قتل مينه منگل، يك وحشت قومي و قبائلي

۲۵ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۸

با كمال تاسف اطلاع يافتيم كه بانو مينه منگل خبرنگار برجسته و سخنگوي موفق توسط أشخاص ناشناس به قتل رسید. 

اولتر از همه منحيث يك فرد مطبوعاتي به خانواده مرحومه، دنياي مطبوعات افغانستان و ملت ستمديده افغانستان عرض تسليت دارم . 

مينه چندي قبل از شوهرش جدا شده بود. در كشور قومي و قبائلي افغانستان كه ازدواج نامشروع قوم و مذهب شديد هم دوام دارد طلاق گرفتن زن يك امر مطلق ضد منافع قومي است و مردم چنان فهمانده شده اند كه تا مرد طلاق ندهد زن طلاق گرفته نمي تواند. اين انديشه خلاف قانون مدني اسلام است و زنان مانند مردان مي توانند از همسر خود مطالبه طلاق را كنند كه اين را خلع گويند. و اگر زن خلع ميكند مرد بايد فورا طلاق دهد. چند سال قبل در امريكا يك زن مطالبه طلاق كرد و من طلاق او را نهائي كردم . اما شوهر و برادران شوهر من را تهديد به مرگ كردند. حق خلع از زنان گرفته شده است و زن بايد أسير مرد باشد كه اين هم خلاف أصول مدني اسلام است . در افغانستان چه كه  همه كشور هاي اسلامي نه تنها كه حق طلاق از زن گرفته شده است حق خواستگاري هم از زن گرفته شده است . زنان حق ندارند كه از مردان خواستگاري كنند در حاليكه بي بي خديجه كبرا اولين همسر  پيامبر ( ص) از محمد (ص) خواستگاري كرد و حضرت عمر ( رض) براي حفصه دخترش شوهر جستجو ميكرد و بالاخره رسول خدا ( ص) حاضر شد كه دختر حضرت عمر ( رض ) يعني حفصه را در نكاح خود داخل سازد . حفصه در تاريخ اسلام مشهور به محافظ قرآن مجيد است وقتي قرآن را جمع آوري كردند آنرا نزد حفصه به امانت گذاشتند . 

در كشور هاي قومي و قبائلي دين توسط مذهبيون به مفاد قوم تحليل و تفسير شده است . چون در نظام پشتونوالي زن ناموس است  هرگز حق ندارد تا از مرد جدا شود . حتي اگر شوهر زن فوت ميكند زن را بدون اجازه اش كه خلاف أصول مدني اسلام است به برادر متوفي نكاح ميكنند. 

قتل مينه به مطبوعات سركشيد براي اينكه يك زن سرشناس بود. هزاران مينه در افغانستان به خاطر  انگاشت هاي قومي و قبائلي مانند غيرت و ناموس بدبخت شده اند و مخفيانه به قتل رسيده اند. 

مشكلات افغانستان تنها فقر و بيچارگي نيست. مشكلات افغانستان به شكل عمده ، قوم گرايي است كه مذهبيون قسميكه گفته آمد دست خود را با قوم براي منافع همديگر از زمان نادرشاه به اينسو بسته كرده اند و تا مردم درين راستا مبارزه نكنند صد ها فرخنده و مينه ديگر جام شهادت خواهد نوشيد. 

قتل مینه يك انتقام بود كه چرا جدا شدي. ازدواج مينه هم اجباري بوده است كه اين هم خلاف أصول مدني اسلام است. هيچ كس حق ندارد نظر به حديث متفق عليه رسول اكرم ( ص) دختر باكره و زن بيوه را بدون اجازه اش در نكاح كسي ديگر داخل كند. 

مينه قرباني تفكر گنديده قومي و قبائلي شد كه مذهبيون هميشه حمايت مي كنند.

روحش شاد و بهشت برين جايش باد

لعنت بر ظلم و نظام قومي و قبائليبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس