وهابيت دشمن درجه اول افغانستان و جهان بشريت

۱۵ حوت (اسفند) ۱۳۹۷

كسانيكه ديشب سوم مارچ ، ٢٠١٩ برنامه CNN را تماشا كرده باشند ، متوجه شده اند كه  صلح منطقه را وهابيت مطلق برهم زده است . من از ده سال است كه مردم افغانستان را يادآوري كرده ام كه وهابيت در رنگ و خون أكثريت  ملا افغانستان و از طريق اينها به جوانان ما ترزيق شده است . ديگر از مذهب حنفي خبري نيست . وهابيت مطلق  مخالف اسلام عمل ميكند . مخالفت به حقوق زن  كه ايشان را با مردان از نگاه مدني مساوي نميداند. سربريدن آنهاي كه مخالف عقايد شان است ، مخالفت  به آزادي بيان و قلم و عقل كه اسلام به جامعه بشري به ارمغان آورده،  تحميل دين بالاي مردم  كه اساسا دين تحميل نميشود. 

من درين باره قبلا نوشته ام و در برنامه هاي خود هم بيان داشته ام و اما أكثريت  طبقه  منور و  تحصيل يافته خود را خاموش گرفته اند . يك عده كه صداي خود را بلند كرده اند تعداد شان اندك شمار است و از قضا آنهاي هستند كه خود شان مخالف دين اسلام هستند و دين در زندگي شان به شكل اساسي وجود ندارد.  به اساس. روش سياسي مثلث گناه كه در گذشته نوشتم  ايالات متحده امريكا ، پاكستان و عربستان سعودي   نه تنها باعث ناآرامي هاي افغانستان شده است و اما بزرگترين ناآرامي را وهابيت در افغانستان به وجود آورده است . آزادي مردم  زير عنوان دين مصالحه شده است .  قسميكه در برنامه شنيديد  وهابيان مليون ها دالر را براي تاسيس يك مركز اسلامي در كشور ها به مصرف مي رسانند و جوانان را مغز شويي ميكنند . در امريكا و اروپا بسيار موفق هستند . اكثر مساجد توسط اينها اداره مي شود. يكي از بزرگترين. اشتباهات آقاي اشرف غني به اساس روش مثلث گناه  امضاي مركز اسلامي  سعودي در افغانستان است . معايده كه مرحوم سردار محمد دَاوُدَ امضا نكرد. اما آقاي اشرف غني با امضاي اين قرارداد  مذهب حنفي افغانستان  را ، آزادي مردم را  و حقوق زن و شيعه را  مطلق  مصالحه كرد. يكي از مبارزات كه بايد مردم افغانستان. شديد بايد پيگيري كنند  مبارزه بر عليه وهابيت در افغانستان است . نگذارند  زير عنوان دين مردم استثمار شوند.نگذارند زير عنوان دين. حقوق بشر ، انسانيت ، آزادي هاي فردي مردم مصالحه شود. بزرگترين خطر صلح با طالبان استثمار افغانستان از نگاه ديني توسط عربستان سعودي است . 

اي مردم غيور و آزاده : هرگز آزادي خود تانرا به نام دين و سنت مصالحه نكنيد. اي مردم همان طوريكه در عهد امير شيرعلي خان و امير عبدالرحمن خان  وهابيان را از كشور خارج كردند اين غده سرطاني را دسته جمعي از افغانستان اخراج كنيد . هركس كه شما را به كفر گرفت بدانيد كه شما با وهابي طرف هستيد. هركس كه شما را محكوم به گناه كرد بدانيد كه شما با يك وهابي طرف هستيد كه شما را از مسير انسانيت خارج مي سازد. وهابيت  يعني استثمار فرد زير عنوان دين و سنت . وهابيت يعني مخالفت بر عليه فرهنگ اصيل خراسان و تصوف . وهابيت يعني زن بايد برده مرد باشد . وهابيت يعني ما بايد با برادر و خواهر شيعه خود دشمن باشيم. هر كس آزادي و اسلام محمد ( ص) را دوست دارد. هر كس كه به مقام انسانيت احترام قائل است اين پست را شريك شويد. بزرگترين مبارزه ما بايد بر عليه اين مردم فاسد ، ظالم و مشرك باشد . اي مردم بيدار شويد كه وهابيت شما را تباه خواهد كرد

فريد يونس

چهارم مارچ ٢٠١٩به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهنشاه 07.03.2019 - 04:28

  ممنون از شما دکتر یونس، به سلسلۀ مقالات پرارج شما، اینبار هم نوشتۀ کوتاه و هشدارانۀ شما خیلی ارزنده بود، ولی چه باید کرد، با این روشنفکران و با این حکومت مزدوری که ما داریم. مناسبات اجتماعتی و دینی و حتی سیاسی در کشور ما طوری گره خورده که افرادی همچو من به مشکل میتواند گرهی از گره های سیاسی و اجتماعی را باز نماید. ما اینجا در افغانستان در مقابل فرعونها، نمرودها، شدادها و سایر انسان خواران در وجود سردمداران حکومتی، منافقان درجه اول جهادی، تکنوکراتهای مزدور امریکا، ملاهای شکم و چشم گشنه که هیچگاهی احساس سیری نمیکنند، قرار داریم. هر یک از این نیروها پنجه های خون آلود خود را، همه به بهانۀ دین، در عروق و شراین مردم افغانستان فرو برده اند، و یا در واقعیت مردم را به بهانۀ دین، گروگان گرفته اند. اگر با یکی برزمی، دیگرش بر تو حمله میکند؛ اگر یکی را مغلوب سازی دیگرش سر میکشد. خلاصه به فرمودۀ شما، امریکا، پاکستان و سعودی آنقدر در این کشور در سالهای اخیر توسط این ملاهای خدا نترس با دالر و کلدار ریشه دوانیده که با شرایط کم آبی افغانستان، به مشکل میتوان ریشۀ همۀ اینها را خشک ساخت، الی اینکه، ما یک حکومت متقدر ملی را صاحب شویم. فقط خداوند بر روی حبیب خود، خودش لطف کند و یک زعیم پر قدرتی را عطا بفرماید، که در آنصورت مطمئناً در یک مدت خیلی کوتاه، ملت ما با پشتیبانی حکومت ملی خویش موفق میشود، در غیر آن راه درازی در جهت نجات از وهابیت در پیشرو داریم. با تأسف بعضی از گروهای قومی، سیاسی و دینی و حتی به اصطلاح فرهنگی نیز از این منابع تغذیه میشوند، و قوم و مردم خود را به گروگان سپرده اند. امروزه در تاجکستان یک امام علی رحمانوف همۀ امور کشورش را کنترول و در اختیار خود قرار داده و همه روزه شاهد پیشرفتهای اجتمامعی و اقتصادی در این کشور کوچک هستیم، با وصفی که در یگان مقطع، جلوه هائی از دیکتاتوری به چشم میخورد، ولی به گفتۀ حضرت سعدی بزرگوار، اگر سلطان نتواند داد مظلوم را از ظالم بگیرد، بهتر است از مقامش کنار رود. ولی در کشور ما این سردمداران حکومتی، نه جامعه را آباد میکنند، نه داد مظلوم را از ظالم میگیرند، یعنی نه عاطفه دارند و نه عدالت را تأمین میکنند. آنچه میماند به مردم و ملت، شما شاهد حرکات دسته جمعی مردم در سالهای اخیر در حوادث مختلف هستید، که چگونه سرکوب شد.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس