عاشورا

۲۸ سنبله (شهریور) ۱۳۹۷

روز پنجشنه روز دهم محرم است و دهم عاشورا است . عاشورا يعني دهم. 
در تاريخ دين دو بار عاشورا اتفاق افتاده است. يكي قبل از تولد حضرت محمد ( ص) و يكي بعد از رحلت او. 
عاشوراء كه قبل از تولد اتفاق افتيده عاشوراي موسوي است . زمانيكه حضرت محمد (ص) از مكه به مدينه هجرت كرد در روز دهم محرم ديد كه قوم يهود كه پيامبر شان حضرت موسي (ع) است روزه گرفته اند. جويا شد كه سبب روزه شان چيست؟ يهودان گفتند كه ايشان از ظلم فرعون نجات پيدا كرده اند و به همين دليل به پاس شكرگزاري از خداوند روزه گرفته اند. حضرت رسول أكرم ( ص) فرمود كه ما به موسي ( ع) نزديك هستيم پس من و امت من هم روزه مي گيرند. پيامبر اسلام ( ص) براي اينكه روزه مسلمانان از يهودان تفاوت داشته باشد فرمودند كه مسلمانان دو روز را روزه گيرند يعني نهم و دهم محرم و هم در روايات آمده است كه يا دهم و يازدهم را امت او روزه گيرند. اين روزه نفلي ثواب آن بسيار زياد است و كسانيكه مي توانند كوشش كنند تا روزه گيرند. اين روزه نفلي تنها در فقه مبارك أهل تسنن مورد تاييد است و در فقه مبارك أهل تشيع مورد تاييد نيست . اين بود داستان عاشوراي موسوي . 
بعد از رحلت حضرت رسول كريم سال ٦١ هجري قمري بود كه ظلم و بي عدالتي داد ميزد. مانند امروز . مردم كوفه از حضرت حسين ( رض) تقاضا كردند تا به داد شان رسد و ايشان را از بي عدالتي كه آل معاويه به وجود آورده بود نجات دهد. تاريخ گواه است كه بعض از مشاورين نظر ندادند كه اين سفر صورت گيرد و اما امام حسين ( رض) به تقاضاي مردم كوفه لبيك گفت و با خانواده عازم كوفه شد . وقتي در ميدان كربلا رسيد برايش پيام دادند كه تسليم شود و آشكارا بايد به قواي ظلم و فساد نبايد تسليم شد. و حضرت امام حسين نوه پيامبر اسلام تسليم نشد و يزيد امر به قتل عام خودش و خانواده اش كرد. اين وحشت و دهشت توسط يزيد و شمر و همراهان كه شما از داستان كربلا واقف هستيد به تاريخ دهم عاشورا اتفاق افتاد كه مشهور است به نام عاشوراي حسيني . 
چند مطلب را بايد درين مورد خاطر نشان كرد
اول اينكه وقتي مردم كوفه از امام درخواست كردند و او براي نجات شان آمد همه پس كشي كردند و امام را تنها گذاشتند و اين يك عمل بسيار ناجوانمردانه از طرف مسلمانان آن زمان كوفه بود
دوم هدف از تن دادن به شهادت اين بود كه مسلمانان نبايد به ظلم و فساد تسليم شوند. اين بزرگترين درس بود كه امام حسين ( رض) به مسلمانان آموخت 
سوم نبايد به خليفه فاسد و ظالم و يا ريس دولت كه سزاواراطاعت نيست ، بيعت كرد . اين درس ديگري بود كه مسلمانان بايد بياموزند
چهارم هدف شهادت احياي عدالت و احياي دين جدش محمد مصطفي ( ص) بود
هدف شهادت امام حسين ( رض) تفرقه بين مسلمانان نبود
هدف شهادت به وجود آوردن دو مذهب نبود 
هدف شهادت به وجود آوردن دو فقه بنام شيعه و سني نبود. زيرا امام حسين ( رض) مانند پدرش حضرت علي (ر ض) و جدش حضرت محمد ( ص) نه شيعه بود و نه سني . 
أهل موسي كه قوم يهود باشد در دهم عاشورا از ظلم نجات يافت و اما امروز خود شان بالاي مردم فلسطين ظلم ميكنند و ازين ظلم روزي جواب خواهند گفت
مسلمانان با روزه گرفتن در زمان پيامبر (ص) سپاس خدا را به جا آوردند كه از ظلم و كفر قريش نجات يافتند اما امروز مسلمان ، مسلمان را ميكشدو ظلم ميكند. روزي جواب خواهند  گفت.
حضرت امام حسين جانش را به خاطر عدالت و احياي دين محمد ( ص) از دست داد و اما امروز دين به خاطر زر و سيم و قدرت توسط شيعه و سني  مصالحه شده است و دست شيعه و سني با ظلم و فساد بسته است. عاشورا حسيني كه بايد مبارزه با فساد و تعدي و ظلم باشد به يك عنعنه اي سينه زني وپختن شوله زرد تبديل شده است كه دردي را دوا نه مي كند وقتي دست شيعه و سني به ظلم بسته باشد


به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر فرید یونس