به مناسبت نسبت چهل و ششمین سالگرد شهادت میوندوال

۲۷ میزان (مهر) ۱۳۹۸

به مناسبت چهل و ششمین سالگرد شهادت میوندوال شخصیتی که میتوانست وطن رنجدیدهء مارا از چنگال بازماندگان جیره خوار انگریز و روس نجات دهد و راه سعادت مردمان بلا دیده را بسوی شان باز کند.

 

این مرد مردمی که از دامان خانوادهء فقیر از مادیات اما غنی ازعشق سرشار وطندوستی وخداپرستی برخاسته بود با استعداد قوی و پشت کاری که داشت  بلند ترین مدارج مأموریت را پیمود، در اثر دسیسۀ دشمنان بشریت یعنی احزاب خلق و پرجم تربیه شدۀ دست داؤود خان، نعیم خان و نور احمد اعتمادی که در دورهء پادشاهی ظاهرشاه ترسو و جبون و عیاش به تهمت کودتا گرفتار و توسط قدیر، سید عبدالله و صمد ازهر و چند اوباش دیگر به خواست روس و امر ببرک کارمل زیر مشت و لگد و سوختاندن سگرت در بدنش جام شهادت نوشید.

 

اینک نمونهء کلام وبشردوستی اش که در ملل متحد نسبت تجاوز اسرائیل به ممالک عربی و بیت المقدس در  ماه جون 1966 در تالار ملل متحد به زبان قصیح وروان انگلیسی اظهار داشت.

 

یک روز قبل محترم عبدالرحمن پژواک رفیق صمیمی و هم صنفی اش که نماینده دایمی ما در ملل متحد بود، برایش گفته بود بیانیه ات را بده که  ببینم، درجواب شنیده بود بچیم اگر گپ های مره می شنوی بیا فردا درتالاربشنو!

نظربه استعداد خداوندی که پروردگارعالمیان نصیبش کرده بود هیچگاه هنگام ایراد بیانیه وی قلم و کاغذ دردست نداشت و دُرمیسُفت این بیانیه اش که به زبان انگلیسی روان با ادبیات عالی وشجاعت پخش شد،

میوندوال ازعقب مکروفون ملل متحد به امریکا وممالک غربی اخطارداد که دست ازپشتیبانی بیدریغ اسراییل غاصب طفلک یکدانه تان بردارید وهم ازجنگ درویتنام، که حاصلش جزبد نامی، خسارات اقتصادی، تلفات جانی، دیگرحاصلی ندارد منصرف شوید

وزیرخارجه امریکا زارزارمی نالید که میوندوال ما را بی آبرو کرد! این بیانیه اش پخش شد، واکثریت رئیسان دول اورا ستودند، دروطن ما به اثرخواهش شنوندگان اصل بیانیه که مدت ۴۵ دقیه بود باربارازرادیو  با ترجمه اش پخش شد.

جنگ ویتنام در اگست 1975 به رسوایی وشکست افتضاح آمیز تلفات 55 هزارعساکر، مصرف صدها ملیارد دالروصد ها هزارمعیوب که عدۀ زیاد آنها انتحارکردند تمام شد وتاریخ امریکا را با خط مشقی سیاه برای ابد در جهان نوشت. وهشتاد ملیارد دالرمقروض ممالک که مهمات و خوراکه باب البسه ودیگرضروریات جنگی بود شد ازآن جمله 6 ملیارد قرضدارمملکت دنمارک نسبت فرستادن مواد خوراکی بود که این 80 ملیارد دالررا هم بدون پشتوانه چاپ وتوزیع کرد که ازآن به بعد دالرجهانگیرشد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سید آقا هنری