مقالۀ بدخشی: مقدماتی بر جامعه شناسی

۱۲ عقرب (آبان) ۱۳۹۸

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.







به دیگران بفرستید



دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

زین العابدین آذریون 07.11.2019 - 07:32

 استاد عالیقدر سلامت باشند برای پشت کار و تقبل زخمات فراوان شان

قیام امام (قیام الدین قیام)04.11.2019 - 05:45

 دکتر گرامی! زحمت کشی های شما قابل قدر است. مدام شاد و آباد باشید. دست شما درد نکند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   



دکـتـور لـعـل زاد