معرفی مقالۀ «خلجی ها یا غلجایی ها»ی دکتور جاوید

۳۰ دلو (بهمن) ۱۳۹۸

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

فضل محمد انصاری19.02.2020 - 21:39

 منطقه ای است در استان خراسان ایران امروزی بنام خلج. همچنان قومی است در میان تاجیکان روستای آرزو در چند کیلومتری مرکز ولایت غزنی بنام خلج ولی آنها پارسی زبان اند و کدام رابطه ای با غلزایی ها ندارند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد