عشق و تنهایی، گزینۀ اشعار

۲۷ عقرب (آبان) ۱۳۹۷

 

برای خوانش این گزینۀ اشعار به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رسول پویان