ای هزاره، ازبک، تاجیک، و ترکمن . . .!

۲ سنبله (شهریور) ۱۳۹۷

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

 که در نظام طبیعت ضعیف پامال است

چرا در  این روز ها غزنه، غزنه میگویید؟ یک تاریخ است که خانه و کاشانه شما آتش گرفته است. آیا بلای کمتر ازغزنه سراغ داری که افغان = پشتون سرت نیاورده باشد؟ خانه‌ات را گرفتند، زمینت را به بیگانگان کوچی دادند،  هویت دیگر برایت تراشیدند. گفتند بگو هویتم "افغان" است!! و پیهم کوشیده اند طوق بندگی  را به گردنت بیاویزند.

بیدارشو، حافظه تاریخی ات  را بکار بینداز، وقایع غزنی و آموزشگاه "موعود"  نمونهء  تازه ای ازعصَبیّت قبیله است.

 به گذشته نگاه کن. به همه چیز که متعلق به توست تجاوز کرده اند. آزادی ‌فردی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را از تو گرفته اند. مانع آموزش و تحصیل تو با انتحار می شوند، چرا نمی فهمی!!؟ دود برخاسته از آموزشگاه «موعود» و شعله های آتش غزنی پیامی دارد آشکار از قبیله که پیش از غزنی، غزنی های دیگر را نیز با آتش بیداد خود سوخته است.

ای هزاره، ازبک، تاجیک و ترکمن، انتحاری طالب پشتون = افغان شما را به قیاس این به ظاهر رهبران مواجب گیر هزاره، ازبک، تاجیک و ترکمن از خزانه استبداد، بندۀ «قبیله پشتون = افغان»  فرض کرده اند  و در لابلای  دود و آتش برخاسته از "غزنی" واضح  به شما می گویند: دیگر حق ندارید  شاد باشید و امیدوار و تلاش کنید برای آیندۀ بهتر،  تا روح سلحشوری و دلاوری را در شما کشته باشند.

هزاره، ازبک، تاجیک وترکمن، پشتون = افغان تمامیّت خواه است و خصلت  رژیم مبتنی براین قوم نمی تواند  توتالیترِنباشد. جرات کن، به عملکرد  این دژخیم  در طول تاریخ  نگاه کن نه مقطعی.

استعمار این دژخیم دست آموز خود  را در این مرکز مهم تمدنی جهان (ایران زمین) خلق نموده تا این تمدن «زندگی اقوام رنگارنگ بصورت دوستانه و تعاونی در کنار و جوار يکديگر» را نابود و انسانش را در آتش تعصّبات مذهبی – قومی  بطور هولناک بسوزاند و قتل عام نماید.

باتوجه به حضورِ سنگین "آمریکا – انگلیس" در کشور و حمایت شان از این دژخیم به اضافه "پاکستان"، سعودی  و . . . ، چه بسا در بهترین حالت، نابودی ظرفیت های مقابله و مقاومت مستقل در سطح جامعۀ هزاره، ازبک، تاجیک، ترکمن  و کنترل پذیر کردن اینها  هدف باشد و در بدترین شکل اش گورستانِی به بزرگی هر چهارتان  چاله کنند.

هزاره، ازبک، تاجیک وترکمن، پشتون = افغان  ستیزه جو و اصلاح ناپذیر است و در همه حال تهدیدی است برای امنیت جانی، ناموسی، هویتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دیگران. تا خصلت ستیزه جویی و تهاجمی پشتون = افغان  از طرف شما پاسخ معادل خود را دریافت نکند، تهدید و خطر همچنان پا برجاست. حتی اگر گردن نهید و "امان نامه" دریافت کنید!!

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

 که در نظام طبیعت ضعیف پامال است.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   وحید تاجیک