ادبیات مردم (نوشته ای از بدخشی)

۸ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۸

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

عبدالحفیظ بهروز27.07.2019 - 21:29

 دست دکتور لعل زاد درد نکند که ما را به یکی از بهترین مقالات کوتاه وبا محتوای بدخشی بزرگ دعوت کردند . این نوشته هرچند خیلی فشرده و کوتاه است ، اما در دل این نوشته درد جانکاه توده های زحمتکش در سیلان است . روان بدخشی بزرگ شاد و ارام باشد .
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد