گزینۀ خودکفانی، برنامۀ سیاسی قبیله

۸ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۸

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

Reshad26.07.2019 - 04:47

 این چنین بیانات معروف به خیتولوژی واقعا تاسف آور است و اساس علمی و منطقی ندارد و مطالعه آن ضیاع وقت سودی نداشت
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بصیر کامجو