پَرشکنی

۲۷ عقرب (آبان) ۱۳۹۷

بر گل نازنین ما چون برسد سلام ما

گر نرود به غنچگی؛ بخت شود به کام ما

شامِ سیه سحر شود، غصه ز دل بدر شود

حالت ما دگر شود، چرخ شود غلام ما

از گلِ خنده‌های او پیچکِ تاک؛ بر دهد

هرچه خُم است و مَشکِ می؛ مست شود ز جامِ ما

لب به سخن چو وا کند من به "شکن" بگویمش

پر مَشَکن* خدای را چون گذری ز بام ما

ما که فقط به بوی تو شکرگزار و دلخوشیم

از تو چه کم اگر فتد سایگکی به دام ما

ای که به لطف؛ شُهره‌ای! قهر چرا؟ کمی بخند!

زان که به لطف و قهر تو سُر شده صبح و شام ما

گرچه ز ما بریده‌ای لیک به رزم و بزم ما

جنگ خورد به یاد تو ساغرِ انسجام ما

 

-----------------------------------------

سه‌شنبه هشتم آبانماه (برج عقرب) 1397

کوپنهاگن

* پر شکستن اصطلاحی است در بین کبوتربازان و زمانی به کار می‌رود که وقتی کبوتر از فراز بام خانه‌ای عبور می‌کند؛ در صورت احساس خطر؛ ناگهان مسیر خود را عوض کند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   فضل الله زرکوب