هفته نامۀ امید - شمارۀ ۱۰۵۸

۳ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۸

فرستنده: محمد قوی کوشان
مدیر مسئول هفته نامۀ امید

 

برای خوانش این هفته نامه به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.

به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

سعید03.09.2019 - 02:55

 نوشته صبور فروزان در مورد ظاهر شاه جعل سازی و دور از واقعیت تاریخی است مگر نسبت دادن وضع زمان اسالامیست ها. نمی دانم چطور کوشان آنرا نشر می‌کند؟ بنظرم به جای تحریف واقعیت ها باید همه نسل جوان دهه دموکراسی که بر ضد شاه تحت مغز شویی های استعماری شرق و غرب مظاهره می‌نمودند و به آسیاب استعمار آب می‌رختند به خصوص خود فروختگان و جنایت کاران باند خپ(خلق و پرچم) از مردم معذرت بخواهند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   هفته نامۀ امید