

الله در توات که همچنان کتاب آسمانی است، به پیامبرش موسا نازل کرده است، مار را به عنوان کسی که آدم و حوا را فریفته به ما می شناساند ولی بیشتر از ششصد و چند سال بعد (چون عیسویان هم تورات را قبول دارند) کسی را به نام شیطان مسوول فریب آدم و همسرش میداند.

عیسویان هم توات را همچون کتاب آسمانی قبول دارند (از نظر آنها هم مار است).

جالب است که الله در قرآن نه تنها کتاب های آسمانی را تصدیق و تایید کرده است بلکه نیز فرموده است که ما هم به آنان ایمان داشته باشیم، زیرا که قرآن مؤید [ کتابهای آسمانی ] پیش از آن، و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است. (بنگرید: بقره،٩١ و ٩٧، انعام، ٩٢، مائده، ٤٦، مائده، ٢٨٥).

 

حالا به کدام این دو موجود باید ایمان داشت که آدم را فریفته است: به مار یا به شیطان؟

 

آیا این تفاوت گفتار می تواند از آفریدگار باشد؟ فرق میان مار بیگناه و شیطان ناپیدا را خود ببینید.

 

دهها پرسش درینجا تنها دربارۀ عادل بودن خود الله پدید می آید که ما از او چشم می پوشیم از جمله اینکه آیا با این اشتباه کوچک آدم (خوردن چیزی) و آنهم به فریب کسی دیگری (مار یا شیطان) می توان چنین جزای بزرگ را از سوی الله (بخشنده و مهربان) که همانا بیرون راندن آدم وهوا از جنت است، عادلانه دانست؟

اینکه کسی بگوید که کتاب های قبلی منسوخ شده است، مشکل را حل نمی کند زیرا ده ها آیه در قرآن موجود است که کتاب های قبلی را بدون استثنأ تایید و تصدیق کرده است.

 

پس قضاوت برشما.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

آدم04.02.2021 - 15:56

 یکی گمراهانند
دیگری گمراه کنندگان
این دومی حالت پیشرفته اولی است.
و پناه به خدا از شر این هردو

عبدالله29.01.2021 - 03:14

 "باسم الله الرّحمان الرّحيـم ..وَأَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ كَأَنَّهَا [جَاۤن]ٌّ وَلَّىٰ مُدۡبِرًا وَلَمۡ یُعَقِّبۡۚ یَـٰمُوسَىٰۤ أَقۡبِلۡ وَلَا تَخَفۡۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلۡـَٔامِنِینَ 31 سورة القصص." "به شناسهء بی کمداشت خدا پُر بار آورنده بسيار ويژه بار آورنده ..هم انداز چوبدستیت,پس دیدش تکان میخورد جوریکه اگرشِ [پنهان روانی, ماری,جنّي]! گروید پایان برنده ایُ{ول کنندهء کاری,که آمد فروزینه بردارد بدا خانواده اش پشیمانشد} نبود دنبال میکند{که چوبدستیش چی شد}, ای موسى!روی آور پذیرُ، نبايد سردميشوي ميترسي! اگری از روراست شده ها ۳۱ دسته بندي شدهء پیجویی داستان." با آشتی=سلام بینید واژهء [جان] که از بن واژهء جن میآید پنهان, مار هم زنده ایست که در لابلای چیزها پنهان میشود, همین مار پارسی از مر عربی نمیآید گذرنده!؟ نشانه آیه ای دگر ".ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻗَﺎﺻِﺮَﺍﺕُ ﺍﻟﻄَّﺮْﻑِ ﻟَﻢْ ﻳَﻄْﻤِﺜْﻬُﻦَّ ﺇِﻧْﺲٌ ﻗَﺒْﻠَﻬُﻢْ ﻭَﻟَﺎ [ﺟَﺎﻥ]ٌّ ۵۶الرّحمان.""..درش خانمهانازُکشده ها ابرو, نبود دوشیزگی برمیداردشان پیداآدمزدای پیشترشان,ُ نه پنهان روانی جنّی ۵۶ پُر بار آورنده." بينيد اندكي خواندم از واژه هاي عبري بسيار همسان عربي هستند, نمونه يلدا جور ولد عربي ميشود دختر كه بچه میزاید, واژهء شیطان از بن واژهء شیط میآید میشود پرسرکش, ".ﻭَﻛَﺬٰﻟِﻚَ ﺟَﻌَﻠﻨﺎ ﻟِﻜُﻞِّ ﻧَﺒِﻲٍّ ﻋَﺪُﻭًّﺍ ﺷَﻴﺎﻃﻴﻦَ ﺍﻹِﻧﺲِ ﻭَﺍﻟﺠِﻦِّ ﻳﻮﺣﻲ ﺑَﻌﻀُﻬُﻢ ﺇِﻟﻰٰ ﺑَﻌﺾٍ ﺯُﺧﺮُﻑَ ﺍﻟﻘَﻮﻝِ ﻏُﺮﻭﺭًﺍ ۚ ﻭَﻟَﻮ ﺷﺎﺀَ ﺭَﺑُّﻚَ ﻣﺎ ﻓَﻌَﻠﻮﻩُ ۖ ﻓَﺬَﺭﻫُﻢ ﻭَﻣﺎ ﻳَﻔﺘَﺮﻭﻥَ ۱۱۲." ".هم جور آن گذاشتیم برا هری پیامبری دشمن برگردنده ای پرسرکشهایی پیداآدمزادُ پنهان شده زاد جنزاد, نشانه ميدهد برخيشان سمت برخي رنگين شده اي گفتار,چاکدهنده هاییُ{چاک دهنده از پیوست با "الله""بی کمداشت خدا"},تايا خواست گرانسارت! چه کردندش؟ پس رهاکُنشانُ چه بیمایه میبافند!۱۱۲." بینید گفته: شیطانها پُرسركشهای انس يا پیدا هم داریم كه جن نباشند, پس به دید این بندهء ناچیز که چندان آگهی دربارهء نوشتار "الله""بی کمداشت خدا" توراتگردشنامه ندارم برخی روی واژه ها کندکاو نکرده آنرا به زبانی برگردان یا ترجمه میکنند که بارِ یکسره گفتاری یا جمله ای رسا دريافت نشود,همانند آنكه گردویی را خورده در گلویش یا روده اش رفته پایین, بی آنکه شکسته باشدش از مغزش خورد میگوید این چه غذایی بی ارزشی بود ؟ خود عرب زبان یا عبری زبان یا پارسی زبانی برخی زمانها نمیداند واژه ای که دارد کار میبرد چه هست, نمونه همین "بیت" را برخی میپندارند خانه! باری "بیت" با "مسکن" یکی نیست,که یکمی "همنشینی" دومی "ایستگاه" یا همان خانه هست, نمونه تاربند یا عنکبوت همنشینی یا بیت ندارند همدگر را به چشم شکار میخورند هر چند همنشینی بیشتر در خانه ای یا مسکنی ایستگاهی پدیرا میشود, بدیدم نیاز به کندکاو بیشتر در نوشتارهای "الله""بی کمداشت خدا" جور گردشنامه تورات نیز سخن قرآن هستیم به یاری اش, "یا رحمان""ای پُر بار آورنده" مرا به یادت پیوسته برپاساز پیوستن نماز سمت همنشینی خانه ات در مکه گذار
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عید محمد عزیزپور