کمیدی دموکراتها در برکناری رئیس جمهور ترامپ

۵ قوس (آذر) ۱۳۹۸

دموکراتها پیش ازاین رئیس جمهور ترامپ را متهم می نمودند که در نتیجه مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری امریکاپیروز گردیده است، اما حالا در واشنگتن ، روز نامه های معتبر و دموکراتها ترامپ را در قضیه اوکراین متهم می نمایند که با استفاده از قدرت به تاریخ ۲۵ جولای سال جاری دریک گفتگوی تلفونی از رئیس جمهور اوکراین درخواست نموده است  تا برعلیه جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و پسرش پرونده تحقیقات را آغاز نماید در غیر آن کمک های نظامی آمریکا به اوکراین را که درکنگره تصویب گردیده متوقف می گرداند.دموکراتها این در خواست ترامپ چون فشار سیاسی و سو استفاده از قدرت دلیل قانونی در روند برکناری رئیس جمهور می دانند. نظر به قانون اساسی امریکا روند برکناری رئیس جمهور توسط کنگره آمریکا آغاز میگردد واما تصمیم نهایی جهت برکناری در مجلس سنا تحقق می یابد.  رئیس جمهور زمانی از مقام اش برکنار میگردد که مرتکب خیانت، سوئ استفاده از قدرت بخاطر منافع شخصی و مالی ،رشوه وغیره  گردد. دموکراتها ترامپ را به نقض قانون به خاطر فشار به رئیس جمهور کشور خاریجی برعلیه رقیب خود در انتخابات ۲۰۲۰ متهم می نمایند و جمهوری خواهان این اتهام دموکراتها را بی اساس و عاری از حقایق مستند حقوقی و قانونی می دانند.

روند تحقیقات برکناری رئیس جمهور باستحضار دیپلومات های بلند مرتبه امریکا در اتحادیه اروپا،اوکراین وشاهدان نظامی در اجلاسیه های علنی کنگره رویداد تلخ و نا خوش آیند برای ترامپ محسوب میگردد و ترامپ این اقدام دموکراتها را چون تلاشهای بیهوده وبی ثمر انتقاد می نماید و هرنوع فشار را برعلیه رئیس جمهور اوکراین رد می نماید و آنرا به گونه ای کمیدی سیاسی می داند، ولی با آنهم حضور شاهدان گوناگون از سفرا،نمایندگان نظامی و امنیتی در هفته های اخیر فضای سیاسی امریکا را داغ گردانیده و  در مرکز توجه رسانه ها و شبکه های جهانی قرار دارد .  گوردون ساندلیند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا مدعی گردید که ترامپ ریس جمهور اوکراین را وادار گردانید تا تحقیقات رابر علیه  بایدون رقیب اش آغاز نماید ولی این دیپلمات کهنه کار و وزین امریکا نتوانست مدارک مستند برای اثبات ادعای خود در اختیار کمیسیونهای تحقیق برکناری رئیس جمهور ارائه نماید و هم چنان ادعای سایر شاهدان بر مبنای لفظی،تصورات و بر اساس شنیدنی های منعکس گردید.درتاریخ امریکا تا هنوز سه بار روند برکناری رئیس جمهور در کنگره نمایندگان مورد ارزیابی قرار گرفته است، درسال ۱۸۶۸ مجلس نمایندگان برکناری آندرو جونسن و در سال۱۹۹۸ برکناری بل کلنتن را بررسی نمودند که نتیجه مطلوب در پی نداشت  ودر سال ۱۹۷۹ مجلس نمایندگان برکناری ریچارد نیکسون را در دستور کار خود قراردارد که نیکسون پیش از تحقیقات کنگره بطور داوطلبانه از مقام ریاست جمهوری استعفا نمود. تحقیقات کنونی که تا ماه دسامبر ادامه خواهد خواهد یافت چون حادثه داغ سیاسی پیش از میلاد حضرت مسیح و سال نو میلادی گمانه زنی های موافقین و مخالفین را در روند برکناری رئیس جمهور  پر رنگ تر گردانیده است،  ولی نظر به گزارش روزنامه نیورک  تایمز و واشنگتن پست با وجودیکه طرفداران برکناری رئیس جمهور افزایش می یابد اما تا هنوز تعداد موافقین ومخالفین بطور دقیق مشخص نگردیده است،  کنگره آمریکا  ۴۳۵ نماینده دارد اکثریت لازم به دموکراتها تعلق دارد ولی بازهم  طبق نظر سنجی روز نامه نیورک تایمز در حال حاضر ۱۷۹ نماینده نظر موافق به برکناری رئیس جمهور دارند،۷۳ مخالف و ۸۳ نماینده تا هنوز تصمیم گیری نهایی خود را اعلام نه نموده اند . روند برکناری رئیس جمهور ترامپ دراجلاسیه های علنی کنگره بیشتر به مبارزات و اختلافات درون حزبی تبدیل گردیده و هردوحزب به انتقاد همدیگر می پردازند واین اختلافات درونی بیانگر انشعاب و تفرقه در جامعه دموکراسی امریکا است به باور کارشناسان هدف دموکراتها در روند دموکراسی تضعیف گردانیدن مواضع ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ است اگر چه اعتماد کامل به برکناری رئیس جمهور ترامپ ندارند چون  طرفداران ترامپ در مجلس سنا  اکثریت را دارند وحتی پیشگویی می نمایند که روند برکناری در کنگره باعث تشویق بیشتر علاقمندان ترامپ در انتخابات گردد واین بار ترامپ آسان ترفاتح انتخابات خواهد گردید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور علی احمد کریمی